Tải bản đầy đủ

Chiến lược ghi điểm cao khi học TOEIC

Chiến lược ghi điểm cao khi học TOEIC
Để tiện học tập, ôn luyện và theo dõi kết quả học tập nhóm chuyên gia
biên soạn đã chia chương trình học tập theo các trình độ và đối tượng
khác nhau, học viên nên tuân thủ theo thứ tự từng nội dung phù hợp để
bắt đầu khóa học online được hiệu quả.
Phần học tập:
Phần này được chia theo cấp độ dễ - khó, bao gồm 90 bài học và 9 bài
kiểm tra, trong đó:
 Dành cho trình độ Pre-intermediate (điểm từ 320-450/990 điểm): 30
bài học và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 40 giờ học).
 Dành cho trình độ Intermediate (điểm từ 460-560/990 điểm): 30 bài
học và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 45 giờ học).
 Dành cho trình độ Advanced (điểm từ 570-760/990 điểm): 30 bài học
và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 45 giờ học).
Phần ôn luyện chung:
Phần này được biên tập, biên soạn giúp học viên thực hành từng kĩ năng
chuyên biệt, trong đó:
 Ngữ pháp TOEIC thực hành (TOEIC Grammar & Structures);
 Luyện từ vựng theo chủ điểm (TOEIC Glossary);
 Thực hành 6 kĩ năng làm bài thi TOEIC (Build your skills);
 Bài thi thực hành (Practice Tests);

 Bài thi mẫu (Model Tests);
Để lựa chọn được khóa học và nội dung học tập phù hợp, học viên chỉ cần
đăng kí kiểm tra bài thi đầu vào miễn phí (Test your TOEIC), ngay sau khi
hoàn thành bài thi hệ thống sẽ báo điểm trực tiếp và gửi vào email điểm thi
và trình độ học tập tương ứng.Tham khảo một số kinh nghiệm học online hiệu quả
 Nên dành tối thiểu 25 phút học tập liên tục/ mỗi lần đăng nhập và 04 giờ
học/tuần.
 Thường xuyên theo dõi kết quả thống kê để điều chỉnh kế hoạch học tập.
 Đề ra yêu cầu, mục tiêu cụ thể khi học tập: ví dụ số từ mới/cấu trúc học
được; cải thiện từng kĩ năng làm bài thi; số điểm tiến bộ sau 1 tháng học
tập;
 Không nên nghe, xem các nội dung khác không liên quan hoặc hỗ trợ bài
học;
 Chỉ xem đáp án khi thấy thực sự cần thiết.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×