Tải bản đầy đủ

cong thuc giai nhanh hoa huu co

Đây là 1 số công thức tôi sưu tầm dc,các mem có thể tham khảo thêm:
I. Ete
- Có a ancol tạo ete : số ete tạo được là : a(a+1)/2
- Số mol ete = số mol H2O = 1/2 * số mol ancol phản ứng
II. Andehit:
- Gọi y là số nhóm andehit trong hchc A
Xét phản ứng tráng gương:
ta có : 2y= số mol Ag / số mol A
M(A)= (m(A) * 2y)/ n
III.Xa` pho`ng hóa este :
- trong phản ứng xà phòng hóa ta luôn có :
số mol NaOH / số mol este >= số chức este
( dấu "=" xảy ra khi este thường, dấu ">" xảy ra khi este của phenol và đồng đẳng )
IV. Ankin + AgNO3/NH3
- Gọi
n là số liên kết ba đầu mạch H_C,
x là số mol ankin
m(A) là khối lượng bình AgNO3/NH3 tăng
- Ta có : m ( kết tủa ) = m(A) + 107.n.x
V.Ancol đa chức
- Cho ancol đa chức tác dụng với Na kim loại,

- gọi
y là số nhóm chức OH của ancol
M(X) là khối lượng mol rượu
m(X) là khối lượng rượu
n(X) là số mol rượu
ta có : M(X) = m(X) . y / (2*số mol hidro sinh ra )
khối lượng muối sỉnh ra : m(X) + (23-y).n(X)
(tanh_hanh de thuong)binh luan them nha

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×