Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN CHUẨN KIẾN THỨC LỚP 4 TUẦN 17

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 17
Thứ Tiết Môn Tên bài dạy
HAI
6/12
1
2
3
4
Tập đọc
Thể dục
Toán
LS
Rất nhiều mặt trăng
Luyện tập
Ôn tập học kì I
Chiều Âm nhạc
Luyện Toán
Luyện TV
Ôn tập 2 bài TĐN : số 2, số 3
BA
7/12

1
2
3
4
5
Toán
Chính tả
Khoa học
LT&C
Đạo đức
Luyện tập chung
Nghe – viết: Mùa đông trên rẻo cao
Ôn tập học kì I
Câu kể Ai làm gì?
Yêu lao động (tt )

8/12
1
2
3
4
5
Tập đọc
Toán
KC
Anh văn
ĐL
Một phát minh nho nhỏ
Luyện tập chung
Rất nhiều mặt trăng( TT)
Ôn tập học kì I
NĂM
9/12
1
2
3
4
Anh văn
Toán
LT&C
TLV
Dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5
Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Vò ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Chiều Luyện Toán
Luyện TV
Thể dục
SÁU
10/12
1
2
3
4
5
Toán
TLV
Kó thuật
Khoa học
SHTT
Luyện tập
Luyện tập xây dựng văn miêu tả đồ vật
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
Kiểm tra học kì I
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TUẦN 17
Thứ Tiết Môn Tên đồ dùng
Hai
25/12
1
2
3
4
5
6
Đạo đức
Anh văn
Tập đọc
Toán
Lòch sử
Chào cờ
Giấy khổ to, tấm bìa đỏ, xanh
Bảng phụ ghi sẵn đoạn hướng dẫn đọc
Bảng phụ, phiếu học tập
Tranh, Phiếu học tập, bút dạ HS
Ba
26/12
1
2
3
4
5
Chính tả
Toán
Khoa học
LT & Câu
Thể dục
Một số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT
Bảng phụ
Các phiếu học tập. Tháp dinh dưỡng cân đối
Phiếu khổ to, bút dạ

27/12
1
2
3
4
5
Nhạc
Kể chuyện
Thể dục
Toán
Tập đọc
Tranh , Phiếu học tập, bút dạ
Bảng phụ, bút dạ
Bảng phụ viết sẵn nội dung cần luyện đọc
Năm
28/12
1
2
3
4
5
Tậplàmvăn
Toán
LT & Câu
Đòa lí
Kó thuật
Tranh minh họa , phiếu học tập
Bảng phụ
Phiếu khổ to, bút dạ
Tranh minh họa, phiếu học tập
Một số hạt giống gieo nảy mầm
Sáu
29/12
1
2
3
4
5
6
Khoa học
Mó thuật
Anh văn
Tậplàmvăn
Toán
SHTT
Phiếu học tập, bút dạ, tranh minh họa
Bảng phụ, phiếu học tập.
Bảng phụ
ĐẠO ĐỨC
YÊU LAO ĐỘNG (tt )
I/ MỤC TIÊU:
-Nêu được ích lợi của lao động.
-Tích cực tham gia các hoạt động
lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù
hợp với khả năng của bản thân.
-Không đồng tình với những biểu
hiện lười lao động.
-Biết được ý nghóa của lao động.
II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Kó năng xác đònh giá trò của thời gian là vô giá.
- Kó năng lập kế hoạch khi làm việc, học tập để sử dụng thời gian
hiệu quả.
- Kó năng quản lí thời gian trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.
- Kó năng bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian.
III/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- SGK Đạo đức 4.
- Giấy khổ to, tấm bìa đỏ, xanh, vàng
- Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai.
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời
gian
5
/
10
/
10
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
Khởi động: hát tập thể bài Đi cấy
( dân ca Thanh Hóa)
- GV nhận xét
Hoạt động 1
Làm việc nhóm đôi ( BT 5 SGK)
- Gv cho cả lớp thảo luận nhóm
- Cả lớp trao đổi, nhận xét.
- GV kết luận: Cần phải cố gắng học
tập, rèn luyện để có thể thực hiện
được ước mơ nghề nghiệp tương lai
của mình.
Hoạt động 2: HS trình bày, giới thiệu
về các bài viết, tranh vẽ
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-HS hát
- HS trao đổ theo nhóm đôi
-HS đại diện nhóm lên
trình bày
-Lớp nhận xét.
-Lắng nghe và nhắc lại
- HS trình bày, giới thiệu
10
/
5
/
- GV chia nhóm và giải thích yêu cầu
làm việc trong nhóm
+ cả lớp & GV nhận xét
+ Kết luận:Lao động là vinh quang.
Mọi người đều phải lao động vì bản
thân, gia đình và xã hội.
- Trẻ em cũng cần tham gia các công
việc ở nhà, ở trường và ngòai xã hội
phù hợp với khả năng của bản thân.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV cho HS chia nhóm thực hành
đóng vai
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Lớp thảo luận :
- Cách ứng xử trong mỗi tình huống
như vậy đã phù hợp chưa? Vì sao?
- Ai có cách ứng xử khác?
+ GV nhận xét và kết luận về cách
ứng xử trong mỗi tình huống.
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò
- Gọi Hs nêu lại nội dung vừa học.
-Nhận xét chung tiết học
-Chuẩn bò trước bài tập 3,4,5, 6 trong
SGK..
bài viết, tranh các em đã
vẽ về một công việc mà
các em em yêu thích và
các tư liệu sưu tần được.
- HS chia nhóm thảo luận
-Đại diện nhóm lên trình
bày
- Lắng nghe
-HS thực hiện theo yêu
cầu.
- HS thực hành lên đóng
vai
- HS trả lời
- lắng nghe
- 1 HS nhận xét tiết học
- lắng nghe

TẬP ĐỌC
RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I/ MỤC TIÊU:
-Đọc rành mạch, trơi chảy ; biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu
biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng cơng chúa nhỏ) và lời
người dẫn chuyện.
-Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, đáng u.
(trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh họa nội dung bài học trong SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời
gian
5
/
2
/
10
/
10
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
A-KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV kiểm tra HS đọc bài Trong quán
ă- “ Ba- cá – bống” các câu hỏi 4
(SGK)
- Nhận xét cho điểm
B-DẠY BÀI MỚI
1.Giới thiệu bài
Rất nhiều mặt trăng là câu chuyện
cho các em thấy cách hiểu về thế giới
của trẻ em khác với người lớn như thế
nào?
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu
bài
a. Luyện đọc
- Cho HS đọc trong SGK
- Đoạn 1: Tám dòng đầu
- Đọan 2: Tiếp theo … trăng như thế
nào?
- Đoạn 3: Phần còn lại.
GV kết hợp sửa lỗi về phát âm, giọng
đọc cho HS.
b. Tìm hiểu bài
-GV đặt câu hỏi HS trả lời.
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-HS thực hiện theo yêu
cầu.
-Lớp nhận xét.
-HS lắng nghe.
- HS nối nhau đọc 3 đoạn
-HS luyện đọc theo cặp
- Một, hai em đọc cả bài
-1 HS đọc thành tiếng, cả
lớp đọc thầm
8
/
5
/
+ Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng
gì?
+ Trước yêu cầu của công chúa, nhà
vua đã làm gì?
+ Tại sao họ cho rằng đó là đòi hỏi
không thể thực hiện được?
+ Cách nghó các chú hề có gì khác các
vò đại thần và các nhà khoa học?
+ Tìm những chi tiết cho thấy cách
nghó của cô công chúa nhỏ về mặt
trăng rất khác với cách nghó của người
lớn?
+ sau chi khi biết rõ công chúa muốn
có một “ mặt trăng” theo ý nàng, chú
hề đã làm gì?
+Thái độ của công chúa thế nào khi
nhận món quà?
- Cả lớp và GV nhận xét
c.Hướng dẫn đọc diễn cảm
Cho HS đọc đoạn văn :
- Thế là chú hề đến gặp cô chủ nhỏ
của mình,… tất nhiên bằng vàng rồi.
- GV nhận xét kết luận
3. Củng cố, dặn dò:
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bò bài sau.
- Công chúa muốn có mặt
trăng và nói là cô sẽ khỏi
ngay nếu có được mặt
trăng
- Lớp nhận xét
- Nhà vua cho vời tất cả các vò
đại thần, các nhà khoa học đến
để bàn cách lấy mặt trăng cho
công chúa.
- Vì mặt trăng ở rất xa và
to gấp hàng nghìn lần đất
nước của nhà vua.
-Chú hề….không giống
người lớn.
- Mặt trăng chỉ to hơn
móng tay của công chúa.
- mặt trăng treo ngang
ngọn cây.
- Mặt trăng được làm bằng
vàng.
- Chú tức tốc đến … công
chúa đeo vào cổ.
- Công chúa thấy mặt trăng
thì vui sướng ra khỏi
giường bệnh, chạy tung
tăng khắp vườn.
- HS nối nhau đọc 2 đoạn
- HS luyện đọc
- Công chúa nhỏ rất đáng
yêu, ngây thơ.
- 1 HS nhận xét tiết học
- Lắng nghe
TOÁN
LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ
số .
- Biết chia cho số có ba chữ số
Bài 1 (a)
Bài 3 (a)
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài học
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5
/
2
/
5
/
5
/
10
/
8
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
-Gọi 2 học sinh lên bảng, yêu cầu HS
làm các bài tập hướng dẫn luyện tập
của tiết trước
-Nhận xét và cho điểm học sinh
2.DẠY HỌC BÀI MỚI:
2.1.Giới thiệu bài mới:
-GV : Giờ học toán hôm nay sẽ giúp
các em sẽ rèn luyện kó năng thực hiện
phép chia số có nhiều chữ số cho số
có ba chữ số.
2.2.Hướng dẫn thực hành luyện tập.
Bài 1:
-GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm
gì?
- Gv viết lên bảng phép tính
- GV yêu cầu HS làm bài.
- Gv nhận xét cho điểm
Bài 2: Cho Hs nêu đề toán
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-Học sinh thực hiện yêu
cầu, học sinh dưới lớp theo
dõi nhận xét
- Lắng nghe
- Đặt tính rồi tính
- HS lên bảng làm bài, HS
cả lớp làm bài vào vở
- HS nêu đề bài
Tóm tắt
240: 18 kg
1 gói: … g?
Giải
18kg = 18000 g
Số gam muối có trong mỗi gói
5
/
- GV nhận xét cho điểm
Bài 3: Gv yêu cầu HS đọc đề bài
Cho HS tự làm bài
Gv nhận xét, cho điểm
3/ Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết giờ học
-Chuẩn bò bài sau
là:
18000 : 240 = 75( g)
Đáp số: 75 g
- Hs đọc đề bài
- Hs lên làm bài
Giải
Chiều rộng của sân vận động là:
7140: 105= 68 ( m)
chu vi của sân vận đ65ng là
( 105 + 68 ) x 2= 346 ( m )
Đáp số: 68m; 346 m
-Lớp nhận xét.
- HS nhận xét tiết học
LỊCH SỬ
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS biết:
o Củng cố các kiến thức đã học, giúp HS nhớ lâu, nắm được các móc
lòch sử.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu học tập của HS
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời
gian
5
/
2
/
10
/
8
/
10
/
5
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
A.Kiểm tra bài cũ: 2 hS trả bài
- Nhận xét chấm điểm
B. GV giới thiệu
Nêu mục tiêu bài học
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.
- Gv Phát phiếu học tập cho HS với nội
dung sau:
Hoạt động 2: Làm việc cả lớp
-GV gọi HS đọc SGK,
Hoạt động 3: làm việc cả lớp
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò
-Tổng kết tiết học.
-Nhận xét chung tiết học.
-Chuẩn bò bài sau.
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
- HS trình bày
- Lắng nghe
- HS làm việc theo nhóm
- HS làm việc trên phiếu
- Đại diện báo cáo kết quả
- Lớp nhận xét
- HS điền vào chỗ chấm
(…)cho đúng câu nói, câu
viết của một số nhân vật.
- Báo cáo kết quả
- HS Trình bày
Cả lớp thảo luận
- HS kể
- 1 HS nhận xét tiết học
- HS thực hiện
CHÍNH TẢ
MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO (Nghe – viết)
I/ MỤC TIÊU:
-Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xi ; khơng mắc q
năm lỗi trong bài.
-Làm đúng BT (2) a/b, hoặc BT3
-GV giúp HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất
nước ta. Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng ở BT2, BT3 để HS thi tiếp sức
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời
gian
5
/
2
/
15
/
13
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
A-KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV kiểm tra 2 HS viết lại những từ
viết sai ở tiết trước
- Nhận xét cho điểm
B-DẠY BÀI MỚI
1.Giới thiệu bài
Gv nêu MĐ , YC cần đạt của tiết học
2. Hướng dẫn HS nghe- viết
- GV nêu yêu cầu của bài
- GV đọc HS viết vào vở
- GV đọc lại một lần
- GV chấm điểm 5-7 vở nhận xét
3) Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài tập 2: a. Lựa chọn
-Từng cặp HS trao đổi, thi tiếp sức
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-HS thực hiện theo yêu cầu.
-Lớp nhận xét.
-HS lắng nghe.
-1 HS đọc Kéo co
- Hs theo dõi SGK
- HS viết vào vở
- HS soát lỗi
- HS đổi vở sóat lỗi
-1 HS đọc.
-HS trao đổi theo cặp làm
bài
- HS làm bài trên phiếu học
tập thi tiếp sức
a. Lọai nhạc cụ-lễ hội-nổi
tiếng.
b. Giấc ngủ- đất trời- vất vả
5
/
- GV & HS cả lớp nhận xét
-Cả lớp và GV nhận xét, kết luận.
Bài tập 3:
-Cả lớp và GV nhận xét, kết luận
4.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bò bài sau.
-Lớp nhận xét.
- Giấc mộng, làm người,
xuất hiện, nửa mặt, lấc láo,
cất tiếng, Lên tiếng, nhấc
chàng, đất, lảo đảo, thật dài,
nắm tay.
- 1 HS nhận xét tiết học
- Lắng nghe
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện được phép nhân phép , phép chia .
- Biết đọc thơng tin trên biểu đồ
Bài 1
+ Bảng 1 ( 3 cột đầu )
+ Bảng 2 ( 3 cột đầu )
Bài 4 (a , b )
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung BT
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5
/
2
/
8
/
5
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
-Gọi 2 học sinh lên bảng, yêu cầu HS
làm bài tập của bài trước
-Nhận xét và cho điểm học sinh
2.DẠY HỌC BÀI MỚI:
2.1.Giới thiệu bài mới:
-GV : Trong giờ học toán hôm nay
các em sẽ được củng cố kó năng giải
một số dạng toán đã học.
2.2 Luyện tập thực hành
Bài 1: GV cho Hs tự làm bài
-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Các số cần điền vào ô trống trong
bảng là gì trong phép tính nhân, phép
tính chia?
- GV nhận xét cho điểm
Bài 2: Gọi HS đọc đề
-bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
-Học sinh thực hiện yêu
cầu, học sinh dưới lớp theo
dõi nhận xét
- Lắng nghe
-HS điền số thích hợp vào
ô trống trong bảng.
- Là thừa số hoặc tích chưa
biết trong phép nhân, là số
bò chia, hoặc số chia, hoặc
thương chưa biết trong
phép chia.
- HS lên bảng làm bài, HS
cả lớp làm vở BT
- Hs nêu kết quả
- HS lắng nghe
- Đặt tính rồi tính
8
/
7
/
5
/
- GV nhận xét cho điểm
Bài 3: yêu cầu Hs đọc đề toán
- Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì?
- Muốn biết mỗi trường nhận được bao nhiêu
bộ đồ dùng học toán chúng ta cần biết được
gì?
Bài 4: Yêu cầu HS quan sát biểu đồ
trang 91, SGK
Tuần 1: 4500 cuốn
Tuần 2: 6250 cuốn
Tuần 3:5750 cuốn
Tuần 4: 5500 cuốn
GV chữa bài nhận xét cho điểm.
3/ Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết giờ học
-Chuẩn bò bài sau
- HS làm bài vào vở
- HS đọc đề bài
- Tìm số đồ dùng học toán
mỗi trường nhận được.
- Cần biết tất cả có bao
nhiêu bộ đồ dùng học toán.
Giải
Số đồ dùng SGD- ĐT nhận về là
40 x 468 = 18720 ( bộ)
Số đồ dùng mỗi trường nhận
được là:
18720 : 156 = 120 ( bộ )
Đáp số: 120 bộ
- 1 HS đọc đề
Giải
a. Số cuốn sách tuần 1 bán
được là ít hơn tuần 4 là:
5500 - 4500 = 1000 ( cuốn)
b. Số cuốn sách tuần 2 bán
được nhiều hơn tuần 3 là:
6250 – 5750 = 500 ( cuốn)
c. Trung bình mỗi tuần bán
được số cuốn sách là
(4500+6250+ 5750+5500) :4
=5500 ( cuốn )
Đáp số : 5500 cuốn
- HS nhận xét tiết học
- HS chuẩn bò bài sau
KHOA HỌC
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I/ MỤC TIÊU:
Ôn tập các kiến thức về:
- Tháp dinh dưỡng can đối.
- Một số tính chất cảu nước và không khí; thành phần chính của
không khí.
- Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và
vui chơi giải trí.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình vẽ “ Tháp dinh dưỡng cân đối”
- Các tấm phiếu học tập. Hình 64,65 SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời
gian
5
/
2
/
8
/
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
A. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS nêu
Thành phần chính của không khí?
- GV nhận xét cho điểm
B. Giới thiệu bài mới :
Nêu mục tiêu bài học
Hoạt động 1: Trò chơi ai nhanh, ai
đúng?
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ
thống các kiến thức:
- Tháp dinh dưỡng cân đối.
- Một số tính chất của nước và không
khí; thành phần chính của không khí.
- Vòng tuần hoàn của nước trong tự
nhiên.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- Gv phát tháp dinh dưỡng cân đối
chưa hòan thiện
- Các nhóm thi đua hoàn thiện
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
- HS thực hiện
- lắng nghe
- HS Thực hiện yêu cầu.
- Trả lời câu hỏi SGK
-HS làm việc trên tháp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×