Tải bản đầy đủ

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời).

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại
các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời).
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Cục Đào tạo với nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1
-Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật nước ngoài
(TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ của đương sự.
Tên bước Mô tả bước

2. Bước 2
-TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quan quản lý của
đương sự để hỏi ý kiến (kèm theo hồ sơ).
3. Bước 3
-TTHTCG&KTVNN) làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét,
ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về mặt nhân sự
(kèm theo hồ sơ).
4. Bước 4
-Khi có công văn đồng ý của Vụ Tổ chức Cán bộ,
TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình Lãnh
đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định cử cán bộ,
giáo viên đi làm cộng tác viên ở nước ngoài.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. -Đơn xin đi làm việc ở nước ngoài.
2. -Công văn đồng ý của cơ quan quản lý của đương sự.
Thành phần hồ sơ
3. -Công văn đồng ý của Vụ TCCB
4. -Sơ yếu lí lịch.
5. -Bản chính chứng nhận thời gian giảng dạy (nếu đi giảng dạy).
6. -Bản công chứng bằng cấp các loại.
7. -Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời của phía nước ngoài.
8. -Hợp đồng trách nhiệm (về việc đi làm việc ở nước ngoài)
Số bộ hồ sơ:
07 bộ.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×