Tải bản đầy đủ

bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

CHÀO MỪNG CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM 2
Vũ Ngọc Phương Thảo:tìm tài liệu, thuyết trình
phần II, làm powerpoint
Nguyễn Thụy Quỳnh Hân: làm powerpoint,
sửa bài tập.
Nguyễn Thị Phương Thảo: thuyết trình I và trả
bài
Trần Tú Vy: thuyết trình III và củng cố
Kiểm tra bài cũ
1
Điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế ?
Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế :
đường thẳng đứng qua trọng tâm của vật gặp
mặt chân đế
2
Có mấy dạng cân bằng? Kể tên và nêu định nghĩa ?
Có 3 dạng cân bằng
+ Cân bằng không bền : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng,

trọng lực của vật có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng thì
đó là cân bằng không bền
+ Cân bằng bền : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng trọng lực
của vật có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng thì đó là cân
bằng bền
+ Cân bằng phiếm định : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng,
trọng lực của vật giữ vật đứng yên ở vị trí mới thì đó là cân
bằng phiếm định
I_ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy
II_ Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song
song
A ) Điều kiện cân bằng
B) Thí nghiệm minh hoạ
III_ Ví dụ
Bài 27
I_ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy
A
B
I
F
1
F
2
F = F
1
+ F
2
Xét hai lực F
1
và F
2
tác dụng lên cùng
một vật rắn, có giá cắt nhau tại một điểm
I. Đó là hai lực đồng quy

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×