Tải bản đầy đủ

SKKN hay trong dạy học ./.

PHÒNG GIÁO DỤC THANH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH I
---------- & ---------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
Người thực hiện: Phan Thị Vân
Đơn vị: Tiểu Học Tân Bình I
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2009 – 2010
ĐỀ TÀI
RÈN LUYỆN HỌC SINH YẾU CHÍNH TẢ
LỚP 5
I/. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Theo kết quả thực tế hiện nay, học sinh tiểu học còn viết sai lỗi chính tả rất nhiều
(đặc biệt là học sinh tiểu học ở nông thôn). Hầu hết lớp nào cũng có học sinh yếu chính
tả, thậm chí có em còn viết sai từ 6 – 7 lỗi trở lên trên một bài viết ( lớp 5). Trước tình
hình đó, không ít giáo viên đang đứng lớp giảng dạy hiện nay phải trăn trở, suy nghĩ tìm
giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mà cụ thể là phân môn chính tả. Chính vì thế

cho nên Tôi quyết định chọn đề tài “ Rèn luyện học sinh yếu chính tả - lớp 5” nhằm góp
phần đưa dần chất lượng dạy – học ngày một nâng cao, đồng thời qua đó nó giúp các
em học tốt các môn khác như: Tập làm văn, Tập đọc, Luyện từ và câu,…. Đó là động cơ
chính thúc đẩy tôi nghiên cứu chọn đề tài này.
II/. NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT:
1/. Nguyên nhân học sinh yếu chính tả lớp 5
Qua quá trình giảng dạy, nhất là phân môn chính tả tôi nhận thấy học sinh yếu
chính tả lớp 5 do các nguyên nhân sau đây:
a). Về phía học sinh:
- Vẫn còn một số em đọc bài chưa lưu loát, trôi chảy, phát âm sai, tiếp thu bài
chậm.
- Do các em không có thời gian đọc sách nhiều vì thời gian còn dành cho các
môn khác.
- Phần chuẩn bị bài viết ở nhà của các em cũng chưa tốt, như đọc bài viết và viết
trước bài viết ở nhà. (Vì các em chưa có ý thức học tập, còn ham chơi, hoặc ở nhà tiếp
giúp gia đình nên không có thời gian chuẩn bị bài).

- Trong khi viết chính tả, các em còn thiếu suy nghĩ so sánh, phân biệt nghĩa của
từ.
b/ Về phía gia đình học sinh:
- Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, cho mẹ bận rộn với cuộc sống (đi làm ăn
ở xa – thường là đi làm lúa gởi con lại cho ông, bà chăm nom hộ hoặc bận việc đồng
áng nên ít quan tâm đến việc học của con em).
- Một số phụ huynh học sinh có quan niệm sai lầm, có ý muốn cho con nghỉ học
sớm để phụ giúp gia đình (bắt con đi bán vé số hoặc cho đi làm thuê, làm mướn để có
tiền phụ giúp gia đình còn hơn cho con đi học). Nói chung phụ huynh chưa quan tâm
đúng mức đến chất lượng giáo dục.
- Do gia đình quá nghèo mà lại đông con nên bắt buộc các em ở nhà trông nom
em út, cơm nước, giặt giũ hoặc tiếp giúp cha mẹ đi làm đồng. Do đó các em không có
thời gian rãnh rỗi để học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. Hơn nữa do gia
đình nghèo không chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các em, các em sẽ gặp
khó khăn trong học tập .
- c/.Về phía giáo viên:
- Giáo viên chưa quan tâm nhiều đến học sinh yếu, dạy theo cách trãi đều.
2. Quá trình phát triển kinh nghiệm:
Qua quá trình công tác đứng lớp giảng dạy, tôi đã tích luỹ những kinh nghiệm
trong giảng dạy môn chính tả lớp 5 như sau:
- Mỗi lần họp tổ chuyên môn tôi đều nêu vấn đề này cùng tổ bàn bạc, tìm biện
pháp có hiệu quả hơn để áp dụng cho học sinh của lớp mình như: cho học sinh chép
trước bài viết ở nhà 1 – 2 lần, đọc bài viết tìm nội dung (tôi thường xuyên theo dõi kiểm
tra vở viết ở nhà, đồng thời cũng nhờ các tổ trưởng của lớp kiểm tra đầu giờ).
- Đối với phần kiểm tra bài củ, tiến hành cho học sinh viết lại bảng con những từ
các em viết sai phổ biến, quy định em nào viết sai một chữ trong bài viết thì viết lại chữ

đó một dòng ở dưới bài. Trường hợp viết sai nhiều lỗi từ 6 – 7 lỗi trở lên, yêu cầu các
em đó viết lại cả bài.
- Đầu năm học khảo sát chất lượng học sinh (môn chính tả lớp 5) để nắm học lực
của từng em. Kết quả khảo sát đầu năm như sau:
Giỏi Khá Trung bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
6 26,0% 6 26,0% 5 21,7% 6 26,0%
Sau khi khảo sát tôi suy nghĩ đề ra một số biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng
học sinh yếu, cụ thể như sau:
a). Phần kiểm tra bài cũ:
- Tôi thường xuyên kiểm tra vở viết trước bài viết ở nhà của học sinh theo quy
định của tôi là: đối với học sinh trung bình thì viết trước bài viết 2 lần, đối với học sinh
yếu viết trước bài viết ít nhất 3 lần (khâu này khá quan trọng nên tôi cho kiểm tra rất
kỹ).
- Gọi lần lượt một số học sinh yếu lên bảng, tôi đọc những từ mà em mắc lỗi
nhiều ở bài trước cho các em viết lên bảng lớp, tôi nhận xét, uốn nắn, phân tích, gợi ý
cho các em viết đúng để bài viết sau gặp từ đó các em sẽ nhớ và viết đúng. Song song
đó tôi luôn tạo hứng thú để kích thích sự ham học cho các em (bởi vì các em ham thích
học thì học mới có kết quả tốt)
- Đối với chính tả (nhớ - viết) trước khi viết, ngày hôm trước tôi nhắc học sinh
học thuộc bài viết (kể cả chính tả nghe – viết cũng thế) và tôi phân công cụ thể cho từng
tổ trưởng kiểm tra đầu giờ và tính vào điểm thi đua giữa các tổ.

b.Phần chuẩn bị bài viết ở nhà:

- Tôi kết hợp với phụ huynh học sinh để nhắc nhở các em học ở nhà, dặn dò các
em đọc bài sắp viết nhiều lần, tìm ra từ khó viết trong bài và viết ra nháp, viết đi viết lại
nhiều lần cho nhớ (cần phân tích nhẫm các từ khó).
- Tôi nhờ phụ huynh đọc lại bài viết cho các em viết trước ở nhà (tiết tập đọc tôi
đã quy định từ đầu năm là tất cả bài tập đọc – học thuộc lòng các em đều viết lại vào vở
riêng. Như vậy là các em đã viết được một lần. Viết càng nhiều càng tốt và tôi cũng
thường xuyên kiểm tra vở học sinh).
- Ngoài việc đọc bài viết, tìm từ khó viết, viết trước bài viết tôi còn dặn học sinh
phải tìm hiểu nội dung bài viết và nghĩa của từ khó trong bài. Khâu này cũng khá quan
trọng không thể bỏ qua vì học sinh có hiểu đúng thì mới viết đúng. Vì vậy tiết tập đọc
tôi giải nghĩa các từ khó trong bài cho các em nắm để tiết chính tả các em viết tốt hơn.
- Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn các em so sánh, phân biệt những cặp từ dễ lẫn lộn,
dễ viết sai về vần, phụ âm đầu và thanh (hỏi, ngã).
- Tôi phân công các em giỏi kèm cặp các em yếu, cho các em học nhóm ở giờ
chơi (như đọc bài cho các bạn viết rồi cùng nhau sửa lỗi _ dĩ nhiên tôi chọn em đọc tốt
nhưng tôi cũng hướng dẫn cách đọc (đọc lại 3 lần trên câu hặc cụm từ). Tôi phân công
các tổ trưởng trong lớp thường xuyên truy bài đầu giờ để kiểm tra vở viết bài trước ở
nhà. Và tôi cũng thường xuyên động viên tinh thần các em.
Để giúp cho học sinh viết đúng chính tả thì khâu đọc của giáo viên cũng khá
quan trọng (vì đọc đúng thì mới viết đúng). Khi đọc cho học sinh viết giáo viên cần chú
ý là đọc sao cho cả lớp nghe rõ, đọc từng câu ngắn hay cụm từ. Trong khi đọc tôi hạn
chế đi lại nhiều lần, tôi chọn vị trí đứng ở giữa lớp để đọc và phát âm thật chuẩn. Tuy
nhiên tôi cũng chuẩn bị đọc bài viết trước ở nhà vài lần để rèn luyện cách phát âm.
Do lúc đầu chưa có kinh nghiệm cũng như chưa đề ra các biện pháp để áp dụng.
Vì vậy kết quả học tập của các em chưa được như ý muốn. Bởi thế tôi trăn trở, lo lắng
không yên giấc suy nghĩ phải làm cách nào để nâng cao chất lượng học tập của các em?
Cuối cùng tôi quyết định đầu tư suy nghĩ tìm ra biện pháp (như đã nêu trên) và áp dụng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×