Tải bản đầy đủ

Bài 11. Từ ngữ về quê hương


Luyn t v cõu :
M rng vn t: Quờ hng
ễn tp cõu: Ai lm gỡ?
Trửụứng: Tieồu hoùc An Thuyỷ 2
GV: Phan Thũ Kim Hoaứng

Ai tinh mắt thế ?
Khởi động
Mục tiêu: Biết từ chỉ sự vật ở quê hương
Biết từ chỉ tình cảm đối với quê hương
PP:hỏi đáp, động não
Hình thức:Nghe nhạc, xem hình ảnh, nhớ và kể lại hình
ảnh
HSbiết lăng nghe quan sát hình ảnh
Chia sẻ , cảm nhận tình cảm của quê hương thông qua bài
hát.

Cây đaDòng sông Phố phườngCon đòMái đìnhNgọn núi

1

2
3
4
5
6

Cây đa

Dòng sông

Con đò

Mái đình

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×