Tải bản đầy đủ

các cơ quan tiêu hóa hấp dẫn nèHÂN HOAN CHÀO ĐÓN
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN SINH HỌC
LỚP 8A2

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Các biện pháp bảo vệ đường hô hấp là gì?
A. Trồng nhiều cây xanh nơi công sở, đường phố, trường
học,…
B. Đeo khẩu trang ở những nơi có nhiều bụi.
C. Thỉnh thoảng làm vệ sinh nơi ở.
D. Nơi là việc phải có đủ nắng, gió và không ẩm thấp.
E. Không hút thuốc lá, nhất là ở nơi công cộng.
G. Hạn chế khạc nhổ bừa bãi.
H. Hạn chế sử dụng các thiết bị có chất thải độc hại.
1. A, B, C, D, G
2. A, B, C, E, H
3. A, B, D, E, H
4. A, C, E, G, H


KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Em hãy nêu các biện pháp tập luyện để có một hệ
hô hấp khỏe mạnh ?
Cần luyện tập thể dục thể thao phối hợp tập
thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên, từ bé.


CHƯƠNG V: TIÊU HĨA
BÀI 24: TIÊU HĨA
VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HĨA
Tiết 26
Các chất có
trong
thức ăn
Các
chất
hữu

Gluxit
Lipit
Axitnuclêic
Vitamin
Prơtêin
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
Muối
Khống
Các
chất


Hoạt
động
tiêu
hóa
Nước
Vitamin
Các thành phần
Của nuclêơtit
Axit amin


Muối khống
Axit béo và
glyxêrin
Hoạt
Động
hấp
thụ
Các chất
hấp thụ được
Nước
Đường đơn

CHƯƠNG V: TIÊU HĨA
BÀI 24: TIÊU HĨA
VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HĨA
Tiết 26
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
Ăn
Tiêu hóa thức ăn
Biến đổi lí học
Tiết dịch
tiêu hóa
Biến
đổi
hóa
học
Hấp
thụ
chất
dinh
dưỡng
Thải
phân
Đẩy các chất trong ống tiêu hóa
Các chất cần cho cơ thể như : nước, muối khoáng, vitamin khi
vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động
nào của hệ tiêu hóa ?
Ăn và uống, đẩy các chất trong ống tiêu
hóa, hấp thụ .
Cơ thể người có thể nhận nước, muối khống,
vitamin theo con đường nào khác khơng?
Tiêm qua tĩnh mạch hoặc qua kẽ giữa các tế bào
và nước mơ rồi vào hệ tuần hồn máu.

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA
BÀI 24: TIÊU HÓA
VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
Tiết 26
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
- Thức ăn gồm: Các chất vô cơ và các chất hữu cơ.
- Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: Ăn và uống
đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa tiêu hóa thức ăn
hấp thụ các chất dinh dưỡng thải phân.
II. Các cơ quan tiêu hóa:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×