Tải bản đầy đủ

CÔNG LAO TO LỚN CỦA CÁC NHÀ GIÁO

CÔNG LAO TO LỚN CỦA CÁC THẾ HỆ NHÀ GIÁO
ĐỐI VỚI LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC
Làm sao có thể tính được công lao của các thế hệ nhà giáo trong lịch sử đất nước là
bao nhiêu ? Làm ao có thể diễn tả hết được tấm lòng cao thượng ,tâm hồn trong
sáng ,cốt cách thanh cao ,khí phách không bao giờ chuyển lay ,không bị cám giỗ bởi
tiền tài danh vọng . Đó là các tấm gương sáng ngời :
Nhà giáo tiền bối Chu Văn An ( 1292- 1356) tài năng đức độ sáng ngời ,dâng “ Thất
trảm sớ” lên vua Trần Dụ Tông . Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm (1419-1585) hiểu sâu
biết rộng trong mọi lĩnh vực . Là nhà tiên tri thời cuộc nổi tiếng ,ông dâng sớ xin chém
18 tê đại thần tham nhũng và treo ấn từ quan về quê dạy học . Nhà giáo Đàm Công
Hiệu (1652- 1721) có một không hai trong lịch sử . Ông là thầy dạy cả hai cha con là
hai đời chúa Trịnh Cương và Trịnh Giang . Nối tiếp là các nhà giáo Võ Trường
Toản ,người thầy đầu tiên trong lịch sử 300 năm thành phố Hồ Chí Minh khước từ lời
mời ra làm quan của triếu đình Huế . Lương Đắc Bằng dấy binh trừng trị bọn vua quan
hoang dâm vô đạo . Cao Bá Quát khởi nghĩa chống lại triều đình . Nhà giáo nhà thơ
Nguyễn Đình Chiểu cầm đầu nghĩa quân chống thực dân Pháp – thà hy sinh “ Sự đời
đã khuất đôi tròng mắt ; Lòng đạo xin tròn một tấm gương” Tiêu biểu hơn ai hết là nhà
giáo Nguyễn Tất Thành .Một con người ,một nhà giáo lỗi lạc ,một vị anh hùng giải
phóng dân tộc ,một dnh nhân văn hóa thế giới . Kế tiếp sự nghiệp của Người là các
nhà giáo lớp đầu tiên dưới ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga đó là : Trần Phú dạy
trường tiểu học Cao Xuân Dục ,là tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta ; Nhà giáo Hà Huy

Tập dạy trường tiểu học Thị xã Nha Trang là tổng bí thư Đảng giai đoạn 1935-1938
,các nhà giáo Châu Văn Liêm,Nguyễn Đức Cảnh ,Nguyễn Thiện ,Trịnh Đình Cửu là 4
đại biểu họp với lãnh tụ Nguyễn Ài Quốc để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm
1930 . Biết bao nhà giáo cách mạng đã hy sinh ,người này ngã xuống ,người khác
xông lên để giành độc lập cho dân tộc giải phóng đất nước ,tiêu biểu như các nhà giáo
Phan Đăng Lưu ,Hà Huy Tập , Võ Văn Tần ,Nguyễn Hữu Tiến ( Họ đạ bị thực dân
Pháp xử bắn tại Hoóc Môn ngày 28-3-1941)
Thiên chức khai tâm mở trí bao thế hệ học trò đã để lại cho các Thầy Cô giáo bao
niềm vui . Vui vì họ tự nguyện làm cành hoa đào tự cháy đỏ đời mình để cho mùa
xuân rực rỡ . Và càng vui hơn khi họ nghĩ mình được vinh dự làm kẻ gieo hạt chăm
bón cho mùa vàng chân lý nảy mầm kết trái

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×