Tải bản đầy đủ

Tạo Flash nhạc bằng phần mềm Sothink SWF Easy đơn giản và nhanh

Phương pháp tạo Flash nhạc bằng phần mềm
Sothink SWF Easy đơn giản nhanh và đẹp.
Hiện nay nhiều Flash nhạc được làm bằng cách phối hợp một số phần mềm và cho hiệu quả
rất tốt. Mỗi phần mềm có ưu thế riêng: Sothink SWF Easy tạo hiệu ứng đẹp với ảnh flash ,
Aleo tạo hiệu ứng nền rất đẹpvà hỗ trợ nhạc rất tốt. Ở bài này tôi giới thiệu với các bạn cách
tạo Flash động bằng Sothink SWF Easy
http://www.sothink.com . Sau khi cài đặt bạn chạy chương trình chọn Blank document và
làm theo các bước cơ bản dưới đây để tự tạo cho mình một Flash nhạc như ý.
1. Chọn tỉ lệ
khoảng 60%
cho dễ nhìn
2. Chọn số
frame là 12 tức
24
3. Chọn kích thước
cho Flash dựa vào
kích thước ảnh
5. Thêm ảnh
vào, xóa,
chuyển ảnh lên
xuống

4.Đưa ảnh vào
bấm ở đây
Như vậy sản phẩm của ta là một Flash .SWF.
Cần lưu ý nho nhỏ:
- Nên chuẩn bị ảnh cho mỗi bài Flash cần làm ra một file riêng, chỉnh sửa để ảnh có
chất lượng tốt nhất, kích thước tương đối đều nhau và gần với cỡ của Flash định làm.
Phần mềm này có thể cho chúng ta chèn ảnh Flash khác có dung lượng nhỏ vào nó
sinh động , chèn thêm ảnh gif vào ảnh thường…
- Chọn nhạc cho phù hợp với hình ảnh, nếu được sắp xếp cho phù hợp với lời và nên
dùng phần mềm giảm nhẹ nhạc để dung lượng Flash là vừa phải.
- Chú ý thời lượng ảnh phải đủ với thời lượng nhạc . Nếu không đủ thời lượng ảnh
nhạc sẽ hát chồng lên ( Chứ không phải như phần mềm Aleo ảnh ít thì nhạc cứ hát hết
mới lập đi lập lại.)
Chúc các bạn tạo cho mình được một Flash nhạc đẹp và hay nhé!
http://violet.vn/tuoinguyen1955/
Nguyễn Thị Tươi
8. Chọn cho thêm
ảnh hoặc ảnh động
có trong phần mềm
6. Sau khi chọn
ảnh sẽ hiện ra ở
đây
7. Chọn vào ảnh và
kéo khích thước ở đây
hoặc chỉnh ảnh như
chỉnh kích Flash
9. Chỉnh sửa hoặc chủ
yếu hiệu ứng ảnh, để
chuột phải vào ảnh
chọn aad Effect để thử
hiệu ứng ảnh
10. Trục thời gian mặc
định là 35 dùng chuột
click vào kéo dài
khoảng 150 – 200 là
vừa
11.Thêm chữ
cho ảnh, hiệu
ứng giống
như ảnh
14.Bấm vào
đây cho chạy
thử
Bấm vào đây
cho xuất ra
dạng SWF
12.Tiếp tục cho
thêm ảnh vào đủ
với thời gian
nhạc thì dừng
13.Post nhạc
vào, nhớ khi đưa
nhạc vào ở vị trí
ảnh đầu
11.Thêm chữ
cho ảnh, hiệu
ứng giống
như ảnh
14.Bấm vào
đây cho chạy
thử
Bấm vào đây
cho xuất ra
dạng SWF

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×