Tải bản đầy đủ

Nguyên tác quản lý nhân viên

Nguyên tác quản lý nhân viên
Tám nguyên tắc dẫn dắt nhân
viên hành động đúng hướng

Người Hy Lạp cổ đại có một câu châm ngôn: “Khi nghe Aschines nói,
mọi người thường giễu anh ta: "Hãy xem kìa, anh ta nói mới hay làm
sao!", nhưng sau khi nghe Demosthenes nói, mọi người liền hưởng ứng
lời nói của ông bằng cách: "Hãy hành động để chống lại vua Philip!”.

Câu châm ngôn nói trên có nguồn gốc từ những cuộc chiến tranh của
người Hy Lạp cổ đại. Aschines là một vị tướng bất khả chiến bại, ông
chỉ biết dùng sức mạnh được thánh thần ban cho để chiến thắng kẻ thù,
mà không biết dùng lời nói để tập hợp sức mạnh của toàn thể binh sĩ.
Trong khi đó, Demosthenes là một nhà hùng biện Hy Lạp nổi tiếng, là
người lãnh đạo thành Athens chống lại phe của Đức vua Philip.

Tuy nhiên, trước khi trở thành một nhà hùng biện giỏi, biết lôi cuốn và
tập hợp sức mạnh trong nhân dân, Demosthenes đã từng phải niếm mùi
thất bại. Cha ông chết khi ông chỉ có bảy tuổi, để lại cho ông một gia tài
lớn. Lúc 18 tuổi, muốn đòi lại gia sản từ một người bảo hộ không trung
thực, ông phải đưa ra được lý lẽ xác đáng. Nhưng rất tiếc, sự mắc cỡ, rụt

rè đã khiến ông nói không nên lời và kết quả ông đã thất bại trong việc
giành lại chủ quyền của mình.

Thất vọng này đã đem đến động cơ thúc đẩy ông quyết tâm kiên trì rèn
luyện khả năng diễn thuyết và trời đã không phụ lòng người, ông đã trở
thành nhà hùng biện chính trị nổi tiếng nhất của thời đại cổ xưa. Không
ai còn nhớ đến tên người đã chiếm đoạt gia sản của ông, nhưng 2.300
năm sau các sinh viên vẫn còn biết về Demosthenes.

Câu chuyện về ông đã trở thành một bài học: để trở thành một nhà lãnh
đạo giỏi, trước hết phải có tài diễn thuyết. Song diễn thuyết thế nào để
người nghe không những bị lôi cuốn, mà lại hành động theo đúng lời
kêu gọi của mình là cả một nghệ thuật. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, bạn
có thể lãnh đạo cấp dưới bằng cách này hay cách khác, nhưng kết quả tốt
nhất đồng thời cũng là cái đích của sự lãnh đạo, đó là cấp dưới của bạn
sau khi nghe bạn nói, họ sẽ thốt lên: “Hãy hành động thôi”.

Khi bạn nói với nhân viên, những gì bạn nói không thực sự quan trọng
lắm. Điều quan trọng là ở chỗ họ sẽ hành động như thế nào sau khi bạn
nói. Nếu nhân viên không có những hành động như bạn muốn, có thể nói
bạn đã thất bại trong vai trò lãnh đạo. Như thế cũng có nghĩa bạn đã
không tạo ra niềm tin và khát vọng khiến họ hành động theo sự hướng
dẫn của bạn.

Sau đây là tám nguyên tắc được dùng để dẫn dắt nhân viên có hành động
đúng đắn theo đúng cách, phương hướng, mục tiêu và thời điểm mà bạn
đề ra.

1. Lời nói của bạn phải thể hiện được hành động cụ thể và mang
tính quyền lực

Hành động không phải là suy nghĩ hay sự cảm nhận của người nghe. Nó
là những gì mà người nghe sẽ thực hiện. Thông thường, người nghe sẽ
hành động bằng chính chân, tay của họ hoặc bằng một công cụ nào đó.
Khi bạn muốn người nghe thực hiện hành động phát ra từ lời nói của
bạn, hãy tưởng tượng cụ thể hành động đó như thế nào. Muốn người
nghe hành động đúng theo lời nói của bạn, thì bạn phải là người đầu tiên
hiểu đúng hành động đó một cách chi tiết và cụ thể.

Khi Ronald Reagan phát biểu trong bài diễn văn tại Bức tường Berlin,
câu nói: “Ông Gorbachev sẽ phải nhỏ nước mắt xuống bức tường này”
đã trở thành một lời phát động, khởi đầu cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ
và Nga. Các hoạt động lãnh đạo hàng ngày trong kinh doanh không
thách thức đến mức phải chiến thắng bằng mọi cách như trong chiến
tranh, nhưng bạn có thể sử dụng nguyên tắc này để nâng tính hiệu quả
của sự lãnh đạo lên một bước cao hơn.

2. Có mục đích, chủ ý rõ ràng

Nếu nhân viên hành động mà không biết mục đích rõ ràng, rất có thể
hành động của họ sẽ là vô dụng đối với tổ chức. Chỉ những người có
hành động mang lại kết quả như bạn mong muốn mới là những người có
ích. Vì vậy, hãy đảm bảo chắc chắn hành động của họ được xuất phát từ
những mục đích rõ ràng. Bí quyết của sự thành công nằm ở tính kiên trì
và lòng trung thành theo đuổi mục đích. Khi nhân viên của bạn hành
động vì lợi ích của công ty, họ nên biết chính xác họ đang làm gì và tại
sao họ lại làm điều đó.

Mục đích trong lời nói của các nhà lãnh đạo phải thể hiện được ba khía
cạnh quan trọng: lý do, cảm xúc và sự nhận biết. Con người nên hiểu và
điều chỉnh hành động sao cho hợp lý; hành động của họ cũng nên xuất
phát từ những cảm xúc thôi thúc bên trong; và cuối cùng họ phải có khả
năng nhận biết được đầy đủ ý nghĩa hành động mình sẽ thực hiện là gì.

3. Thể hiện sự trung thực

Một nhà lãnh đạo dùng những lời lẽ man trá hoặc thủ đoạn lừa dối buộc
nhân viên hành động mang lại kết quả như mình mong muốn, sẽ là
người phá hủy nhân tố cơ sở của động cơ thúc đẩy con người, đó là sự
tin tưởng. Trong trường hợp này, bạn có thể ra lệnh cho nhân viên phải
thực hiện một công việc nào đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ tạo ra động
lực thúc đẩy họ làm việc. Vì vậy muốn lãnh đạo bằng phương thức kêu
gọi hành động, trước hết bạn hãy học cách trung thực với chính bản thân
mình.

Marcus Aurelius đã từng nói: “Nếu bạn là một người không bao giờ coi
trọng sự thực, thì lời nói của bạn cũng sẽ không bao giờ trở thành sự
thực, và bạn sẽ tự đánh mất lòng tự trọng của chính bản thân mình”. Ở
đây không chỉ đơn thuần muốn nhấn mạnh đến giá trị nền tảng của sự
thực mà còn muốn nhắc nhở bạn nên hành động dựa trên sự trung thực.
Hơn nữa, bạn sẽ không thể biết mình có phải là một nhà lãnh đạo tốt hay
không nếu như sự lãnh đạo của bạn không được biểu hiện cụ thể bằng
hành động đúng đắn của nhân viên. Và chắc chắn họ sẽ không dễ gì bị
thuyết phục nếu như họ nghĩ bạn đang lừa dối họ, hoặc bạn đang lừa dối
chính bản thân mình.

4. Có ý nghĩa

Hành động sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nếu nó được thúc giục bằng những
cảm xúc bên trong con người. Một mình cảm xúc thôi thì không thể làm
được điều gì cả. Nhưng hành động có cảm xúc sẽ là hành động mang lại

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×