Tải bản đầy đủ

10 nguyên tắc quản lý theo kiểu trao quyền

10 nguyên tắc quản lý theo kiểu trao quyền
Dưới đây là 10 nguyên tắc quan trọng nhất giúp các nhà lãnh đạo quản lý nhân
viên theo kiểu tạo thêm quyền cho họ.1. Đánh giá cao nhân viên. Việc sếp đánh giá nhân viên ra sao được thể hiện qua
mọi hành động và lời nói của sếp. Biểu hiện của khuôn mặt và lời nói của sếp
phản ảnh những điều mà sếp đang nghĩ về các nhân viên thuộc cấp.

Sếp phải chứng tỏ được sự đánh giá cao của mình đối với những giá trị riêng của
mỗi cá nhân. Dù nhân viên đang làm việc với thành tích ra sao thì sếp phải luôn
thể hiện được sự đánh giá tích cực của mình.

2. Chia sẻ tầm nhìn. Hãy làm cho nhân viên cảm thấy rằng vai trò của họ hoàn
toàn có thể to lớn và quan trọng hơn. Hãy làm điều đó bằng cách tạo điều kiện cho
nhân viên hiểu được sứ mệnh, tầm nhìn và các kế hoạch chiến lược của doanh
nghiệp.


3. Chia sẻ mục tiêu và các đường lối. Hãy chia sẻ với nhân viên những mục tiêu

quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nếu có thể, hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng,
có thể đo lường được và theo dõi được tiến độ thực hiện. Ngoài ra, sếp phải chia
sẻ, động viên nhân viên, vẽ ra một bức tranh lạc quan về khả năng thực hiện các
mục tiêu ấy.

4. Tin tưởng nhân viên. Sếp cần phải có niềm tin rằng các nhân viên làm đúng và
có khả năng ra quyết định đúng. Sếp phải chấp nhận một thực tế là các nhân viên
có thể ra những quyết định không giống với quyết định của mình, miễn là quyết
định đó có tác dụng.

5. Cung cấp đủ thông tin để nhân viên ra quyết định. Sếp cần giúp cho các nhân
viên có thể tiếp cận đủ các thông tin cần thiết để ra những quyết định có cân nhắc.

6. Giao quyền bên cạnh trách nhiệm. Không nên chỉ giao phó thêm công việc,
trách nhiệm cho nhân viên mà không trao thêm cho họ quyền quyết định. Khi giao
việc, sếp cũng nên cân nhắc giao phó một số công việc thú vị để tạo ra sự cân bằng
cho nhân viên. Chẳng hạn, sếp có thể cử nhân viên tham gia các cuộc họp quan
trọng về phát triển kinh doanh hay các dự án được nhiều người quan tâm.

7. Thường xuyên đưa ra phản hồi. Sếp phải thường xuyên đưa ra các phản hồi về
kết quả làm việc của nhân viên. Đôi khi, mục đích của việc này là để công nhận và
khen thưởng. Những phản hồi tích cực sẽ giúp nhân viên không ngừng phát triển
các kỹ năng và kiến thức cần thiết.

8. Cùng nhân viên giải quyết vấn đề. Khi có một vấn đề phát sinh, trước tiên hãy
tự hỏi liệu có điều gì không ổn trong hệ thống, trong quy trình làm việc hiện tại
khiến nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ của họ. Việc tìm ra những lỗi lầm của
nhân viên và áp dụng các hình thức xử phạt chỉ là giải pháp cuối cùng.

9. Lắng nghe để học hỏi và đặt câu hỏi để đưa ra sự hướng dẫn. Hãy tạo ra một
môi trường để nhân viên có thể giao tiếp hai chiều với sếp bằng cách lắng nghe
nhân viên và đặt câu hỏi cho họ. Nhân viên thường sẽ biết cách tự tìm cho mình
câu trả lời hay tự đưa ra các giải pháp. Khi nhân viên trình bày một vấn đề khó
khăn, hãy hỏi họ nên giải quyết vấn đề này như thế nào hoặc có đề xuất gì. Có vậy
nhân viên sẽ có cơ hội để thể hiện sự hiểu biết của mình và phát triển bản thân.

10. Công nhận và khen thưởng thỏa đáng. Khi nhân viên cảm thấy không được
đền bù xứng đáng, không được đề bạt đúng tầm với trách nhiệm, không được quan
tâm, không được khen ngợi, không được đánh giá cao thì đừng mong rằng việc
trao quyền sẽ khiến họ làm việc với hiệu quả cao hơn. Các nhân viên chỉ có thể
dành toàn tâm toàn sức cho công việc khi các nhu cầu cơ bản của họ đã được đáp
ứng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×