Tải bản đầy đủ

Tiểu luận triết học "Hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đồng Nai"

TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...
Tiểu luận triết học
"Hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và
nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông
Sài Gòn và sông Đồng Nai"
1
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...
MỤC LỤC
Ti u lu n tri t h cể ậ ế ọ ...........................................................................................1
"Hi n tr ng nguy c xói l m nh v n n ô nhi m hai con sông: sông ệ ạ ơ ở ạ à ạ ễ ở
S i Gòn v sông ng Nai"à à Đồ ............................................................................1
M C L CỤ Ụ ..........................................................................................................2
PH N M UẦ ỞĐẦ ..................................................................................................3
N I DUNG CH NHỘ Í ...........................................................................................4
I. Lý lu n chung v c p ph m trù kh n ng - hi n th cậ ề ặ ạ ả ă ệ ự ...............................4
1. Khái ni mệ ...................................................................................................4
2. M i quan h bi n ch ng gi a kh n ng v hi n th cố ệ ệ ứ ữ ả ă à ệ ự ...........................4
3. Vai trò c a các i u ki n khách quan, ch quan c a s chuy n bi n ủ đ ề ệ ủ ủ ự ể ế
kh n ng - hi n th c.ả ă ệ ự ....................................................................................4
II. V n d ng c p ph m trù kh n ng hi n th c phân tích v nguy c ậ ụ ặ ạ ả ă ệ ự để ề ơ
xói l v n n ô nhi m sông S i Gòn v sông ng Nai.ở à ạ ễ ở à à Đồ ...........................5

1. Hi n tr ng c a 2 con sôngệ ạ ủ .........................................................................5
2. Nh ng thách th c m 2 con sông ang ph i i m tữ ứ à đ ả đố ặ .............................6
3. Các gi i pháp tránh nguy c xói l v ô nhi m cho 2 con sông S i ả để ơ ở à ễ à
Gòn - ng NaiĐồ ..............................................................................................7
K T LU NẾ Ậ ..........................................................................................................8
T I LI U THAM KH OÀ Ệ Ả ..................................................................................9
L I CAM OAN C A SINH VIÊNỜ Đ Ủ ...............................................................11
2
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...
PHẦN MỞ ĐẦU
Môi trường đã và đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, bảo vệ môi trường không
chr là ý thức và trách nhiệm của riêng ai mà nó là của toàn xã hội. Xong bên cạnh đó đã có
không ít những thờ ơ trước vấn đề bảo vệ môi trường bất chấp tất cả để làm những việc có lợi
cho mình kể cả việc huỷ hoạ đến môi trường - điều đó đã gây ra những hậu quả vô cùng
nghiêm trọng. Nói đến môi trường thì thực sự là một vấn đề lớn cần quan tâm, vì vậy với tầm
hiểu biết còn rất hạn chế của một sinh viên còn đang học tập và nghiên cứu trong trường em
chỉ xin được đề cập tới một phần nhỏ của vấn đề môi trường, nói về hiện trạng nguy cơ xói lở
mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đông Nai.
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng xong vì mới làm quen với hình thức viết tiểu luận cũng
như sự hiểu biết còn rất hạn chế của một sinh viên còn đang học tập và nghiên cứu trong nhà
trường nên bài viết của em không thể tánh được nhiều thiếu xót. Em rất mong sự giúp đỡ, góp
ý và dạy bảo của các thầy cô cũng như những người quan tâm tới vấn đề này. Qua đây em
cũng xin chân thành cảm ơn thầy Võ Minh Tuấn giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Triết
học đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài tiểu luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Vũ Thị Hương Thanh
Lớp: K808
3
Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm...
NI DUNG CHNH
I. Lý lun chung v cp phm trự kh nng - hin thc
1. Khỏi nim
Kh nng l nhng cỏi cha xut hin, cũn ang tn ti tim n trong s vt, hin
tng nhng khi cú iu kin thớch hp thỡ s xut hin, s tr thnh hin thc.
Hin thc l nhng ci ó xut hin, ang tn ti thc s trong thc t
2. Mi quan h bin chng gia kh nng v hin thc
Kh nng v hin thc luụn tn ti trong mi quan h cht ch vi nhau, khụng tỏch
ri, luụn luụn chuyn hoỏ v thỳc y ln nhau. Hin thch chun b cho mt kh nng mi
s xy ra, cũn kh nng thỡ cú xu hng tr thnh hin thc. Trong thc t cuc sng ca


chỳng ta, quỏ trỡnh phỏt trin chớnh l quỏ trỡnh m trong ú kh nng bin thnh hin thc,
cũn hin thc thỡ vỡ quỏ trỡnh phỏt trin m ny sinh nhng kh nng mi. Kh nng v hin
thc luụn song song v phỏt trin cựng nhau theo mt quy lut nht nh.
VD: Mt cụng ty cú sn phm vi cht lng tt mu mó p - ỏp ng nhu cu ca
ngi tiờu dựng thỡ sn phm s c tiờu th rt nhanh chúng trờn th trng.
Bờn cnh ú, cựng trong nhng iu kin nht nh cựng mt s vt s cú th tn ti
mt s kh nng khỏc nhau ch khụng phi ch cú mt kh nng.
VD: Mt sinh viờn chm ch hc tp thỡ i thi s t kt qu cao nhng cú th vỡ mt lớ
do no ú m li b kt qu thp - iu ú cú th xy ra.
Ngoi mt s kh nng vn sn cú s vt trong nhng iu kin ó cú no ú, khi cú
thờm nhng iu kin mi b sung thỡ s vt s xut hin thờm nhng kh nng mi. Vi
nhng s b sung iu kin mi v thc cht, mt hin thc mi phc tp hn xut hin c
s tỏc ng qua li ca hin thc c vi iu kin va mi c b sung. Bờn cnh ú thc
cht ngay bn thõn mi kh nng cng khụng phi l khụng thay i nhng tng hoc gim i
l tu thuc vo s bin i ca s vt trong nhng iu kin cu th. mt kh nng no ú
bin thnh hin thc thỡ khụng ch cn mt iu kin m cng cn cú tp hp nhng iu kin
nht nh v cn thit.
3. Vai trũ ca cỏc iu kin khỏch quan, ch quan ca s chuyn bin kh nng -
hin thc.
Trong gii t nhiờn, quan h kh nng - hin thc ch yu l quỏ trỡnh khỏch quan. Ta
cú th phõn ra thnh 3 trng hp c th.
4
TiÓu luËn TriÕt Nguy c¬ sãi lë vµ n¹n « nhiÔm...
Thứ nhất: Loại khả năng mà điều kiện để biến chúng thành hiện thực chỉ có thể là bằng
con đường tự nhiên.
Thứ hai: Loại khả năng có thể biến thành hiện thực bằng con đường tự nhiên nhưng
nhờ sự tác động của con người.
Thứ ba: Loại khả năng mà trong điều kiện này nếu không có sự tham gia tác động của
con người thì không thể trở thành hiện thực.
Trong các lĩnh vực xã hội, bên cạnh các điều kiện khách quan, khả năng - hiện thực
cũng cần có những điều kiện chủ quan đó là hoạt động thực tiễn của con người. Khả năng
không thể tự nó trở thành hiện thực nếu không có sự tác động của ngoại cảnh - con người.
Trong đời sống xã hội, hoạt động có ý thức của con người đóng vai trò vô cùng to lớn và quan
trọng trong việc biến khả năng thành hiện thực. Nó có thể đẩy nhanh, không làm hãm quá
trình biến khả năng thành hiện thực, có thể điều khiển khả năng phát triển theo chiều hướng
nhất định bằng cách tạo ra những điều kiện tương ứng.
Trong cuộc sống của chúng ta, hiện thực và khả năng luôn luôn đi đôi, song hành và
tồn tại cùng nhau. Mặc dù thế các điều kiện khách quan, chủ quan cũng đóng vai trò quan
trọng và tác động trực tiếp tới sự biến đổi của khả năng và hiện thực. Vai trò của điều kiện
khách quan, chủ quan là không thể thiếu nếu như muốn thúc đẩy và tồn tại của khả năng và
hiện thực.
II. Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô
nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.
1. Hiện trạng của 2 con sông
Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai đang đứng trước nguy cơ xói lở mạnh.
Như chúng ta đã biết, trên tất cả các con sông từ Bắc vào Nam ở nước ta hiện nay đang
có nguy cơ bị khai thác bừa bãi gây ra hiện trạng của 2 con sông Sài Gòn và sông Đồng Nai ở
ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh . Chính vì bị khai thác mạnh mẽ về nguồn nước, nguồn
cát nên hai con sông đã bị sụt lở và ô nhiễm nghiêm trọng. Như chúng ta đã biết nguồn nước
đã bị ô nhiễm thì khó lòng cứu chữa được vì nước là tài sản vô giá.
Trên hạ lưu của sông Sài Gòn hiện đã có khaỏng 33km bị xói lở mạnh kéo dài xã Vĩnh
Phú (huyện Thuận An tỉnh Bình Dương) đến mũi Đèn Đỏ thuộc huyện Nhà Bè thành phố Hồ
Chí Minh. Trong đó đoạn từ tỉnh Vĩnh Phú đến chân cầu Sài Gòn dài khoảng 20km đang bị
xói lở rất nghiêm trọng kéo dài liên tục trong 3 năm từ 2000 - 2002. Những điểm nóng về xói
lở trên đoạn này là địa phận huyện Thuận An (Bình Dương), khu bán đảo Bình Quới - Thanh
Đa quận Thủ Đức, quận 2 và quận 12. Theo khảo sát của tiến sĩ Nguyễn Bá Hoằng thuộc Liên
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×