Tải bản đầy đủ

Những hình ảnh tư liệu về SÔNH HƯƠNG- HUẾ nhằmphục vụ bài giảng : Ai đã đặt tên cho dòng sông ?


Những hình ảnh tư liệu về HUẾ
và Sông HƯƠNG

Minh họa bằng bài thơ thôn vĩ và bài hát do ca sĩ Vân Khánh thể hiện

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió mây đường mây

Gió theo lối gió mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay


Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

Mơ khách đường xa khách đường xa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×