Tải bản đầy đủ

Đề tài : Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính (P2)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI:

SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN VĂN NGHĨA
LÊ KHẮC SINH
LỚP : 95KĐĐ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : LÊ VIẾT PHÚ
NGUYỄN DUY THẢO


Tháng 03 năm 2000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỘC LẬP _ TỰ DO _ HẠNH PHÚC
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: TRẦN VĂN NGHĨA
LÊ KHẮC SINH
Lớp: 95KĐĐ
Khóa: 1995 – 2000

1. TÊN LUẬN VĂN: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH ĐÁNH PAN TI VI
MÀU
2. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. NỘI DUNG CÁC PHẦN LÝ THUYẾT & TÍNH TOÁN:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. CÁC BẢN VẼ & ĐỒ THỊ:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
LÊ VIẾT PHÚ
NGUYỄN DUY THẢO
6. NGÀY NHẬN NHIỆM VỤ:
NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THÔNG QUA BỘ MÔN
Ngày tháng năm 2000
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

LỜI CẢM ƠN

Có được thành quả học tập như ngày hôm nay chính là nhờ sự
tận tình dạy bảo của q Thầy Cô, Gia Đình và Bạn Bè vì vậy
Chúng Em xin chân thành biết ơn:
Quý Thầy Cô Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Thầy Lê Viết Phú, Thầy Nguyễn Duy Thảo
Gia đình và Bạn Bè

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện
Trần Văn Nghóa
Lê Khắc Sinh

MỤC LỤC

Lời nói đầu
A. Mục đích và yêu cầu: Trang
1
1. Mục đích 1
2. Yêu cầu 1
B. Ý tưởng
thiết
kế và phương pháp thực hiện 2
C. Các bước thực hiện 3
I. Thiết kế các board khối của board A 5
1. Thiết kế board nguồn ổn áp ngắt dẫn 5
2. Thiết kế board công suất quét ngang và FBT 12
3. Thiết kế board H.osc, V.osc 16
4. Thiết kế board công suất dọc 20
5. Thiết kế board Khuếch đại sắc và mạch ghép CRT 23
6. Thiết kế board khuếch đại tín hiệu chói 26
7. Thiết kế board giải mã màu Pal và NTSC 29
II. Thiết kế các board khối của board B 34
1. Thiết kế board chuyển mạch TV/AV 34
2. Thiết kế board Tuner 38
3. Thiết kế board SIF và công suất âm thanh 44
5. Thiết kế board vi xử lý 50
III.Kết nối board A với board B 55
IV.Thiết kế các board trung gian 57
1. Ý tưởng thiết kế và nguyên tắc làm việc 57
2. Một số ví dụ cụ thể việc thực hiện các pan trên một số
board cơ bản
Kết luận
LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ thuật truyền hình là một lónh vực có liên quan và hỗ trợ với nhiều
ngành khác như: Tin học, y học, viễn thông, quân sự...
Kỹ thuật truyền hình bao gồm quá trình thu, xử lý và phát tín hiệu hình
ảnh và âm thanh. Quá trình này biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu
điện và cuối cùng là tái tạo lại thành tín hiệu quang được thể hiện trên
màn hình.
Như vậy quá trình hoạt động của một Ti Vi là một quáù trình biến đổi
ngược với quá trình hoạt động máy phát về nguyên tắc chung.
Do đó nếu hiểu sâu nguyên lý hoạt động của Ti Vi thì Sinh Viên có thể
hiểu biết về nguyên tắc ở phía phát một cách cơ bản nhất.
Để hiểu sâu về Ti Vi thì ngoài việc học lý thuyết kỹ thuật truyền hình,
Sinh Viên cần phải thao tác vững vàng về thực tế.
Trên cơ sở đó “Mô hình đánh pan TiVi màu” được chọn làm đề tài
phục vụ cho việc giảng dạy thực tập kỹ thuật truyền hình sau khi đã học
lý thuyết hoặc có thể dùng để minh họa, giới thiệu cho Sinh Viên đang
học lý thuyết kỹ thuật truyền hình.
Thiết Kế Mô Hình Đánh Pan Ti Vi Màu


A. Mục Đích và Yêu cầu:
1.Mục Đích:

Nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy lý thuyết và thực tập kỹ thuật truyền
hình, "Mô Hình Đánh Pan Ti Vi Màu" có thể dùng để minh hoạ các mạch
cơ bản tương ứng với từng khối theo sơ đồ khối của Ti Vi màu hoặc tạo ra
các pan thông dụng giúp cho sinh viên lý luận và biết cách vận dụng lý
thuyết vào các mạch thực tế.
(Trong thực tế có vô số Pan, từ một hiện tượng hỏng hóc có thể do nhiều
nguyên nhân gây ra do đó sinh viên phải nắm vững lý thuyết kỹ thuật
truyền hình cơ bản và suy luận để phân tích mới sửa các pan một cách
khoa học được)
Ngoài ra mô hình có thể dùng giảng dạy thực tập truyền hình giúp sinh
viên củng cố và hiểu rõ hơn lý thuyết đã học, luyện tập kỹ năng phân
tích, lý luận từ các pan do Giáo Viên tạo ra trên mô hình.
2. Yêu cầu:
Vì mô hình dùng cho việc giảng dạy nên việc thiết kế mạch cần theo các
yêu cầu sau:
- Các board mạch phải phù hợp với các khối cơ bản như lý thuyết đã học.
- Hạn chế tối đa việc dùng các IC tích hợp nhiều khối lại với nhau.
- Mạch đơn giản, rõ ràng, dễ khảo sát và đo đạc.
- Board mạch và mô hình có thể tách ra hoặc ghép lại dễ dàng và có kích
thước gọn nhẹ.
- Vật tư linh kiện dễ tìm trên thò trường.
- Giá thành tương đối có thể chấp nhận được.

B. Ý tưởng thiết kế và phương pháp thực hiện:
Để có thể phù hợp với mục đích và yêu cầu như trên, mô hình thiết kế
gồm 2 phần chính:
1. Thiết kế mô hình Ti Vi màu.
2. Đồng thời với việc thiết kế các board mạch hình thành ý tưởng tạo ra
các pan.
Ý tưởng tổng quát về "Mô Hình Đánh Pan Tivi Màu" như sau :
Để giải quyết các pan việc đầu tiên cần nhận đònh và phân tích hiện
tượng dựa vào sơ đồ khối, như vậy cần phải thiết kế mỗi khối tương ứng
với một board mạch riêng (board khối ).
Sau đó để mô hình hoạt động cần phải có một board chính để kết nối các
khối lại với nhau.
1. Muốn mô hình hoạt động thì việc thiết kế các board khối phải được
thiết kế và cân chỉnh trước.
Việc cân chỉnh cần có các thiết bò sau:
ª VOM
ª Oscilloscope 25 MHz, 2 tia.
ª Máy phát tín hiệu hình chuẩn.
ª Máy phát sóng âm tần.
ª Bộ nguồn ổn áp thay đổi được : 1,25V
DC
÷ 30 V
DC
/ 2A.
Các board khi thiết kế cần có các điểm thử để đo điện áp một chiều và
các dạng sóng tín hiệu chuẩn.
Sau khi hoàn thành việc thiết kế và cân chỉnh các board khối, giai đoạn
tiếp theo là thiết kế board chính.
Board chính gồm 2 phần: (A & B)
Board A: Gồm các board khối kết nối lại với nhau thông qua các đế cắm
như máy Vi Tính.
Nhiệm vụ board này là kết nối với CRT để tạo ra khung sáng và hình ảnh
trên CRT.
Board B: Gồm các board khối kết nối lại với nhau thông qua các đế cắm
như một máy vi tính.
Nhiệm vụ board này có thể thu sóng từ đài phát hoặc VCR và đồng thời
để điều khiển.
2. Ý tưởng tạo ra các pan đã được hình thành từ các board khối nên công
việc của phần này là thiết kế các board trung gian có các công tắc chuyển
mạch bằng tay tương ứng với các pan có thể xảy ra trong một board khối.
C. Các bước thực hiện:
Các board khối được thiết kế dựa vào sơ đồ nguyên lý của các hiệu TiVi
khác nhau.
Việc thiết kế các board khối không nhất thiết phải theo trình tự nhất đònh,
tuy nhiên theo lý thuyết kỹ thuật truyền hình đã học và để dễ dàng thực
hiện mô hình thì nên theo các bưôc sau:

I. Bước 1: Thiết kế các board khối của board A.
Để tạo ra khung sáng trên màn hình cần phải có đèn hình và các board
mạch tương ứng.
- Mô hình có thể kết nối được với các loại đèn hình 14 inch cổ nhỏ nên
cần thiết kế board nguồn ổn áp và mạch công suất quét ngang, FBT sao
cho phù hợp.
- Thiết kế board H.OSC, V. OSC.
- Thiết kế board công suất quét dọc.
- Thiết kế board khuếch đại tín hiệu sắc và mạch ghép nối CRT.
- Thiết kế board khuếch đại tín hiệu chói.
- Thiết kế board giải mã màu.
Kết nối các board khối trên với nhau để board A hoạt động tốt.

II. Bước 2: Thiết kế các board khối của board B
Sau khi board A đã hoạt động, các board khối của board B sẽ được thiết
kế tiếp theo trình tự sau:
- Thiết kế board chuyển mạch AV / TV.
- Thiết kế board Tuner.
- Thiết kế board IF.
- Thiết kế board Audio.
- Thiết kế board vi xử lý.
Kết nối các board khối trên lại với nhau để board B hoạt động tốt.
III. Bước 3:
Kết nối board A và board B sao cho mô hình hoạt động và cân chỉnh lại
cho phù hợp.
IV. Bước 4:
Thiết kế các board trung gian giữa các board khối với board chính và trên
board trung gian có các công tắc chuyển mạch để đánh pan.
I. Bước 1: Thiết kế các board khối của board A

1. Thiết kế board nguồn ổn áp ngắt dẫn.
Mạch được thiết kế trên một board riêng ( phần diode nắn điện và tụ lọc
điện nằm trên board chính A ) và mạch này có thể thay bằng 1 board
mạch hoạt động theo nguyên lý kiểu khác nhưng thông số kỹ thuật phải
phù hợp.
Để an toàn cho Sinh Viên khi thao tác thực hành, mạch được thiết kế
mass cách ly.

a. Thông số kỹ thuật:
- V
in
: 130V
DC
÷ 305V
DC

- V
out
: B
+
1
: 115 V
- B
+
2
: 16 V
- P
max
: 120 watt
- Tần số hoạt động của mạch: 30KHz ÷ 50 KHz
- Độ gợn sóng trên áp một chiều ( Ripple ) : 100 mV
pp


b. Sơ đồ khối:

Phần tử
chuyển mạch
Nắn và lọc
Dao động và điều
chỉnh tần số xung
p
chuẩn
p
tham
chiếu
Phần
tử điều
khiển
Vi xử

Điện áp DC
(sau khi nắn điện và
lọc điện)
Dò sai
Phần tử
cảm biến
Nắn và lọc
Biến áp
xung
cách ly
mass
Phần tử
chuyển
mạch
FBT
16V
115V
DC


c. Sơ đồ nguyên lý:

d. Tính toán và thiết kế mạch:
C12 C13
R1
D1
D3
C14 C15
C16 C17
D2
D4
C1
R2
R3
R10
C5
R30
C10
1
4
7
C2
R8
OPTO
Q1 R5
R4 D5
C3 R6
Q2
R11 R12
L C6 R13
D6
C4
Q3
R7 D7
R9
D9
D8
3
2
D10
Q4
R14 R15 R17
VR
R16 R18
5
6
8
D12
C11
D11
C7
C8
R19
R24 R25
R31
C18
C21
7805
AC
Q8
R26
Q?
NPN
5V 16V
VI XỬ LÝ
115V
VI XỬ LÝ
ª Biến áp xung:
Biến áp xung hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điêän từ, lõi của biến
áp là ferit nên tổn hao ít và hiệu suất cao.
- Tính dòng đỉnh cuộn sơ cấp biến áp:
I
pp
= 2P
o
/ V
Imin
. δ
max

Điện áp DC nhỏ nhất sau khi qua chỉnh lưu:
V
Imim
=100.1.4 =140V
Điện áp DC lớn nhất sau khi chỉnh lưu:
V
I max
=260. 1,4 =376V
Tỉ số điện áp vào:
K = 376 / 140 = 2,62

δ
max
: chu kỳ làm việc lớn nhất
Chọn
δ
max
= 0,7
Chu kỳ làm việc nhỏ nhất ngõ vào:
δ
min
= δ
max
/ (1- δ
max
). K + δ
max
= 0,7 / (1- 0,7 ). 2,62 + 0,7
= 0,47
Dòng đỉnh cần tính:
I
pp
= 2. 200 / 140. 0,7
= 4,08A
Vậy chu kỳ làm việc có giá trò trong khoảng 0,47 đến 0,7 khi điện áp ngõ
vào thay đổi trong khoảng từ 140 V
DC
đến 367V
DC
.
-Tính chiều dài khe hở:
Điện cảm sơ cấp biến áp xung:
L
p
= V
Imin

max
/I
pp
.f
L
p
=140.0,7/4,08.20
=1,2.10
3
H
Thể tích hiệu dụng của lõi:
V
e
= 0,4 L
p
. I
2
pp
.10
8
/B
2
max

Chọn B
sat
= 4000 gauss
Suy ra: B
max
=B
sat
/ 2 =2000 gauss
Suy ra: V
e
= 0,4.3,14.10
-3
.(4,08)
2
.10
8
/( 2000)
2

Tiết diện lõi biến áp xung A
e
được chọn: 0,96cm
3

Chiều dài khe hở:
Lg = V
e
/ A
e
= 0,63 / 0,96 = 0,64 cm
-Tính số vòng dây quấn:
Số vòng dây quấn cho một volt là:
N = 10
8
/ K.f.A
e
.B
max

Chọn K =4
Suy ra n = 108 / 4.20.103.0,96.2000
= 0,7 vòng/ Volt
Số vòng cuộn sơ cấp:
N
s
=V
o
.n =150.0,7 = 80,5 vòng
Tính cỡ dây quấn:
Dòng điện tải I
L
là:
I
L
=P
0
/ V
0
=200/115 = 1,74 A
Đường kín dây quấn:
D = 1,3.(√I
L
/J)
J : Mật độ dòng điện
Chọn J = 4 A/ mm
2

Suy ra d =11,3 .(√1,74/4) =0,75 mm
Vậy ta chọn cỡ dây từ 0,7 đến 0,8 mm
ª Tính toán mạch điện:
Chọn transistor chuyển mạch Q
102

Nguồn cung cấp được tính với điện áp vào lớn nhất:
V
CC
=260.√2 = 367 V
DC

Vậy khi Q
4
ngưng dẫn thì V
CE
của Q
4
đạt giá trò 367 V
DC

Dòng điện ngõ ra cũng là dòng điện tải:
I
0
= I
L
= P
0
/U
0

Tra sổ ta chọn transistor chuyển mạch Q
4
là 3688
Vậy ở hai chế độ làm việc thì ứng với:
t
on1
= d
1
/ f = 0,82 / 20.10
3
= 41 µs
t
on2
= d
2
/ f = 0,34 / 20.10
3
= 17 µs
t
off1
= (1/f )/t
on1
= (10
6
/20.10
3
)-17 =3 µs
Dòng điện cuộn cảm phóng qua tải:
I
pk1
= 2I
Lmax.
[ 1+ (V
0
/V ) ]
= 2.1,774.[ 1+ (115/140)]
= 6,3A
Do vậy tụ lọc có giá trò:
C
1
= [(I
PK1
-I
L
)
2
.t
on1
.V
Imin
]/2.V
I
.I
PK1
.V
0

= [(6,3 - 1,74)
2
. 41.10-6.140]/2.100.10
-3
.4,66.115
= 8,23 µF
C
2
= [(I
PK2
- I
L
).t
on2
.V
Imax
]/2.V
I
.I
PK2
.V
0

= [(4,66-1,74)2.41.10-6.338]/2.100.10-3.6,3.115
= 457 µF
Để đảm bảo an toàn ta chọn tụ lọc điện ngõ ra có giá trò: 1000 µF/180V
Tính cuộn cảm :
L
1
= [(V
Imin
-V
0
).t
on1
]/ I
PK1

L
1
= [(140-115)].41.10
-6
/6,3
L
1
= 162,7 µH
L
2
= [( V
Imax
- V
0
).t
on2
/I
PK2

= [(338-115).17.10-6/4,46
=717,8 µH
L
2
> L
1
nên chọn L
2
=717,8 µH
L
2
= Ф.m / I
PK2

Chọn B = 0,4 T S= 0,85cm2
Suy ra: n = L
2
. I
PK2
/ B.S
= 717,8.10
-6
.4,66 / 0,4.10
-4
.0,85
= 98,4 vòng
Thời gian của chu kỳ xung:
T = 1 / f =1 / 20.10
3
= 50 µs
Thời hằng để tụ nạp đầy có thể lấy từ 30 đến 100 chu kỳ xung
Chọn 60 chu kỳ xung, và thời hằng sẽ là:

ﺡ = 60. T = 60 .5 = 3000 µs
ªTính bộ lọc ngõ ra:
Chọn tụ lọc ngõ ra với độ gợn sóng bé nhất là:
V = 100 mV
Chế độ làm việc của chu kỳ xung:
d = ( V
0
+ V
D
) / (V
I
+ V
D
)
Chế độ làm việc của chu kỳ xung với điện áp vào thấp nhất:
d
1
= (115 + 0,7 ) / ( 140 + 0,7 )
= 0,82
Chế độ làm việc của chu kỳ xung với điện áp vào lớn nhất:
d
2
= ( 115 + 0,7) / (338 + 0,7 )
= 0,34
Mặt khác: d = t
on
/ ( t
on
+ t
off
) = t
on
/ T =t
on
.f
Suy ra: t
on
= d / f : Thời gian dẫn của transistor chuyển mạch
t
off
= ( 1 / f ) - t
on
: Thời gian ngắt của transistor chuyển mạch

e. Thiết kế mạch in board nguồn ổn áp ngắt dẫn
2. Thiết kế board công suất quét ngang và FBT
Board này được thiết kế trên board A( Board chính ).
Mạch điện dựa vào sơ đồ nguyên lý đã học, FBT của máy Thompson.
a. Thông số kỹ thuật:
- B
+
: 115 V
DC
cung cấp cho FBT .
- Dòng tiêu thụ không tải: 100mA ÷ 150 mA (không có CRT vàYoke H)
- Dòng tiêu thụ khi có tải: 400mA ÷ 500 mA
- Biên độ điện áp tín hiệu f
H
( từ board H.osc ) vào tầng H.drive 1V
pp

- Các điện áp ra từ FBT: (tương ứng với f
H
= 15khz÷17khz )
·HV = 18 KV ÷ 22KV
·Điện áp Focus = 2 KV ÷ 3 KV
·Điện áp Screen = 500 V ÷ 800V
·Điện áp cung cấp cho khuếch đại sắc ( sau khi qua nắn điện và lọc
điện ): 200 V
DC
.
·Điện áp cung cấp cho công suất dọc ( sau khi qua nắn điện và lọc
điện):26V
DC

·Điện áp đốt tim: 18V
pp
÷ 22 V
DC

·Điện áp cung cấp cho tầng AFC: 15V
pp
÷ 25 V
DC

·Điện áp cung cấp cho IC nhớ( memory ): -30 V
DC
(sau khi qua nắn điện
và lọc điện).
b. Sơ đồ khối

c. Sơ đồ nguyên lý:

Khuếch
đại thúc
Khuếch đại
công suất
Cuộn quét
dọc
Chỉnh dạng
xung
Hồi tiếp về mạch
chói H.osc V.osc
Vi xử lý V.Blank
H.Blank

Flyback
Bội áp
Nắn
lọc
Cuộn quét
ngang
Khuếch
đại
công
suất
Biến
áp
cộng

hưởn
g
Khuếch
đại thúc
FH từ
mạch
h.osc
f
V

115V
ABL
Tự động hạn
chế độ sáng
Mạch bảo vệ
Heater
200V
Khuếch
đại công
suấtsắc
-30V tới IC
nhớ
Q1
C1
R1
C2
Q2
R2
H.Drive
T
H.Drive
C3 C4 C5
.47
.22
R3
R3
.22
.47
.47
C8
C9
C7
R7 R8
R9
VR4
VR5
R6
C6
Board Y
Screen
Focus
HV
12V
24V
180V
Heat
Pin D1
Pin D2
d. Phân tích mạch điện:
Dao động ngang được đưa vào cực B của trans tiền khuếch đại Q
1
và Q
2
,
nhiệm vụ chính là phối hợp trở kháng và tăng dòng tạo ra dạng tín hiệu
phù hợp với ngõ vào của tầng công suất ngang. 2 tụ C
1
, C
2
và R
1
mắc
song song với cuộn sơ cấp của biến áp, để triệt tiêu dòng I
c
của trans thúc
Q
1
khi bò mất điện đột ngột.
Trans dùng ở tầng công suất ngang Q
2
dùng loại trans ngắt dẫn vì nó hoạt
động ở chế độ xung để có thể đóng mở nhanh. Khi xung dương cấp vào
cực B của Q
2
thì có dòng chạy qua tụ .47p. Khi Q
2
ngắt, dòng không biến
mất tức thì mà giảm từ từ qua tụ C
3
, C
4
, C
5
, sau đó tụ mới bắt đầu xả qua
cuộn Yoke với chiều ngược lại trước đó. Khi tụ xả hết thì xung được cấp
vào cực B của Q
2
và quá trình hoạt động được lặp lại.
e. Thiết kế mạch in board công suất ngang và FBT:
Board này được thiết kế trên boad chính A
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16
3. Thiết kế board H.osc, V.osc:
Board này dùng IC LA7800 được dùng trong các TiVi Sanyo IC LA7800
bao gồm các khối: Sync sep, AFC, H.osc, V.osc.
a. Thông số kỹ thuật:
- V
cc
: 12V
DC

- Dòng tiêu thụ: 20mA ÷ 30mA
-V.
osc out
: 1V
pp

- Điện áp tín hiệu hình vào: 1V
pp

- f
H
: 15Khz ÷ 17 Khz
- fv: 50 Hz ÷ 60 Hz
- H.osc out: 1 V
pp

b. Sơ đồ khối:V
Blank
V.osc Sync sep AFC
V.drive
Shut down
circuit
H.osc

c. Sơ đồ nguyên lý:


d. phân tích mạch điện:
Khi có điện áp B
+
: 115V từ board nguồn ổn áp đưa đến ngõ vào 115V
qua R
18
: 10kΩ/ 5w, chân 15 IC LA 7800 được cấp 12V, lúc này khối dao
động của IC LA 7800 ( chân 2 ) kết nối với mạch điện gồm R
2
, R
1
, C
3
, và
H.Hold (H.Hold điều chỉnh f
H
thay đổi được từ 15 khz - 17 kHz ) sẽ hình
thành mạch dao động tạo tín hiệu xung vuông có tần số f
H
.
Tín hiệu xung vuông này được đưa ra chân 3, cung cấp cho mạch công
suất ngang và mạch FBT hoạt động.
Đồng thời điện áp B
2
+
: 16V qua điện trở cản điện cung cấp 12V cho khối
V.osc và khối sync của IC LA 7800 hoạt động.
R1
C19 C18
R7
C7
C1
C3
R2
H.HOLD
C4
C8
R4R3
C2
R11
R18
R10
C6
R8
C5
R9
C11
C13
R13
C16 C17
R5
R15
C15
R14 C10
V.HOLD
R23 D6
C12
R12
C14
D3
C27
D1
1 2 3 4 5 6 7 8
10111213141516 9
LA 7800
AFC
H.OUT
PRT
GND
V.OUT
V.BLK
Vcc2
SYNC
V.IN
Vcc1


HT1
PAT
SYNC.OUT
H.OUT
AF C IN
+115 V
VI D.IN
+12V
HT2
V.OUT

Khối V.osc chân 10, chân 11 kết nối với R
14
, C
10
, R
15
,C
15
, C
12
, và V.Hold
hình thành mạch dao động dọc. Khi được cấp điện 12V
DC
, mạch V.osc dao
động tạo tín hiệu xung vuông fv : 50 Hz ÷ 60 Hz (biến trở V.Hold điều
chỉnh sẽ thay đổi được tần số fv), ở ngõ ra khối này (chân số 6) tín hiệu
được đưa đến board công suất dọc và (từ board dao động dọc ) và tín hiệu
hồi tiếp về từ chân 7, chân 8 của IC.
Khi có tín hiệu hình toàn phần đưa đến chân 14, khối sync sep sẽ tách tín
hiệu đồng bộ ngang và dọc, tín hiệu đồng bộ ngang đưa đến khối AFC
(bên trong IC). Chân 16 của IC sẽ nhận tín hiệu xung răng cưa (từ FBT)
thông qua mạch tích phân R
10
, C
6
, R
8
để so pha. Chân 1 là ngõ ra khối
AFC, tín hiệu ra sẽ đưa đến mạch H.osc để điều chỉnh tần số và pha sao
cho phù hợp với tần số và pha của tín hiệu hình.
Ngoài ra chân 4 của IC kết với R
4
, C
8
, D
1
sẽ hình thành mạch bảo vệ quá
áp. Mạch sẽ cắt tín hiệu f
H
ở ngõ ra, khi điện áp đưa đến PRT tăng lên.
e. Thiết kế mạch in board H.osc, V.osc:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×