Tải bản đầy đủ

giáo án ngữ văn 6- bài Chân,Tay, Tai, Mắt, Miệng? Từ câu chuyện “ Thầy bói xem voi “ em rút ra được
bài học kinh nghiệm gì ?
* Đáp án :
Bài học : Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét
chúng một cách toàn diện

Tuần 12 – Tiết 45

Tiết 45
I- Đọc – Tìm hiểu chung :
1-Thể loại :
2- Nhân vật :
Truyện ngụ ngôn

So với các truyện ngụ ngôn đã học thì
truyện này có gì đặc biệt ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×