Tải bản đầy đủ

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NÔNG THỊ NHA TRANG
HÒA NHẬP VỚI TRẺ EM BỊ HIV
2b) Hòa nhập (Sống hòa nhập)
- Là sống gần gũi chan hoà , không xa lánh mọi người ,
không gây mâu thuẫn , bất hoà với người khác có ý thức
tham gia các hoạt động chung của cộng đồng .

Ý nghĩa :
-Sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức

mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống .
- Thanh niên H/S cần phải sống hoà nhập với tập thể lớp
,trường học , với cộng đồng nơi ở . Chúng ta cần phải :
+ Tôn trọng đoàn kết quan tâm , gần gũi , vui vẻ , cởi mở ,
chan hoà với thầy cô giáo ,bạn bè và mọi người xung quanh ,
không xa lánh , bè phái , gây mâu thuẫn , mất đoàn kết với
người khác .
+ Tích cực cực tham gia các hoạt động tập thể , hoạt động xã
hội nhà trường , địa phương , tổ chức ; đồng thời vận động
bạn bè người thân tích cực tham gia .
4 nhóm thực hành yêu cầu sau:
Nhóm 1: Các em hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền
về các hoạt động bảo vệ môi trường.
Nhóm 2: Các em hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền
về kế hoạch hóa gia đình.
Nhóm 3: Các em hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền
về phòng, chống ma túy.
Nhóm 4: Các em hãy vẽ một bức tranh về phong
cảnh quê hương em hiện nay.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×