Tải bản đầy đủ

Báo cáo tháng 11+12 năm học 2010- 2011 trường Mẫu giáo Võ Xu 2

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRƯỜNG MG VÕ XU 2 Tháng 11 &12 năm 2010
Kính gửi: Phòng GD&ĐT Đức Linh
I/ Số liệu học sinh:
Tổng số học sinh: 300/136 nữ trong đó:
- Mầm: 29/11 nữ
- Chồi: 123/59 nữ
- Lá: 148/66 nữ
II/ Các hoạt động trong tháng
1/ Công tác chính trị tư tuởng:
- Tổ chức kể chuyện về Bác trong cuộc họp hội đồng cuối tháng 11: mỗi CB -
GV - NV kể một mẫu chuyện về Bác. Qua câu chuyện rút ra bài học cho bản thân.
Có 13/15 CB-GV-NV tham gia ( vắng 1 bảo vệ và 1 kế toán nghĩ hộ sản).
- Triển khai đầy đủ kịp thời các công văn đến tập thể cán bộ, giáo viên trong
nhà trường .
- Có 1 Đảng viên mới tham gia học lớp sơ cấp chính trị đầy đủ.
- CB-GV-NV trong trường thực hiện tốt các cuộc động.
2/ Công tác chuyên môn:
- Duy trì sĩ số cháu đến lớp đều đặn
- Thực hiện đúng chương trình thời gian biểu.
- Lồng ghép các hoạt động và các môn học vào chủ đểm ngày Nhà giáo Việt

Nam 20/11; Ngày 22/12 Quân đội Nhân dân Việt Nam.
- Tổ chức kiến tập ( 4 tiết: 1 tiết tốt và 3 tiết khá), thao giảng ( 4 tiết: 3 tiết tốt
và 1 tiết khá).
- Tổ chức tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 mỗi giáo viên
1 tiết (4 tiết tốt, 6 tiết khá), ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mỗi giáo
viên 2 tiết ( 8 tiết tốt, 12 tiết khá).
- Kiểm tra xếp loại cháu, lớp, giáo viên học kỳ I.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vòng 1 ( Sáng kiến kinh
nghiệm): đạt 9/9 giáo viên . Tiếp tục thi vòng 2 (thi kiến thức và kỹ năng).
- Cân đo xếp loại sức khoẻ đợt 2.
- Ôn luyện kiến thức cho các cháu tiến hành kiểm tra học kỳ 1. Tổ chức kiểm
tra chéo ở các lớp
- Tổ chức rèn thao tác chải răng cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần. Học sinh
khối lá thực hành tương đối thành thạo và đúng theo quy trình, khối Mầm - Chồi
thực hành còn hạn chế do khả năng chú ý và cách cầm bàn chải chưa thành thạo.
3/ Hoạt động các ban ngành đoàn thể:
- Nhà trường phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 20/11
với hình thức tọa đàm, trò chơi trúc xanh.
- Tham gia hội thao do ngành giáo dục tổ chức.
- Tham gia dự mít tinh phòng chống HIV/AIDS do Thị trấn Võ Xu tổ chức
- Vận động phụ huynh ủng hộ kinh phí trang bị bồn nước cho cơ sở 2.
- Vận động CB-GV-NV ủng hộ quỹ “ Tiếp bước trẻ em đến trường” do Đảng
Uỷ Thị trấn Võ Xu tổ chức.
- Đóng góp kịp thời đầy đủ các cuộc vận động do ngành và địa phương tổ chức .
- Kế toán tập hợp và làm chứng từ năm 2010 và làm các loại báo cáo tài chính.
- BGH nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh xét miễn giảm
tiền học phí cho các cháu khó khăn năm học 2010-2011.
- Tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ bị bão lụt.
4/ Các hoạt động khác, các sự cố xảy ra trong tháng
- CB-GV-NV trong trường thực hiện tốt an toàn giao thông đường bộ.
- Chăm sóc, bón phân và trồng thêm các loại cây trong vườn trường và góc
thiên nhiên ở 3 khu vực.
- Tổng vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Thực hành tiết kiệm không xảy ra hiện tượng tiêu cực tham nhũng.
- Làm các bảng khẩu hiệu: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”, “ tiếp dân”, “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”
- Không có đơn thư khiếu nại.
5/ Các kiến nghị đề nghị:

Võ Xu, ngày 23 tháng 12 năm 2010


Hiệu trưởng
Bùi Thị Mỹ vân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×