Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng Marketing Mix tại công ty TNHH Toàn Quốc

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng Marketing
Mix tại công ty TNHH Toàn Quốc
I. Giới thiệu công ty TNHH Toàn Quốc ,dịch vụ taxi xanh của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển
Ban lãnh đạo Công ty Tuyền hình Cáp Tây Nguyên với ý tưởng đầu tư dịch
vụ vận chuyển hành khách bằng Taxi sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng “gas“ thay
nhiên liệu xăng nhằm làm giảm khí thải trong quá trình phương tiện vận hành khi
môi trường ngày càng bị ô nhiểm.
Thành phố Đà Nẵng đã chọn năm 2007 là năm “Thành phố môi trường“.
Ngày 31/01/2007 Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Tây Nguyên đã được ủy ban
nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập công ty con “Công ty TNHH
một thành viên Toàn Quốc“ ra đời theo văn bản phê duyệt của UBND Thành phố
Đà Nẵng số 561/UBND – QLDTh, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách
bằng taxi với số lượng là 100 phương tiện ôtô sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng
“gas“.
Để chuyển đổi chức năng động cơ hoạt động từ nhiên liệu xăng sang nhiên
liệu khí hóa lỏng “gas“. Lãnh đạo công ty đã hợp tác với GS.TSKH Bùi Văn Ga,
Giám đốc Đại học Đà Nẵng (tác giả công trình xe máy chạy bằng gas), chi phí cho
việc chuyển đổi của một phương tiện dự kiến khoảng 20 triệu đồng, phải chịu chi
phí lắp đặt thêm hệ thống động cơ chạy nhiên liệu khí hóa lỏng “gas” nhưng về giá
cước của dịch vụ vận chuyển, công ty vẩn thực hiện theo giá chỉ đạo thống nhất

của Hiệp hội taxi Thành phố Đà Nẵng, chi phí nhiên liệu phục vụ cho phương tiện
vận hành sử dụng gas tiết kiệm được 1,5% so với việc sử dụng nhiên liệu xăng.
Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh với 50 phương tiện, (10 xe loại
4 chổ ngồi, 40 xe loại 7 chổ ngồi) lực lượng lao động là: 137 lao động (22 lao động
nữ), trong đó 107 nhân viên lái xe, 30 nhân viên văn phòng, Từ nay đến cuối năm
2007 công ty tiếp tục đầu tư đủ số lượng 100 phương tiện, dự kiến số lao động làm
việc tại công ty khoảng 300 người, thu nhập bình quân 2.000.000 đồng/ người.
2. Chức năng và nhiệm vụ đề ra của công ty (iso)
TAXI XANH khai trương trong dịp lễ hội “Đà Nẵng – Biển gọi“, công ty
cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi đến với khách hàng.
Công ty TNHH MTV- Toàn Quốc xây dựng thương hiệu: Taxi Xanh mang
tính chiến lược lâu dài, phù hợp với giai đoạn xã hội hiện đại, khi mà môi trường
ngày càng bị ô nhiểm nặng hơn, Taxi Xanh sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng “gas”
sẽ tạo được nhiều ấn tượng đối với khách hàng trong việc từng bước xây dựng môi
trường: XANH, SẠCH, ĐẸP của Thành phố Đà Nẵng.
Taxi Xanh xây dựng đội ngũ lái xe trung thực, chuyên nghiệp với phương
châm “An Toàn Chất Lượng Kỷ Nguyên Môi Trường“ và thực hiện ý tưởng
XANH, SẠCH, ĐẸP. Từng bước xây dựng nét văn hóa doanh nghiệp của công ty.
“Tất cả vì sự An Toàn đối với khách hàng”
3. Định hướng và phương châm của công ty
Cùng với sự pháp triển của các ngành nghề kinh tế, ngành vận tải hành
khách công cộng bằng taxi trong những năm qua đã đáp ứng một phần nhu cầu đi
của nhân dân phục vụ ngày tốt hơn trong sự nghiệp vận tải, kinh tế, xã hội tại
Thành phố Đà Nẵng. Thương hiệu TAXI XANH đã và đang được khách hàng sử
dụng làm phương tiện đi lại, thăm quan trong các dịp lễ hội.v..v.. Lãnh đạo công ty
đã và đang từng bước cải tiến phương pháp quản lý, đào tạo nhân sự, chuẩn mực
sản phẩm dịch vụ, nâng cao phong cách phục vụ văn minh, lịch sự cho đội ngũ lái
xe trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng an toàn và thuận lợi.
Trong kinh doanh taxi xanh luôn luôn cạnh tranh lành mạnh với mục tiêu :
“buôn có bạn, bán có phường“, xây dựng nét văn hóa và đạo đức doanh nghiệp với
tiêu chí : “Tất cả vì sự An Toàn của khách hàng“. Luôn luôn đem đến sự thoải mái,
thuận lợi, an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi Xanh.
Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tất cả vì sự thỏa mãn của khách
hàng khi sử dụng dịch vụ TAXI XANH của công ty, Lãnh đạo công ty luôn luôn
xem xét giải quyết và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và khắc phục: Sự không
phù hợp trong quá trình cung ứng các dịch vụ đến với khách hàng, nhằm từng bước
nâng cao phong cách phục vụ văn minh, lịch sự. Lãnh đạo công ty luôn tăng cường
các biện pháp quản lý, giáo dục nhân viên lái xe, nhằm nêu cao trách nhiệm, lương
tâm, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe trong việc chấp hành các quy định về
An toàn giao thông đường bộ, phong cách phục vụ văn minh, lịch sự đối với khách
hàng, tính trung thực của nhân viên lái xe trong việc trả lại hành lý, tư trang của
khách hàng vô ý đánh rơi trong khi sử dụng dịch vụ taxi của công ty. (nhân viên lái
xeTaxi Xanh: phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng kiểm tra hành lý trước khi
rời xe).
Thương hiệu của công ty là “Nguồn nhân lực“ là con người: Do đó Lãnh đạo
công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của người lao động, xây
dựng mối quan hệ trong sự bình đẵng giữa người lao động và người sử dụng lao
động. Công ty nghiêm chỉnh thực hiện các quyền lợi của người lao động như
(BHXH, BHYT.v..v..). Thành lập công đoàn cơ sơ công ty, từng bước thành lập các
tổ chức chính trị xã hội (Hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, Đoàn thanh niên, Chi
bộ Đảng..v..v..) tạo điều kiện cho người lao động được quyền: sinh hoạt hội họp,
học tập nghiệp vụ, vui chơi giải trí, yên tâm phấn khởi làm việc, đem hết sự nhiệt
tình, tâm huyết, đoàn kết xây dựng công ty ngày càng vững mạnh. Tất cả người lao
động khi được tuyển dụng vào công ty đều được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ,
văn hóa ứng xử, phong cách và thái độ phục vụ khách hàng... Phương châm của
công ty: “Đầu tiên là đào tạo cuối cùng là đào tạo”
Cùng với sự pháp triển của các ngành nghề kinh tế, ngành vận tải hành
khách công cộng bằng taxi trong những năm qua đã đáp ứng một phần nhu cầu đi
của nhân dân phục vụ ngày tốt hơn trong sự nghiệp vận tải, kinh tế, xã hội tại
Thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo công ty đã và đang từng bước cải tiến phương pháp
quản lý, đào tạo nhân sự, chuẩn mực sản phẩm dịch vụ, nâng cao phong cách phục
vụ văn minh, lịch sự cho đội ngũ lái xe trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của khách
hàng an toàn và thuận lợi.
4. Cơ cấu tổ chức của công ty:
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐÔC
Bảo dưỡng sữa chữa
Kỹ thuật vật tư
Tài chính kế toán
Kinh doanh tiếp thị
Thanh tra pháp chế
Hành chính nhân sự
Điều hành taxi
Ghi chú: Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
Với cơ cấu như trên ta có thể thấy được sự chặt chẽ và thống nhất từ trên
xuống của Công ty Toàn Quốc. Với một Giám đốc điều hành và hai Phó Giám đốc
phụ trách việc điều hành kinh doanh và quản lý công việc hành chính và sự nghiệp
giúp sức của các trưởng phòng chức năng nên mọi công việc luôn được đảm bảo
thông suốt và nhanh chóng.
Tuy nhiên hiện nay Công ty còn thiếu một số vị trí trưởng phòng chưa có
người đảm nhận, do nhân viên trong Công ty không đủ năng lực quản lý nên Công
ty phải tìm kiếm ở nguồn lực bên ngoài. Đồng thời Công ty cũng đang cố gắng tạo
điều kiện để các nhân viên trong Công ty học tập để nâng cao trình độ với mong
muốn sẽ phù hợp với những vị trí cần điền khuyết trong tương lai.
II. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty:
1. Báo cáo kết quả hoạt động trong những năm (2007 – 2008)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản
ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ
chi tiết theo các loại hoạt động, tình hình thực hiện nghĩa vụ của công ty với Nhà
nước về thuế và các khoản phải nộp khác.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá
hiệu quả hoạt động kinh doanh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh của công
ty. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể kiểm tra tình hình thực
hiện kế hoạch thu nhập, chi phí và kết quả từng loại hoạt động cũng như kết quả
chung toàn công ty.
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008
Giá trị Giá trị 2008/2007
DTBH&CCDV 901,650,483 16,810,320,967 1764.39%
DT THUẦN 901,650,483 16,810,320,967 1764.39%
GVHB 869,106,877 12,636,789,138 1354.00%
LỢI NHUẬN
GỘP 32,543,606 4,173,531,829 12724.43%
DTHDTC 560,542 11,136,613 1886.76%
CHI PHÍ TC 75,299,823 1,910,264,710 2436.88%
CHBH 21,053,817 366,606,338 1641.28%
CPQLDN 119,601,193 1,674,000,701 1299.65%
LNTTHĐKD (182,850,685) 233,796,693 -227.86%
THU NHẬP
KHÁC 300,402,000 75,613,506 -74.83%
LỢI NHUẬN
KHÁC 300,402,000 75,613,506 -74.83%
LNTT 117,551,315 309,410,199 163.21%
THUẾ 32,914,368 86,634,856 163.21%
LNST 84,636,947 222,775,343 163.21%
Nhận xét:
Doanh thu tăng đều đặn qua các năm, doanh thu ở năm 2008 tăng 1764.39% so với
năm 2007, ( doanh thu ở đầu năm 2009 có tăng so với năm 2008 nhưng tăng với tốc độ ít
hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu của năm 2008 so với năm 2007). Doanh thu ở năm
2008 tăng đột biến như vậy là do ở năm 2008 công ty đầu tư mua mới một loạt xe nhằm
mở rộng quy mô hoạt động của công ty nên doanh thu vào năm 2008 nhảy vọt. Còn ở đầu
năm 2009 công ty cũng có đầu tư mua xe mới nhưng số lượng xe mua mới ít hơn, vì vậy
doanh thu có tăng nhưng tăng ít hơn năm 2008 mặt khác năm 2008 công ty đã tìm kiếm
được một lượng khách hàng khá ổn định nên đầu năm 2009 doanh thu thu về tăng lên ít.
Song song với việc tăng doanh thu ở năm 2008 thì lợi nhuận của thu về của công ty
cũng tăng lên và tăng với tốc độ 163,21%. Để thấy rõ hơn sự biến động về doanh thu và lợi
nhuận của công ty từ 2007 đến đầu năm 2009 lấy 2007 làm mốc ta có biểu đồ dưới đây:
0.00%
500.00%
1000.00%
1500.00%
2000.00%
2500.00%
3000.00%
3500.00%
2007
2007/2008
2009/2008
DT THUẦN
LNTT
Qua sơ đồ trên ta thấy doanh thu tăng cao còn lợi nhuận thì lại giảm. Đường lợi
nhuận và đường doanh thu không song song với nhau chứng tỏ lợi nhuận không tăng cùng
tỷ lệ với doanh thu. Doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm là do chi phí cao mà cụ thể ở đây là
các chi phí: chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Để
thể hiện rõ sự tăng lên của chi phí làm giảm lợi nhuận ta có biểu đồ sau:
0.00%
500.00%
1000.00%
1500.00%
2000.00%
2500.00%
3000.00%
3500.00%
4000.00%
2007
2008/2007
2009/2008
DT THUẦN
LNTT
TỔNG CP
Ta thấy đường tổng chi phí cao hơn đường doanh thu chứng tỏ chi phí tăng với tốc
độ tăng lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu chính vì vậy đã kéo lợi nhuận giảm xuống.
Công ty cần xem xét lại yếu tố chi phí, tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao chi phí lại tăng
cao đến như vậy? để từ đó mà có biện pháp xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của công ty.
2. Phân tích hiệu quả tài chính của công ty
Hiệu quả tài chính thường được các nhà đầu tư quan tâm, đó là thái độ gìn giữ và
phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. Một công ty có hiệu quả tài chính cao chính là điều kiện
cho doanh nghiệp tăng trưởng. Để phát triển công ty phải đầu tư và sự đầu tư luôn cần các
nguồn vốn. Vấn đề này đặt ra một câu hỏi: Công ty nên gia tăng VCSH hay huy động vốn
vay? Việc huy động vốn sẽ dễ dàng nếu có những chứng cớ về khả năng tạo ra các khoản
lãi cao. Hơn nữa nếu tỷ lệ này cao, người chủ sở hữu dễ dàng chấp nhận để lại phần lớn lợi
nhuận vào việc đầu tư, và như vậy công ty có điều kiện để bổ sung thêm các phương tiện
kinh doanh. Do vậy, hiệu quả tài chính là mục tiêu chủ yếu của các nhà quản trị, các nhà
lãnh đạo, nhất là trong trường hợp họ cũng là người chủ và có vốn đầu tư.
Ngoài ra, sự tồn tại hiệu quả tài chính sẽ đảm bảo an toàn trong một môi trường tài
chính đặc biệt đối với người cho vay vì lợi nhuận đối với họ là một giao ước, một đảm bảo
đối với sự thay đổi của những điều kiện hiệu quả.
Nghiên cứu hiệu quả tài chính nhằm để đánh giá sự tăng trưởng của tài sản cho
công ty so với tổng số vốn mà công ty thực có.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×