Tải bản đầy đủ

Mẫu ghi chép lương theo quy định

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net
Personnel Change Notice
__ Employment __ Terminate __ Change
Explanation________________________________
Employee Employee # S. S. # Grade Level
Địa chỉ City State Phone
Job Title Department Location Phone
Employment
__New Hire __Rehired __Temporary __Part Time __Replacement For:
Hire Date Start Date Age Sex Marital Status Education Shift
Termination
__Voluntary __Involuntary Last Day Worked Pay Through Date Rehire? __Y__N
Hire Date Start Date Paid Days Accrued Severance Pay Approved? __Y__N
Change
__ Rate/Salary __ Job __ Location Leave of Absence: Từ ___________ đến __________
Location Change Từ Đến:
Job and Salary Change Old Title/Salary New Title/Salary
Comments

Approval Signatures
Prepared By: Ngày Supervisor: Ngày
Audited By: Ngày Personnel: Ngày
Employee: Ngày Personnel: Ngày
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×