Tải bản đầy đủ

Đề thi thử đại học số 4 môn Toán

New Page 1
Lê Đức Tâm- HNUE

giaythuytinh176

Thử sức
Trước Kì Thi
2009
ĐỀ THI SỐ 4
( Thời gian làm bài :180 phút)
I. PHẦN CHUNG
Câu 1: ( 2 điểm )
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2) Dựa vào đồ thị, biện luận theo số nghiệm của phương trình
Câu 2: ( 2 điểm )
1) Giải phương trình
2)Giải phương trình
Câu 3: ( 1 điểm )
Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình thang vuông tại và . Biết ,
, cạnh bên vuông góc với mặt phẳng và . Tính thể tích tứ diện
theo

Câu 4: ( 1 điểm )
Cho Tính
Câu 5: ( 1 điểm )
Cho tam giác . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
II. PHẦN RIÊNG( Thí sinh chỉ làm một trong hai phần)

THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Câu 6a: ( 2 điểm )
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ cho đường tròn Hãy viết phương trình
đường tròn đối xứng với đường tròn qua điểm
2) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và cắt hai đường thẳng

Page 1
New Page 1
Câu 7a: ( 1 điểm )
Cho tập hợp Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên

THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
Câu 6b: ( 2 điểm )
1) Biết elip và elip có tiêu điểm chung và cùng đi qua điểm
nằm trên đường thẳng Tìm vị trí điểm để trục lớn của là nhỏ nhất.
2) Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng

Câu 7b: ( 1 điểm )
Giải phương trình
biết rằng phương trình có một nghiệm thuần ảo.

TRẦN VĂN HẠNH ( GV trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi )


Page 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×