Tải bản đầy đủ

ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM

Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
1
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
.....oOo.....
Sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Khánh
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
2
Lời cảm ơn
Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân thành
cảm ơn:
Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào thi đua
viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích chúng tôi –
những thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ kinh
nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh nghiệm nghề nghiệp để
không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.
Ban giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã nhiệt tình
hướng dẫn, góp ý cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi.
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh

Phòng Giáo dục Quận Tân Phú
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Sáng kiến kinh nghiệm:
Đề tài:
ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM
CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
.........oOo.........
• ĐẶT VẤN ĐỀ:
Quản lý lớp học thông qua hồ sơ chủ nhiệm lớp. Sổ chủ nhiệm là một trong những
lọai sổ sách thuộc quy chế chuyên môn và là một công cụ để hỗ trợ người Giáo viên trong
công tác quản lý lớp của mình.
Việc thực hiện sổ chủ nhiệm giúp Giáo viên hệ thống các nội dung, số liệu, nhật ký
lớp trong suốt năm học một cách có hệ thống, khoa học để dễ dàng theo doi, đánh giá quá
trình dạy và học.
Thực hiện sổ chủ nhiệm không có gì khó đối với Giáo viên, tuy nhiên Giáo viên cần
lưu ý khi thực hiện sổ chủ nhiệm không sao chép, dập khuôn mà đòi hỏi người Giáo viên
phải sáng tạo, tư duy để có cách nhìn chủ nhiệm lớp một cách khoa học .
Việc thực hiện sổ chủ nhiệm không còn là một hình thức nữa, mà nó còn là cầu nối
giữa Giáo viên và phụ huynh . Vấn đề ở chỗ người Giáo viên biết lập một kế họach quản lý
lớp sao cho khoa học, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin vào giáo dục
hiện nay.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Giáo viên cộng với việc phát triển kĩ năng tin học
của Giáo viên được PGD tập huấn, Tôi mạnh dạn xây dựng việc thiết kế sổ chủ nhiệm trên
Powerponit, việc thiết kế sổ chủ nhiệm này đã giúp cho tôi quản lý lớp học một cách dễ
dàng khoa học, việc cập nhật thông tin, kế họach tháng không mất thời gian nhiều việc ghi
chép cũng như việc thay đổi chỗ ngồi trước kia thay vì bôi xóa để điều chỉnh thì việc thiết
kế chương trình quản lý này thi tất cả đều dễ dàng.
Bước đầu từ việc thiết kế sổ chủ nhiệm trên Powerpoint, tôi cũng cảm thấy là mình
tiến bộ rất nhiều trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm, thêm
vào đó được sự chỉ dẫn thêm của CBCM PGD về việc thiết kế sổ chủ chủ nhiệm trên trang
Web . Với việc thiết kế này, những thông tin chủ nhiệm của lớp tôi không chỉ dừng lại
trong phạm vi lớp học mà là một trang web cho bất cứ ai khi tra trên mạng có thể biết được
tất cả những diễn biến ở lớp Tôi chủ nhiệm. Điều đặc biệt là nhờ trang web này phụ huynh
cộng tác với tôi về thông tin của con họ, họ có thể biết về : học tập, kết quả thi, thông báo
của lớp,lịch báo giảng, tài liệu tham khảo để giúp học sinh học tập ở nhà, điểm số và nhận
xét hàng tháng trao đổi thông tin với giáo viên chủ nhiệm một cách dễ dàng,……
Tất cả những điều Tôi vừa trình bày tưởng chừng như là điều mà Giáo viên chủ
nhiệm chuyên trách khó có thể thực hiện mà phải là một chuyên gia vi tính và phải tốn tiền
để trả phí hàng tháng cho dịch vụ thiết kế trên trang web. Thật ra, chúng ta chỉ cần có kiến
thức về tin học và một chiếc vi tính ( máy laptop thì càng tốt, thuận tiện cho Giáo viên ) .
Tôi mạnh dạn chia sẻ với các anh chị đồng nghiệp việc thiết kế sổ chủ nhiệm trên
trang web
(http:/khanhnguyen.wik.is), mong nhận được ý kiến đóng góp, chia sẻ để tất cả giáo viên
chúng ta có một công cụ hỗ trợ hòan hảo trong công tác giảng dạy.
3
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
• GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I. Những thuận lơi và khó khăn khi ứng dụng CNTT thiết lập trang Web
vào xây dựng hồ sơ chủ nhiệm, quản lý lớp :
Thuận lợi:
a/ Đối với giáo viên :
- Cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi, không cần sử dụng USB , không tốn tiền dịch
vụ hàng tháng ( miễn phí ) .
- Giáo viên không phải ghi chép vất vả, điều chỉnh bôi xóa khi thay đổi thông tin,
Giáo viên có thể cập nhật dễ dàng, chỉnh sửa nội dung theo chủ ý của mình.
- Tiết kiệm được việc in ấn, tốn giấy, trang trí bìa sổ, có thể chỉnh sửa và đổi mới
theo từng năm ngay trên File đã thực hiện.
- Quản lý học sinh một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, theo dõi từng cá nhân học
sinh trong quá trình học tập.
- Giáo viên có thể trao đổi việc học tập của học sinh, thông báo điểm số, cung cấp
tài liệu tham khảo cho học sinh, phụ huynh cũng như các thông tin về giáo dục từ PGD, Sở
giáo dục và liên lạc với phụ huynh nhanh chóng mà không cần mời phụ huynh ( nhờ địa
chỉ mail của phụ huynh và trang Web của Giáo viên )
- Tạo được sự liên thông chặt chẽ giữa Giáo viên, học sinh và phụ huynh, các thông
tin hết sức kịp thời, nhanh chóng và chính xác.
- BGH có thể xem xét tất cả các họat động của Giáo viên và học sinh khi cần.
b/ Đối với phụ huynh học sinh :
- Phụ huynh học sinh được liên tục và thường xuyên cập nhật thông tin về việc học
tập của con em mình tại trường, kịp thời thực hiện những yêu cầu của Giáo viên chủ
nhiệm, giúp cho việc phản hồi từ phía phụ huynh cũng diễn ra nhanh chóng thuận lợi trong
việc giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
- Phụ huynh học sinh nắm được chương trình giáo dục – rèn luyện trong năm học
và có thể tự hướng dẫn học sinh học tập ở nhà theo đúng mục tiêu tham khảo.
- Phụ huynh học sinh có thể giới thiệu đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh những
bài tham khảo, thông tin khác liên quan đến việc giáo dục các em.
c/ Đối với học sinh :
- Học sinh có thể tra cứu các thông tin của lớp, các bài tập của giáo viên cho phù
hợp với năng lực của các em ( các bài tập dạng phân hóa cho các đối tượng TB, khá, giỏi )
điểm số về kết quả học tập của mình .
- Học sinh thực hiện các bài tập và được nhận xét ngay kết quả trên trang Web.
- Học sinh có thể nêu thắc mắc hoặc yêu cầu đối với GVCN về những vấn đề mà
các em quan tâm.
Để tiết kiệm thời gian và có thể định hướng học sinh tới các trang web hữu ích,
Giáo viên sẽ giới hạn công việc học tập của các em tới một số trang web Giáo viên đã xem
và lựa chọn trước
Bài học của Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh thu thập thông tin để trả lời.
Khó khăn:
- Cá nhân giáo viên phải trang bị máy vi tính thậm chí là laptop có nối mạng cho
việc thuận tiện theo dõi mọi lúc, mọi nơi.
- Giáo viên có kĩ năng tin học, học hỏi thêm về thiết kế trang web.
- Nơi Giáo viên sử dụng máy vi tính phải được cài đặt Internet để kết nối nhanh.
4
Nguyeãn Thò Kim Khaùnh
- Một số PHHS chưa có trang thiết bị máy tính nối mạng hoặc chưa có kĩ năng sử
dụng máy tính.
- PHHS chưa có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên trên trang Web.
- Học sinh chưa đồng bộ được học kĩ năng sử dụng máy tính.
- Khó khăn của Giáo viên là cách đặt câu hỏi làm sao để học sinh không thể trả lời
câu hỏi chỉ đơn giản bằng cách cắt dán thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
II. Giáo viên cần lưu ý khi thực hiện việc ứng dụng CNTT vào việc xây


dựng hồ sơ chủ nhiệm, công tác quản lý :
-Xác định chuẩn kiến thức
-Lựa chọn chủ đề ( những loại bài tập nào thì được đưa lên mạng. Mục tiêu cần đạt
của bài đó, ... )
-Xây dựng câu hỏi thiết yếu
-Tạo ngữ cảnh
-Thiết kế các nhiệm vụ học tập
-Lựa chọn tài nguyên web
-Xây dựng công cụ đánh giá
-Xây dựng Bobliography.
Dạy học xét về hình thức tiến hành là một quá trình truyền thông hai chiều. Vì vậy
việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học nói chung và nâng cao tính tích cực trong dạy – học
nói riêng là xu hướng tất yếu của thời đại. Sở dĩ như vậy là vì CNTT có những ưu thế,
những thế mạnh. Bốn thế mạnh mà CNTT mang lại cho con người sử dụng nó là : tốc độ
cao, nhất quán, chính xác và ổn định.
Các chuyên gia cho rằng việc đưa CNTT vào giảng dạy sẽ được thực hiện một cách
có hiệu quả khi học sinh có thể lựa chọn được những nguồn CNTT phù hợp, phuc vụ hoạt
động thu thập, phân tích , tổng hợp và trình bày thông tin một cách hợp lý.
Công nghệ đào tạo, phương pháp dạy - học của thế kỷ 21 đòi hỏi truyền đạt thông
tin với các yêu cầu tốc độ, chính xác, nhất quán và ổn định. CNTT hoàn toàn có thể đáp
ứng được những đòi hỏi trên.
Ưng dụng CNTT để nâng cao tính tích cực trong dạy – học là xu hướng tất yếu còn
được lý giải qua các chức năng của CNTT mang lại cho con người như thu thập, xử lý, lưu
giữ và truyền dữ liệu . Trong thời đại ngày nay, nếu không biết tận dụng các thành tựu của
CNTT thì không thể phát huy tổng hợp các yếu tố có lợi trong quá trình dạy học. CNTT sẽ
làm thay đổi không chỉ nội dung và cả phương pháp truyền đạt của người thầy trong dạy
học:
Có thể minh hoạ bài giảng một cách sinh động thông qua hình ảnh, âm thanh.
Có thể chỉ ra các tài liệu tham khảo cần thiết ngay trong lúc giảng.
Nguồn thông tin đa dạng, phong phú, sinh động và có cả yếu tố bất ngờ.
Có thể làm tăng hàng chục, hàng trăm lần lượng thông tin trong một giờ giảng bài.
Có thể hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu.
Sử dụng máy tính như công cụ hỗ trợ trong việc quản lý lớp học, xây dựng hồ sơ
chủ nhiệm nghĩa là để máy tính làm những phần việc của giáo viên, kể cả một số việc mà
giáo viên cũng không thể làm được.
Dạy học, quản lý công tác chủ nhiệm lớp bằng máy tính nói riêng cũng như sử
dụng các phương tiện hiện đại nói chung có ưu điểm nổi bật là:hàm lượng thông tin truyền
đạt cao trong thời gian ngắn, cách truyền đạt thông tin sinh động tạo điều kiện cho người
học dễ tiếp thu kiến thức được truyền đạt, gây hứng thú trong học tập; thông tin được
truyền đạt cho học sinh bằng nhiều hình thức; Quản lý lớp học trở nên nhẹ nhàng, không
còn nặng nề với hồ sơ chồng chéo ,Giáo viên khi đó tiết kiệm được thời gian “chết” (thời
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×