Tải bản đầy đủ

Công thức luân canh rau quanh năm

Công thức luân canh rau quanh năm
Rau trái vụ có hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần chính vụ, vì thế nông dân vùng
ven thành phố, khu công nghiệp và ở những vùng chuyên canh rau đã sản
xuất rau trái vụ quanh năm. Song do thiếu hiểu biết trong việc áp dụng đồng
bộ các giải pháp kỹ thuật khiến sâu bệnh phát sinh, phát triển.
Để hạn chế sâu bệnh, ngoài các biện pháp như sử dụng giống chịu bệnh, vệ
sinh đồng ruộng sạch sẽ, trồng trong nhà lưới thì biện pháp hiệu quả là luân
canh cây trồng hợp lý. Hữu hiệu nhất là luân canh cây trồng cạn với cây trồng
nước, song không thể đưa cây trồng nước vào vùng rau chuyên canh, do vậy
chỉ có thể luân canh giữa các cây trồng khác họ. Qua các thử nghiệm tại một
số vùng rau, bà con có thể áp dụng những công thức luân canh hợp lý sau:
Công thức 1: cà chua (tháng 4 - 5) - xà lách xoăn (tháng 5 - 6) - cần tây
(tháng 6 - 7) - súp lơ xanh (tháng 8 - 10) - cải bao (tháng 11 - 12). Có thể đạt
5 - 5,5 triệu đồng/sào (360m
2
)/năm.
Công thức 2: ớt ngọt (tháng 1 - 5) - cải ngọt (tháng 5 - 6) - đậu đũa (tháng 6 -
9) - xà lách xoăn (tháng 9 - 10) - súp lơ xanh (tháng 10 - 2). Có thể đạt 6 - 6,5
triệu đồng/sào/năm.
Công thức 3: hành hoa (tháng 1 - 2) - cần tây (tháng 3 - 4) - dưa lê (tháng 4 -
7) - cải ngọt (tháng 7- 8) - đậu côve (tháng 9 - 12). Có thể đạt 5 - 6 triệu

đồng/sào/năm.
Công thức 4: súp lơ xanh (tháng 1 - 3) - cải bó xôi (tháng 4 - 5) - xà lách xoăn
(tháng 5 - 6) - cần tây (tháng 7 - 8) - ớt ngọt (tháng 8 - 12). Có thể đạt 4,5 - 5
triệu đồng/sào/năm.
Công thức 5: hành hoa (tháng 1 - 2) - đậu côve (tháng 2 - 5) - dưa lê (tháng 5
- 8) - cần tây (tháng 8 - 9) - cà chua (tháng 9 - 12). Có thể đạt 6-6,2 triệu
đồng/sào/năm.
Công thức 6: hành hoa (tháng 1 - 2) - đậu côve (tháng 2 - 5) - cần tây (tháng
5 - 6) - mướp đắng (tháng 6 - 10) - cà chua (tháng 10 - 12). Có thể đạt 6 - 6,5
triệu đồng/sào/năm.
Công thức 7: cà chua (tháng 1 - 4) - đậu đũa (tháng 4 - 8) - cần tây (tháng 8 -
9) - súp lơ xanh (tháng 9 - 12). Có thể đạt 6 - 6,5 triệu đồng/sào/năm.
Các công thức luân canh trên giúp hạn chế đáng kể sâu bệnh hại, cho
năng suất khá cao ngay cả khi trồng trái vụ; xà lách xoăn có thể đạt 9,5 - 10
tấn/ha, cần tây 19 - 20 tấn/ha, cà chua 30 tấn/ha, đậu côve leo 20 tấn/ha..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×