Tải bản đầy đủ

Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
1
Hớng dẫn sử dụng giải đáp thắc mắc
) Xin tặng các bạn học viên dùng thử
Để giúp các bạn học vi tính lần đầu khỏi bỡ ngỡ, nhất l khi gặp các sự cố, các
lệnh không biết có tác dụng gì, tâm lý ngại hỏi tự ti sợ thầy chê bạn trách, vì vậy
tập câu hỏi v giải đáp thắc mắc sẽ giúp bạn xoá bỏ mặc cảm đó. Trong tập câu
hỏi ny chỉ đề cập những lỗi thông thờng nhất, muốn hỏi câu gì bạn chỉ cần
nháy chuột vo câu hỏi l máy tính sẽ trả lời cho bạn. Thí dụ: Bạn muốn tìm hiểu
xem căn lề lm thế no? bạn nháy chuột vo căn lề, máy tính sẽ chỉ cho bạn phải
lm từng thao tác gì, sau khi đọc xong chỉ dẫn bạn lại nháy vo mục căn lề để
trở về câu hỏi. Rất mong đợc sự đóng góp của các bạn để lần sau đợc tốt hơn.
Mọi thắc mắc góp ý xin liên hệ với ông : )Email: yenhung@fpt.vn
hoặc
dmh@fpt.vn

Dơng Mạnh Hùng Trờng T.H Lu trữ v Nghiệp vụ Văn phòng I
Điện thoại cơ quan : 7532953 - Di động : 0913-230-820 - NR:8642220
Các bạn có thể Copy vo đĩa v cho vo máy cơ quan để sử dụng

Phần câu hỏi Về trang đầu nháy vo đây
) Tôi muốn mua phần mềm v sách qua bu điện, hoặc muốn học vi tính thì
gửi tiền theo đia chỉ no?
)Tôi muốn học phục chế ảnh hãy nháy chuột vo đây để biết

)Đôi điều về tác giả - nháy vo dòng ny để tìm hiểu )
Các câu hỏi khác tìm ở đâu ) Nháy chuột vo đây để tìm câu hỏi v đáp
1-)Khởi động máy tính
2-)Vo soạn thảo
3-)Căn lề
4- )Chọn phông chữ cỡ chữ trong văn bản Nh nớc v Đảng
5- )Đánh chữ v dấu
6 - )Tạo chữ đậm nghiêng, đứng, gạch chân
7 - )Kỹ thuật cắt dán.
8- )Lm chữ in
9- )Tạo th mục
10- )Đổi tên th mục
11- )Xoá th mục :
12-)Lấy lại cái đã xoá
13- )Muốn đổ bỏ thùng rác .
14-) Ghi văn bản v đặt tên :
15- )Đổi tên văn bản.
16- )Xoá tập tin :
thanh công cụ - sự cố
Đ

17-)Sự cố thanh công cụ bị mất, cách lấy lại.
18- )Thanh công cụ bị trôi.
thực đơn - sự cố
Đ

19- )Lm mất thực đơn File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows.
20- )Lấy lại thực đơn bị mất:
tắt máy tính nh thế no
Đ

21- )Tắt máy tính :

xoá văn bản v cách lấy lại
ĐChơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
2
22- )Xoá nhanh văn bản :
Đánh văn bản tiếng anh - Việt - sự cố
Đ

23- )Muốn đánh văn bản bằng tiếng Anh bạn ấn Alt + Z
24-)Muốn đánh văn bản bằng chữ Việt bạn ấn Alt + Z
25- )Mất phông tiếng việt đánh không ra chữ

Đánh số trang
Đ

26-)Đánh số trang :
27 -)Xoá số trang.
căn chỉnh văn bản cho đẹp
Đ

28-)Căn chữ vo giữa, trái, phải của trang.
29- )Đẩy một khối chữ đen sang trái, sang phải
30- )Lm tha dòng giữa các hng ấn Ctrl + 5, muốn lấy lại ấn Ctrl + 1.
31- )Lm chữ mau, tha, bình thờng.

bảng biểu
Đ

32- )Tạo bảng :
33- )Thêm hng, bớt hng
34-)Thêm cột bớt cột
35- )Đánh số thứ tự trong bảng :
36-)Bỏ đánh số thứ tự :
37- )Thay đổi độ rộng hẹp của cột.
38-)Lm cho hng bé đi v to lên
39- )Thay đổi nét trong bảng
40-)Đổ mu vo bảng
41- )Bỏ mu trong bảng.
42-)Tạo tiêu đề trong bảng có 100 trang
43-) Bỏ tiêu đề của 100 trang :
44- )Đẩy bảng vo giữa trang giấy :.
45-)Cách lấy nút công cụ ( thêm hng, bớt hng, thêm cột, bớt cột )lên hng thực
đơn để tiện khi sử dụng khi lm việc với bảng biểu.
46-)Tách bảng rời ra, trong bảng ton chữ ô, ngoi ton chữ ả.
47-) Muốn nhập bảng đã tách lm 2 phần thnh một khối
48 -) Một bảng nhỏ bằng 1/2 tờ giấy theo chiều ngang, bên phải trang giấy còn
trống, vậy lm thế no để đánh chữ bên phải của bảng đợc?
chèn ký tự không có trên bn phím
Đ

49-)Chèn ký tự đặc biệt. khi cần chèn các ký hiệu không có trên bn phím
lm văn bản nhanh
Đ

50- )Tạo từ viết tắt để viết cho nhanh.
Copy ti liệu từ đĩa vo máy v ngợc lại
Đ

51-)Copy ti liệu từ đĩa mềm vo máy tính.
52-) Copy tập tin từ máy vo đĩa mềm.
53 - )Tôi thấy học sinh lm bi ca trớc thờng cho ca sau bi tập bằng cách
Copy vo đĩa mềm, vậy lm thế no để biết đợc bi đó l của ngời đã lm ca
trớc, chỗ no trong máy nói lên điều ny?
54 - )Lm thế no biết đợc tập tin lớn hay bé
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
3
Chèn tranh vo văn bản
Đ

55 - )Chèn tranh vo văn bản
56 -)Lm cho tranh nhỏ đi, to lên
57 - )Lm mờ tranh, đậm tranh
58 -)Lm cho văn bản bao quanh tranh
59 - )Chèn tranh nhng không nhìn thấy tranh, nhng khi nháy vo File \ Printer
View thì lại nhìn thấy tranh
tìm v mở văn bản đã đánh
Đ

60 -)Mở văn bản mới đánh
61 - )Tìm tập tin đã đánh lâu ngy trong 1 th mục
in văn bản nh thế no
Đ

62 - )In văn bản
63 - )In chỉ ra tờ giấy trắng m không ra ti liệu
64 - )In nhng không có số trang
65 - )In ra số trang nhng số trang của hng đơn vị lại mất thí dụ trang 13 chỉ ra
số trang l 1
66 - )In ti liệu lại đùn thêm tờ giấy ghi thông tin ngời ci đặt máy tính


phần trả lời
Đ

chơng trình soạn thảo văn bản
Đ


1-) Khởi động máy tính : - Bật công tắc chờ đến khi thấy mn hình xanh.
- Nếu máy ci Win3.11 khi thấy dấu mời của DOS l C:\ bạn gõ Win v ấn Enter
để khởi động chơng trình, trên mn hình bạn thấy C:\Win
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi ban đầu
2- ) Vo soạn thảo : Nháy vo biểu tợng Word mu xanh ở góc phải phía trên.
hoặc nháy vo Start \ Programs \ Microsoft Word nháy chuột.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi:
Căn lề v chọn khổ giấy hớng giấy
Đ

3- ) Căn lề : File\Page Setup \ Chọn nhãn 1 Margins, chọn thông số Top (trên)
dới, trái, phải = 2,5 Cm; 2 Cm;3,5 Cm; 2cm.
- Nháy vo nhãn 2 - Paper Size chọn khổ giấy A4 trong mục Paper Size chọn
trang đứng Portrait, trang nằm Lands Cape.

Muốn cố định nháy vo Default \ Yes.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
Chọn phông chữ - cỡ chữ
Đ

4-) Chọn phông chữ : Format\ Font chọn VnTime\ Chọn cỡ 14, chọn mu chữ ô
Color, muốn cố định chọn Default \ Yes.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về vâu hỏi :
5- Đánh chữ v dấu : aa = â oo = ô ] = ? = r dấu hỏi
aw = ă dd = đ \ = f dấu huyền
ee = ê [ = ơ / = s đấu sắc . = j dấu nặng
Formatted: Bullets and Numbering
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
4
- ) Mẫu Font chữ dùng trong soạn thảo văn bản :
1-Theo Công văn số:

1145/VPCP-HC ngy 1 tháng 4 năm 1998

(Văn bản áp dụng mang tính chất tham khảo)
A- Lề văn bản:
Trang 1: Top : 25 mm, Trang 2: Top : 25 mm,
Bottom : 20 mm, Bottom : 20 mm,
Left : 35 mm, Left : 20 mm,
Right : 20 mm. Right : 35 mm.
B- Font & Cỡ chữ:
TT Thnh phần thể thức Kiểu chữ Cỡ
chữ
Dáng chữ
1
Cộng ho xã hội chủ
nghĩa...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VnTimeH
VnTime
13
12
Đậm
Đậm
2
Chính phủ (Cơ quan ban hành
vb)
VnTimeH 13 Đậm
3
Số:09/1999/QĐ-TTg VnTime 13 Đứng
4
H Nội, ngy tháng năm 199
VnTime 13
Nghiêng
5
Quyết định của...
Về công tác....
VnTimeH
VnTime
14
14
Đậm
Đậm
6
... Về chế độ công tác phí VnTime 14 Đứng
7
Kính gửi:
Bộ Tài chính
VnTime
VnTime
14
14
Đứng
Đứng
8
Trong công tác ... (nội dung) VnTime 14 Đứng
9
Điều 1:
VnTime 14 Đậm
10
Đối với giáo viên (các khoản) VnTime 14 Đứng
11
Tm. Chính phủ

VnTimeH 13 Đậm
12
Thủ tớng chính phủ

VnTimeH 13 Đậm
13
Nguyễn Văn A
VnTime 14 Đậm
14
Nơi nhận
:
- Thờng vụ Bộ Chính trị
- Thủ tớng, các phó TTg

VnTime
VnTime
12
11
Nghiêng

(đậm)
Đứng
15

VnTimeH 13 Đậm
16
Xong hội nghị xin trả lại
VnTimeH 12 Đậm
17
PL.300

(ký hiệu ngời đánh, số bản phát hành)

VnTime 10 Đứng
Mật
Khẩn
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
5
Quy định lề, cỡ, kiểu chữ văn bản trong các cơ quan Đảng:
Hớng dẫn số 01/HD-VPTW ngy 02-02-1998 của Văn phòng Trung ơng
A- Lề văn bản:
Top : 25 mm,
Bottom : 25 mm,
Left : 35 mm,
Right : 15 mm
B- Font & Cỡ chữ :

Stt Thành phần thể thức Kiểu chữ
Cỡ
chữ
Dáng chữ
1
đảng cộng sản việt nam
VnTimeH 15 Đứng, Đậm
2
Tỉnh uỷ lạng sơn

(Tên cơ quan ban hành/ sao văn bản)
VnTimeH 14 Đứng, Đậm
3
Huyện uỷ quỳnh phụ

(Tên cơ quan cấp trên)
VnTimeH 14 Đứng
4 Số 127/QĐ-TW VnTimeH 14 Đứng
5
Hạ Long, ngy 20 tháng 2 năm 2002
VnTime 14
Nghiêng
6
Thông báo
VnTimeH 16 Đứng, Đậm
7
Về công tác công tác kiểm tra ...
(trích yếu nội dung văn bản)
VnTime 14-
15
Đứng, Đậm
8
Về chế độ công tác phí
(trích yếu nội dung công văn)

VnTime 12
Nghiêng
9 Trong công tác ... (nội dung) VnTime 14 Đứng
10
T/m ban thờng vụ
VnTimeH 14 Đứng, Đậm
11
Phó trởng ban

VnAvantH 12 Đứng
12
Nguyễn Hồng Quần
VnTime 14 Đứng, Đậm
13 Nơi nhận VnTime 14 Đứng
14 - Ban Tuyên giáo (nơi nhận cụ
thể)
VnTime 12 Đứng
15
Chỉ mức độ mật

VnTimeH 14 Đứng, Đậm
16
Chỉ mức độ khẩn Khẩn
VnTimeH 14 Đứng, Đậm
16
Xong hội nghị xin trả lại
VnTimeH 14 Đứng, Đậm
17
PL.300 (ký hiệu ngời đánh, số trang)
VnTime 8 Đứng


- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
6-)Chữ đậm nghiêng,gạch chân: Bôi đen chữ định lm đậm v ấn tổ hợp phím
CTRL + B, muốn nghiêng ấn CTRL + I, muốn gạch chân ấn CTRL + U, muốn bỏ
đậm, nghiêng, gạch chân bạn bôi đen v ấn lại tổ hợp CTRL + B, CTRL+I,
CTRL+U.
Mật
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
6
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
cắt v dán văn bản
Đ

7 -) Kỹ thuật cắt dán.
- Bôi đen chữ định cắt, nháy vo biểu tợng cái kéo trên thanh công cụ nháy
chuột.
- Đặt con trỏ vo vị trí định dán, nháy vo nút dán.
- Nếu muốn Copy thì bôi đen chữ định Copy, nháy vo nút Copy , đặt con trỏ
vo chỗ định dán, nháy vo nút dán
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

tạo chữ in
Đ

8-) Lm chữ in : Bôi đen chữ thờng, nháy vo nút phông chữ v chọn kiểu chữ
có chữ H ở cuối thí dụ : VnTimeH.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
th mục v tập tin
Đ

9- )Tạo th mục : Một máy tính có nhiều ngời dùng vì vậy mỗi ngời phải đặt
một tên riêng vì vậy ta có thể hiểu Th mục l tên của mình trong máy.
- Muốn tạo th mục bạn nháy chuột phải vo nút Start \ Explorer \ nháy vo ổ C,
nháy vo File \ New \ Folder, gõ tên mình vo ô New Folder bên phải v ấn ,
bạn sẽ thấy tên của mình hiện ở khung bên trái, nếu không thấy hiện lên bạn ấn
F5 để lm tơi v thấy tên của mình hiện ra.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi :
10- )Đổi tên th mục : Nháy chuột phải vo th mục định đổi, một thực đơn dọc
xổ ra, bạn chọn Rename (đổi tên) , gõ tên mới thay vo, gõ xong ấn .
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
11- )Xoá th mục : Nháy chuột vo th mục định xoá ấn phím Delete trên bn
phím, một hộp thoại hiện ra, bạn chọn Yes.
-) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
Cách 2: ) Nháy chuột phải vo th mục định xoá, một thực đơn xổ ra bạn nháy
vo mục Delete một hộp thoại hiện ra , bạn chọn Yes.
12-) Lấy lại cái đã xoá : Đôi khi bạn xoá nhầm 1 tập tin quan trọng, thật l tai hại
bao nhiêu công lao tan tnh mây khói, hãy bình tĩnh vẫn còn cơ may lấy lại, Vo
Explorer, nháy chuột phải vo biểu tợng thùng rác \ Recycle Bin, nháy vo mục
Open, nháy vo cái cần lấy lại, chọn File\Restore. hoặc nháy chuột phải vo tập
tin định lấy lại, một thực đơn nhỏ xổ ra, bạn nháy vo Restore tập tin sẽ đợc trả
về nguyên vị trí ban đầu.
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
13- )Muốn đổ bỏ thùng rác .
- Nháy chuột phải vo thùng rác chọn Empty Recycle Bin\ Yes. Hãy thận trọng
khi đổ bỏ thùng rác vì bạn sẽ không có cơ hội lấy lại, khi chọn Empty Recycle Bin
cũng giống nh bạn đã đổ rác cho công ty Vệ sinh thì khó lòng lấy lại đợc
- )Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi.
14- )Ghi văn bản v đặt tên :
- Đánh văn bản, nháy vo File\ Save\ tìm ổ C, tìm th mục (tên của mình) v
nháy đúp, tên của mình phải nằm trong ô Save in l đúng, nháy con trỏ vo ô File
name v xoá bỏ các chữ ở ô ny v gõ vo Báo cáo l tên của văn bản m bạn
đang đánh, Bấm Save. Tên văn bản có thể có dấu hoặc không dấu.
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
7
(Chú ý: Trong một th mục thì tên của các văn bản không đợc giống nhau).
Sau khi nháy Save xong, thấy tên văn bản hiện lên phía trên của mn hình l
đợc. nếu gõ tiếp trớc khi đóng văn bản bạn phải nháy vo File \ Save ghi lại
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
Mẹo: ) Nếu văn bản lm trên Word97 hoặc Word2000 nếu muốn ghi ra đĩa A để
đem sang máy khác ci Word6.0 đọc đợc bạn cần chú ý lm nh sau:
+ Đánh văn bản trên máy ci Word97 hoặc Word2000.
+ Nháy vo File \ Save , nháy tìm ổ C, tìm th mục định đặt tập tin v nháy đúp
tên của th mục phải nằm trong ô Save in l đúng, nháy con trỏ vo ô File name
v xoá bỏ các chữ ở ô ny v gõ vo Quyet dinh ( có thể có dấu hoặc không ) l
tên của văn bản m bạn đang đánh.
+Trong mục Save as Type bạn nháy v
o nút tam giác quay xuống v chọn mục
Word6.0/95, nháy vo Save hoặc ấn Enter. Bớc ny quyết định sự thnh bại của
bạn
15- )Đổi tên văn bản.
- Nháy chuột phải vo nút Start \ Explorer\ nháy vo th mục của mình, bên phải
hiện lên các tập tin của th mục m bạn chọn.
- Nháy chuột phải vo tập tin định đổi tên, một thực đơn sổ ra, bạn chọn Rename,
gõ tên mới vo ô v ấn .
- Mẹo: Nháy vo tập tin định đổi tên, ấn F2 gõ tên mới sau đó ấn Enter.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi.
16- )Xoá tập tin :
-Vo Explorer, nháy vo th mực của mình, bên phải sẽ hiện lên các tập tin, nháy
vo tập tin định xoá, ấn phím Delete một hộp thoại hiện ra, bạn nháy vo Yes.
Mẹo: ) Nháy chuột phải vo tập tin định xoá, một thực đơn dọc xổ ra bạn nháy
vo Delete, một hộp thoại hiện ra bạn nháy vo Yes
-
) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

thanh công cụ - sự cố
Đ

17- ) Sự cố thanh công cụ bị mất, cách lấy lại.
- Nháy chuột phải vo dòng thực đơn nh File - Edit, một thực đơn dọc xổ xuống
nháy chuột đánh dấu vo mục Standard.
- Nháy chuột phải vo dòng thực đơn, một thực đơn dọc xổ xuống nháy chuột
đánh dấu vo mục Formatting.
- Muốn bỏ hai thanh công cụ ny, bạn nháy chuột phải vo dòng thực đơn, một
thực đơn dọc xổ xuống, nháy chuột vo mục Standard.v bỏ dấu , lại nháy
chuột phải vo dòng thực đơn, một thực đơn dọc xổ xuống nháy chuột vo mục
Formatting v bỏ dấu .
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
18- )Thanh công cụ bị trôi.
- Nháy chuột vo vùng xanh của thanh công cụ bị trôi, giữ nguyên rê lên phiá trên
mn hình, bạn sẽ thấy xung quanh thanh công cụ có đờng viền mờ, khi đến vị trí
cần đặt thì nhả chuột.
-) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

thực đơn - sự cố
Đ

19- ) Lm mất thực đơn File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows.
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
8
- Bạn ấn Alt nháy chuột vo thực đơn File giữ nguyên rê xuống v nhả chuột
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
20- )Lấy lại thực đơn nh File, Edit, View ... bị mất:
- Nháy chuột phải vo vùng trống mu xám nằm ở trên thanh công cụ hoặc nháy
chuột phải vo một nút công cụ bất kỳ chọn Customize nháy vo Toolbars \ đẩy
thanh cuốn dọc tìm mục Menu Bar v nháy vo Menu Bar, sau đó nháy vo
Reset \ OK.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

tắt máy tính nh thế no
Đ

21- )Tắt máy tính :
Khi đang có văn bản nháy vo File \ Close \ Chọn No để không ghi, nháy vo File
\ Exit. Nếu muốn ghi nháy vo Yes, đặt tên trong ô Name ấn Enter.
- Nháy vo Start \ Shut Down \ OK thấy chữ vng thì tắt máy.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

xoá văn bản v cách lấy lại
Đ

22- ) Xoá nhanh văn bản :
- Bạn ấn Ctrl + A (để bôi đen)
- Bạn ấn Ctrl + X (để cắt)

Muốn lấy lại văn bản đã xoá bạn ấn Ctrl + Z
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

Đánh văn bản tiếng anh - Việt - sự cố
Đ

23- ) Muốn đánh văn bản bằng tiếng Anh bạn ấn Alt + Z
- Đối với máy tính ci phông chữ VietKey muốn đánh văn bản tiếng Anh bạn nháy
vo biểu tợng VietKey nằm ở dới đáy mn hình bên phải của thanh tác vụ
Taskbar thnh chữ V mu xanh l đợc
- Muốn đánh dấu phảy trong Not bạn gõ No sau đó ấn phím có dấu ngoặc kép
v gõ tiếp chữ t, Chú ý: Nếu bạn lm chữ Not đậm chũng sẽ biến thnh chữ Not
có ô vuông ở giữa.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
24- ) Muốn đánh văn bản bằng chữ Việt bạn ấn Alt + Z
-) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
25-) Mất phông tiếng việt đánh không ra chữ nháy: vo Start \ Programs \ Startup
\ ABC.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi


Đánh số trang
Đ

26- ) Đánh số trang :
- Insert \ Page Numper chọn vị trí đánh số trang ở trên hay ở dới của tờ giấy
trong ô Ponsition.(ô trên) chọn Top ở dới Bootom of page
- Chọn cách đánh số ở giữa, trái, phải trong ô Alignment (ô dới)
Formatted: Bullets and Numbering
Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
9
- Chọn Format \ nháy vo Start at (bắt đầu) từ số 1 \ OK. Nếu không muốn cho số
trang đầu tiên của văn bản hiện lên, bạn huỷ bỏ dấu trong mục Show Numper on
firts page \ OK
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

27 -) Xoá số trang: Nháy đúp vo số trang hiện ra lờ mờ, bôi đen số trang, nháy
vo nút công cụ chiếc kéo để huỷ bỏ.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

căn chỉnh văn bản cho đẹp
Đ

28- ) Căn chữ vo giữa, trái, phải của trang.
- Đặt con trỏ vo dòng định căn chữ, nháy vo nút căn trái ( Ctrl + L ), nháy
vo nút căn giữa để đẩy chữ vo giữa trang ( Ctrl + E ), Bôi đen đoạn văn cần
căn đều 2 bên, nháy vo nút căn đều 2 bên (Ctrl + J )
nếu căn phải bạn nháy vo nút căn phải hoặc ấn Ctrl + R
- Ngời ta dùng căn giữa để đẩy chữ vo giữa của trang cho nhanh v chính xác
thờng áp dụng trong văn bản nh đẩy chữ Quyết định, Chỉ thị, Báo cáo, Kế
hoạch..
- Ngời ta dùng căn đều 2 bên để căn các chữ trong 1 đoạn của một văn bản khi
đánh bằng máy tính mép bên phải của văn bản giữa dòng trên v dòng dới sẽ
xảy ra tình trạng thò ra thụt vo không đều nhau, vì vậy phải bôi đen đoạn cần căn
chỉnh v ấn Ctrl + J máy sẽ căn đều dòng trên v dòng dới văn bản sẽ đẹp hơn
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
29 - ) Đẩy khối chữ, sang phải, sang trái bạn bôi đen khối chữ định đẩy v nháy
vo nút đẩy phải, nếu đẩy sang trái thì nháy vo nút đẩy trái
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
30- ) Lm tha dòng giữa các hng ấn Ctrl + 5, muốn lấy lại ấn Ctrl + 1.
- Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
31- ) Lm chữ mau, tha, bình thờng.
- Format \ Font \ Charater spacing \ trong mục Spacing chọn Normal (bình
thờng) Expanded (tha) Condensed (dy) Sau đó chọn Default \ Yes.
-) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
bảng biểu
32- ) Tạo bảng :
- Nháy vo nút tạo bảng trên thanh công cụ, Chọn số hng, số ô v nhả
chuột.
- Nháy vo nút có hình bút chì để hiện thanh công cụ, dùng bút chì để chia ô
thnh 2,3....
- Nháy vo nút có hình cái tẩy cho sáng lên, đa tới dòng để tẩy v nháy chuột,
dòng đó biến mất.
- Khi tạo bảng trong Word 97 thì bảng có sẵn đờng kẻ thật l thuận tiện, nhng
nếu bạn muốn gỡ bỏ đờng kẻ nhanh nhất, bạn đặt con trỏ vo bảng v ấn tổ hợp
phím Ctrl + Alt + U các đờng kẻ sẽ biến mất, bạn sẽ chỉ nhìn thấy đờng lới của
bảng, các đờng ny khi in sẽ không hiện ra.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

Chơng trình cho ngời mới bắt đầu học vi tính

Dơng Mạnh Hùng biên soạn ĐTNR:8642220 - Di động:0913-230-820
10
33- ) Thêm hng, bớt hng giả sử có 2 hng A & B muốn thêm 1 hng vo giữa
hng A v hng B bạn lm theo các bớc sau đây:
- Đặt con trỏ vo hng B nháy vo nút thêm hng
- Bớt hng : đặt con trỏ vo hng định bớt, nháy vo nút bớt hng.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

34- )Thêm cột bớt cột
- Đặt con trỏ vo cột định bớt, nháy vo nút bớt cột
- Thêm cột vo giữa cột A v B : Đặt con trỏ vo cột B nháy vo nút thêm cột.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi

35- ) Đánh số thứ tự trong bảng :
- Bôi đen cột số thứ tự, nháy vo nút có số 123 trên thanh công cụ
36-) Bỏ đánh số thứ tự :
- Bôi đen cột số thứ tự nháy vo nút có số 123. trên thanh công cụ
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
37- )Thay đổi độ rộng hẹp của cột.
- Đa con trỏ vo đờng kẻ của cột, thấy mũi tên 2 đầu xuất hiện, nháy chuột giữ
nguyên rê sang trái hoặc phải khi đạt độ rộng thì nhả chuột.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
38- ) Lm cho hng bé đi v to lên
- Bôi đen hng định thay đổi, ấn phím Ctrl +[ để lm nhỏ hng, ấn Ctrl + ] để
lm rộng hng.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
39-
)Thay đổi nét trong bảng
- Nháy vo biểu tợng cái bút chì , để hiện lên thanh công cụ bảng, nháy vo
nút có nét để chọn nét mờ hay nét bất kỳ, nháy vo nét m bạn thích, kẻ nét vo
bảng để tạo nét theo ý thích.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
40- ) Đổ mu vo bảng
- Bôi đen hng hoặc ô định đổ mu, nháy vo nút tam giác quay xuống
cạnh cái ca v chọn mu định đổ.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
41- ) Bỏ mu trong bảng : bôi đen mu ở hng đã đổ nháy vo nút cạnh
cái ca, nháy vo mu trắng.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
42- )Tạo tiêu đề trong bảng có 100 trang giống nhau: Gõ tiêu đề v bôi đen hng
tiêu đề thí dụ: STT . Họ v tên... nháy vo Table \ Headings.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
43- )
Bỏ tiêu đề của 100 trang : Bôi đen hng tiêu đề nháy vo Table huỷ dấu
trong ô Headings.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
44- ) Đẩy bảng vo giữa trang giấy :
- Đặt con trỏ vo bảng, nháy vo Table\ Cell Heigh and Width \ Row \ Chọn
Center \ OK.
- ) Bạn có thể nháy vo đây để trở về câu hỏi
45- ) Cách lấy nút công cụ ( thêm hng, bớt hng, thêm cột, bớt cột )lên hng
thực đơn để tiện khi sử dụng khi lm việc với bảng biểu.
-Nháy chuột phải vo nút công cụ bất kỳ trên thanh công cụ, một thực đơn dọc xổ
ra, chọn Customize nháy vo nhãn 2 Command \ nháy vo dòng Table bên trái,

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×