Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu mon am nhac 7


Thứ 5 ngày 28 tháng 10 năm2010
TIẾT 11:

Ôn tập bài hát: Chúng em cân hoà bình

Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 4

Âm nhạc thường thức: Nhạc só Đỗ Nhuận
và bài hát Hành quân xa
1. Ôn tập bài hát: Chúng em cần hoà bình

Khởi động giọng:

Ôn bài hát

Chúng em cần hoà bình
Để loài người chung sống trong hoà bình .
(Một nụ) cười em bé khi
chào đời.
Để đàn em được vui ca học hành.

Một giọng hát làm say mê lòng người.
Để ngàn cây lá hoa vươn mầm xanh. Lời
mẹ ru thiết tha trên vành nôi.
Bạn bè sống với nhau trong tình yêu
Một cuộc sống mến thương bao người mơ
thương . Chúng em cần bầu trời hoà bình. Chúng em
ước.
Vui khoẻ - Vững tin Nhạc và lời: Hoàng Long - Hoàng
Lân

thương . Chúng em cần bầu trời hoà bình. Chúng em
ước.
cần bầu trời hoà bình. Trên trái đất không còn chiến tranh.
Đấu tranh vì một nền hoà bình. Đấu tranh vì một nền hoà
bình, không còn tiếng súng tiếng bom trên hành tinh. Một nu.. .cười

2. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 4
Mùa xuân về
Vừa phải Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
Boong bính boong!Binh bùng binh!chiêng trống đang hoà vang
lừng
vang. Theo con suối, theo nương ngàn chiêng trống đang gọi mùa
xuân
về. Chiêng trống đang ngợi ca mùa xuân.

3. Âm nhạc thường thức: Nhạc só Đỗ Nhuận
và bài hát Hành quân xa

Nhạc só Đỗ Nhuận

Đỗ Nhuận sinh năm 1922 tại
Hải Dương. ng đã có nhiều
đóng góp cho nền âm nhạc Việt
Nam hiện đại. Những bài hát nổi
tiếng của ông như: Nhớ chiến
khu, Aó mùa đông, du kích ca, du
kích sông thao, Chiến thắng Điện
Biên, Vui mở đường, Việt nam
quê hương tôi… Ông là nhạc só
Việt Nam viết nhạc kòch đầu
tiên, tác phẩm có tên là Cô sao .
Ông đã được nhà nước truy tặng
giải thưởng Hồ Chí Minh về văn
học nghệ thuật.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×