Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 cuối kì 1

Lớp: .....Trường Tiểu học Vạn Phúc
Họ và tên: .....................................
BÀI KI M TRA NH KÌ CU I H C KÌ IỂ ĐỊ Ố Ọ
N m h c 2009- 2010ă ọ
MÔN TI NG VI T L P 2Ế Ệ Ớ
Họ và tên giáo coi và chấm:..................................................
.................................................................
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC 10 điểm
I. Đọc thành tiếng (5 điểm)
Bài đọc: Sự tích cây vú sữa TV 2 tập II trang 96
Mỗi học sinh đọc cả bài không quá 3 phút. Phát âm đúng, đảm bảo tốc độ 40
tiếng/phút, ngắt nghỉ phù hợp với dấu câu và các đoạn dài. Bước đầu biết nhấn, lướt; cao
giọng, thấp giọng và thể hiện được tình cảm của bài cho 5 điểm. Giáo viên căn cứ vào thực
tế đọc của học sinh mà cho điểm: 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1.
II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) (Thời gian 15 phút)
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đầu đáp án đúng
a) (1 điểm) Khi trở về nhà, không thấy mẹ, cậu bé làm gì?
A. Cậu nhìn lên cây xanh rồi khản tiếng gọi mẹ.
B. Cậu gọi mẹ mà chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy cây xanh run rẩy.
C. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.
b) (1 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

A. Trẻ em không được bỏ nhà đi chơi.
B. Tình yêu thương của mẹ dành cho con rất sâu nặng.
C. Cây vú sữa là mẹ của trẻ em.
Câu 2. (1 điểm) Những đặc điểm nào của cây gợi lên hình ảnh của mẹ?
Câu 3. (2 điểm)
a) Đặt một câu theo mẫu “Ai làm gì?” nói về việc bảo vệ môi trường.
Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì?”.
b) Viết từ chỉ hoạt động bảo vệ môi trường trong câu em vừa viết.
PHẦN KIỂM TRA VIẾT 10 điểm
I. Chính tả
1. Bài viết: Cây xoài của ông em 3 điểm Thời gian 15 phút
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn “Xoài thanh ca… không thứ quà gì ngon
bằng” (Viết cả tên bài).
2. Bài tập (1 điểm) Thời gian 5 phút
a) Điền vào chỗ chấm l hay n?
- Bao …âu rồi thế?
Trong căn nhà vàng
Cuội …ằm …ặng …ẽ
Mơ về trần gian.
b) Đặt dấu câu thích hợp vào cuối câu văn sau:
Em thích học môn nào
Đọc
Viết
TB
II. Tập làm văn 5 điểm Thời gian 20 phút
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) kể về một người thân của em.
Gợi ý:
a) Người đó là ai?
b) Người đó làm nghề gì?
c) Những việc đó có ích lợi gì?
d) Tình cảm của em đối với người đó hoặc của người đó đối với em như thế nào?
Chữ viết, trình bày 1 điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×