Tải bản đầy đủ

Kiểm tra 1 tiết lần 2 -Kì I

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK HÀ MÔN: VẬT LÝ – LỚP 7
Ngày kiểm tra: 09/12/2010 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)
Câu 1: Hiện tượng nhật thực xảy ra khi
A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất. B. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
C. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. D. Mặt Trăng nằm trong vùng tối của Trái Đất.
Câu 2: Trong môi trường nước tinh khiết ánh sáng truyền đi theo đường nào dưới đây ?
A. Đường tròn. B. Đường cong. C. Đường thẳng. D. Đường bất kì.
Câu 3: Khi nào mắt ta trông thấy một vật ?
A. Khi vật phát ra ánh sáng. B. Khi vật được chiếu sáng.
C. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. D. Khi có ánh sáng truyền từ vật vào mặt ta.
Câu 4: Trong những vật dưới đây, vật nào phản xạ âm tốt ?
A. Gạch men. B. Miếng xốp. C. Áo len. D. Ghế đệm mút.
Câu 5: Trong các cách dưới đây cách nào làm cho vật phát ra âm ?
A. Kéo căng vật. B. Làm vật dao động. C. Uốn cong vật. D. Nén vật.
Câu 6: Để ảnh của một vật song song và cùng chiều với vật ta cần phải đặt vật
A. vuông góc với một gương phẳng. B. song song với một gương phẳng.
C. song song với một gương cầu lồi. D. vuông góc với một gương cầu lõm.
Câu 7: Vận tốc truyền âm trong chất khí
A. lớn hơn trong chất lỏng. B. lớn hơn trong chất rắn.

C. nhỏ hơn chất rắn và chất lỏng. D. nhỏ hơn chất rắn và lớn hơn chất lỏng.
Câu 8: Khi di chuyển mắt từ từ ra xa gương cầu lồi thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ
A. giảm dần. B. vừa tăng vừa giảm. C. không thay đổi. D. Tăng dần
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm)
a)Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
b)Cho tia sáng SI hợp với gương phẳng như hình vẽ
Hãy hoàn thành nội dung sau:
-Vẽ tia phản xạ qua gương.
-Tính góc tới và góc phản xạ.
Câu 2: (1,5 điểm)
Nguồn âm là gì? Khi phát ra âm chúng có đặc điểm gì? Quan hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm
như thế nào?
Câu 3: (1 điểm)
Một người đứng trong một phòng kín, rộng, dùng búa đập mạnh vào bàn. Người đó nghe được tiếng
vang chậm hơn so với âm trực tiếp là 0,2 giây. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Tính khoảng cách
từ người đó đến bức tường.
Câu 4: ( 1 điểm)
Vẽ ảnh của vật qua gương phẳng sau
*********Hết*********
30
0
S
I
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
Ngày kiểm tra: 09/12/2010 MỒN: VẬT LÝ – LỚP 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 5 B
2 C 6 B
3 D 7 C
4 A 8 D
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu Nội dung Điểm
1
- Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp
tuyến với gương ở điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới.
1


-Hình vẽ
1
- Tính góc: i = i’ = 90
0
- 30
0
= 60
0
0,5
2
- Vật phát ra âm được gọi là nguồn âm.
- Khi phát ra âm các vật đều dao động.
- Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to.
0,5
0,5
0,5
3
Tóm tắt: v = 340m/s
t = 0,2s
Quãng đường đi của tiếng vang:
s = v.t = 340.0,2 = 68 (m)
Khoảng cách từ người nói đến bức tường:
d = s : 2 = 68 : 2 = 34 (m)
0,5
0,5
4 1
S
I
N
R
i i
,
d = ?
MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
MÔN: VẬT LÝ – LỚP 7
Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Ghi chú
1TN 0,5 0,5
2TN 0,5 0,5
3TN 0,5 0,5
4TN 0,5 0,5
5TN 0,5 0,5
6TN 0,5 0,5
7TN 0,5 0,5
8TN 0,5 0,5
1TL 1 1,5 2,5
2TL 1,5 1,5
3TL 1 1
4TL 1 1
Tổng 4,5 2 3,5 10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×