Tải bản đầy đủ

SKKN mot vai kinh nghiem giup hs dat hieu qua cao khi viet bai TLV

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm giúp học sinh
đạt hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
Một vài kinh nghiệm giúp học sinh đạt
hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
A- Đặt vấn đề
Về thực chất dạy học hiện nay cho thấy chất lợng dạy học Ngữ văn nói
chung và phân môn tập làm văn nói riêng cha cao. Thực tế cho thấy vấn đề dạy
- học văn hiện nay còn nhiều điều đáng bàn. Chất lợng cuả hoạt động dạy và
học văn của thầy và trò đợc thể hiện rõ nhất, đầy đủ nhất qua bài viết tập làm
văn của học sinh Sản phẩm cuối cùng của quá trình học tập .
Bài viết tập làm văn là sản phẩm trực tiếp của quá trình lao động của học
sinh. Đồng thời nó đợc xem là sản phẩm gián tiếp của thầy Phản ánh trung
thực hiệu quả công việc học tập của thầy và trò. Do đó phân môn tập làm văn
có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Nhng thực
tế cho thấy trong công tác giảng dạy hiện nay chất lợng bài viết tập làm văn
của học sinh vẫn cha cao. Bởi từ trớc đến nay thầy trò chúng ta cha thật sự coi
trọng nghiêm túc, khoa học trớc sản phẩm cuối cùng của bài viết tập làm văn.
Dù đó là nơi kết tinh cả quá trình dạy và học gian khổ của cả thầy lẫn trò .
Trong phạm vi bài biết tôi xin góp ý một vài ý kiến nhỏ bàn về vấn đề trên.
B- Giải quyết vấn đề
1- Thực trạng:

1
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm giúp học sinh
đạt hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
Tập làm văn là một phân môn thực hành mang tính tổng hợp, sáng tạo cao,
vận dụng một số phơng diện của văn bản để làm bài. Để đi đến khâu cuối cùng
của sản phẩm là bài viết tập làm văn thì thờng trải qua một số bớc cơ bản sau :
a.Thầy cô giáo cung cấp kiến thức qua giờ giảng văn bản, giờ tiếng việt và
cung cấp phơng pháp làm bài qua giờ lý thuyết tập làm văn để học sinh làm bài
viết .
Bởi vậy giờ học dạy lý thuyết, giờ luyện viết tập làm văn hết sức quan trọng
tạo tiền đề cho học sinh sáng tạo ra sản phẩm cuối cùng. Vì kiến thức trong bài lý
thuyết tập làm văn là kiến thức về phơng pháp, nó là sự tổng hoà giữa kiến thức
giảng văn, giờ tiếng việt và phơng pháp làm bài Đó là sự tổng hợp của mọi tri
thức của các giờ học khác, mà những gì thuộc về phơng pháp đều có tầm quan
trọng vô cùng đối với việc hình thành sản phẩm cuối cùng cuả bài viết tập làm
văn.
Vậy thì điều cần quan tâm ở đây là phơng pháp để làm ra sản phẩm cuối
cùng, cách giảng dạy truyền thụ kiến thức của thầy đến với trò.
Theo cái nhân tôi đây là giờ học vô cùng quan trọng, mặc dù chúng ta
không thể phủ nhận tầm quan trọng của giờ Tiếng việt và giờ học văn bản. Nhng
chính giờ lý thuyết tập làm văn đã tạo điều kiện ban đầu và có ý nghĩa lớn lao
trực tiếp đến chất lợng bài viết của học sinh trong cả quá trình về sau.
Vậy mà thực tế hiện nay thầy trò chúng ta cha chú trọng đúng mức đến giờ
học này, thầy và trò có thể tranh luận với nhau về các nhân vật trong giờ giảng
văn, về cấu trúc ngữ pháp của một câu văn trong giờ Tiếng việt. Nhng ít khi tranh
2
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm giúp học sinh
đạt hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
luận về đặc trng thể loại giữa văn miêu tả kể chuyện, chứng minh, nghị luận vv.
Ngay cả những dịp thao giảng, các cuộc thi giáo viên giỏi ít khi ngời ta chon dạy
bài lý thuyết Tập làm văn. Thực tế cũng cho thấy nhiều giáo viên và học sinh
không thích dạy và học loại giờ này so với giờ Tiếng việt, giờ giảng văn. Học
sinh thờng tởng là dễ nên ít chú ý trong quá trình tiếp thu bài dạy của giáo viên
nên dẫn đến chất lợng bài viết cha cao.
b. Thờng sau khi dạy bài lý thuyết tập làm văn, đều có tiết luyện tập thức
hành luyện viết, các giờ này về cơ bản gắn với phơng thức thực hành. Theo cá
nhân tôi muốn học sinh thực hành tốt thì đòi hỏi phải nắm vững lý thuyết, nghiền
ngẫm kỷ lý thuyết Tập làm văn thì mới có kết quả bài viết cao. Vậy mà một số
giáo viên còn coi nhẹ điều này nên việc kiểm tra kết quả đạt đợc cha cao. Nhiều
học sinh cha có sự phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa văn miêu tả với kể chuyện,
giữa văn phân tích với chứng minh Đây lại là những vấn đề rất cơ bản, rất khó
của lý thuyết tập làm văn.
Vậy thì khó mà có kết quả cao khi làm bài Tập làm văn mà học trò cha
nắm vững đợc các kiến thức lý thuyết. Ví dụ: Đối với văn miêu tả thì cần tả theo
một trình tự hợp lý ( có thể từ khái quát đến cụ thể hoặc ngợc lại) hoặc với kiểu
bài giải thích một câu tục ngữ thì cần giải thích nghĩa đen sau đó đến nghĩa bóng
và ý nghĩa sâu xa. Hoặc với kiểu bài bình luận nếu học sinh không nắm đợc tiến
trình bình rồi mới đến luận thì không thể làm tốt đợc. Về cơ bản học sinh phải
làm phần bình trớc. Bình là gì? Đánh giá xem xét vấn đề đó đúng sai nh thế nào ?
3
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm giúp học sinh
đạt hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
Học sinh nếu làm tốt phần bình sẽ tạo điều kiện làm tốt phần luận:Luận là bàn
rộng, bàn sâu, nâng cao vấn đề, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.
Tất cả những điều trên cho thấy chúng ta không thể qua loa đại khái trong
việc kiểm tra hiệu quả tiếp nhận trong giờ lý thuyết Tập làm văn của học sinh, do
đó ngời giáo viên cần buộc học sinh phải nắm vững phần lý thuyết, đặc trng từng
thể loại mới đạt hiệu quả cao trong bài viết.
c. Giáo viên thu bài chấm và trả bài .
Đây cũng là một khâu quan trọng trong phân môn Tập làm văn, đòi hỏi ng-
ời giáo viên phải có trách nhiệm cao trong công việc. Nếu không làm việc nghiêm
túc giáo viên không mang lại hiệu quả cao trong giờ này, ở đây giáo viên cần chỉ
ra cái cụ thể trong từng bài của học sinh những lỗi cụ thể nh: Sai ở đâu? sai nh thế
nào? phải sửa ra sao? Kết quả thế nào?.
Nhng thực tế hiện nay khâu chấm bài và lời phê của giáo viên đã chỉ cho
học sinh đợc những gì? Chúng ta thờng thấy giáo viên phê lời phê còn sơ sài chỉ
dừng lại ở một số kiểu thờng thấy nh: Câu, dùng từ, diễn đạt Cách phê đó với
năng lực của học sinh hiện nay thì khó mà hiểu hết đợc. Hoặc nếu phê nh vậy rồi
thì khi trả bài giáo viên cần đọc và chữa cụ thể cho từng em thì các em mới thấy
đợc cái sai để mà rút kinh nghiệm ở những bài sau.
2. Những biện pháp cần thực hiện:
Từ thực trạng trên, qua suy nghĩ và thực tế giảng dạy hiện nay, theo tôi để
nâng cao chất lợng bài viết Tập làm văn cho học sinh- kết thúc cả một quá trình
4
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm giúp học sinh
đạt hiệu quả cao khi viết bài tập làm văn
dạy học gian khổ của thầy và trò. Trong giờ học văn bản, giờ tiếng việt và giờ Tập
làm văn thì thầy trò cần làm tốt một số biện pháp sau:
a. Sau khi dạy bài lý thuyết nhất thiết giáo viên phải kiểm trả xem việc tiếp
nhận lý thuyết của học sinh đã đạt hiệu quả cha, học sinh đã nắm vững lý thuyết
và từng kiểu bài hay cha, phải nắm bắt rõ đặc thù riêng biệt của từng thể loại,
từng kiểu bài. Từ đó học sinh có thể chỉ ra sự khác nhau giữa miêu tả với kể
chuyện, giữa phân tích với chứng minh, giữa giải thích với bình luận
b. Đối với giờ thực hành mặc dù trong việc dạy Tập làm văn hiện nay, thời
gian luyện tập cho học sinh cha nhiều nên học sinh ít có cơ hội để viết bài Tập
làm văn trọn vẹn hoặc giáo viên ít có thời gian để giới thiệu những bài văn hoàn
chỉnh của học sinh. Do đó theo tôi cách tốt nhất để giờ luyện tập có hiệu quả là
lấy đoạn văn làm trung tâm rèn luyện kỷ năng làm văn cho học sinh. Trong điều
kiện hiện nay nhất là trong giờ lập ý, Tập làm văn nói, các giờ trao đổi thảo luận
về một chủ đề nào đó chúng ta cần yêu cầu học sinh luyện dựng đoạn văn hoàn
chỉnh và trình bày lại một cách tự tin. Có thể lấy ngay các dàn ý cả lớp đã xây
dựng cho từng học sinh chuẩn bị từng ý nhỏ, lên trình bày trớc lớp, các em khác
bổ sung để đợc ý hoàn chỉnh và liên kết các đoạn văn thành văn bản hoàn chỉnh
c. Bên cạnh đó giờ tập làm văn muốn đạt đợc hiệu quả cần tăng cờng kỷ
năng lập dàn ý cho học sinh. Đây là một khâu hết sức quan trọng để bài viết đạt
kết quả cao. Dàn ý là cách sắp xếp những nội dung chủ yếu của văn bản theo một
hệ thống nhất định, phản ánh sự triển khai chủ đề một cách lôgíc, mạch lạc nhất
quán của tác giả. Chúng ta cần làm cho học sinh thấy sự cần thiết phải lập dàn ý
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×