Tải bản đầy đủ

Tinh tu lop 4Thứ sáu ngày 5 tháng 11 n m 2010 ă
Luy n t và câuệ ừ
Ki m tra bài c :ể ũ
*Tìm đ ng t trong câu sau:ộ ừ
- Y t Kiêu đ n kinh đô Th ng Long ế ế ă
y t ki n vua Tr n Nhân Tông.ế ế ầ

Ti t 22: Tính tế ừ
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 n m 2010 ă
Luy n t và câuệ ừ
1. Đọc truyện sau:
Cậu học sinh ở Ác-boa
Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài
đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính
và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền
hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng
phau.
Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy Rơ-
nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại

vẫn nhanh nhẹn… Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá.
Thế mà chỉ ít lâu sau, Lu-i đã khiến thầy rất hài lòng.
Cậu là học sinh chăm chỉ và giỏi nhất lớp.
Theo Đức Hoài
I - Nhận xét:

Ti t 22: Tính tế ừ
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 n m 2010 ă
Luy n t và câuệ ừ
Lu-i Pa-xtơ (1822-1895)

Ti t 22: Tính tế ừ
Thứ n m ngày 4 tháng 11 n m 2010 ă ă
Luy n t và câuệ ừ
a. Tính tình, t ch t c a c u bé Lu-iư ấ ủ ậ : ch m ch , gi iă ỉ ỏ
b. Màu s c c a s v t:ắ ủ ự ậ
- Nh ng chi c c uữ ế ầ
- Mái tóc c a th y R -nêủ ầ ơ
: tr ng phauắ
: xám
c. Hình dáng, kích th c và các đ c đi m khác ướ ặ ể
c a s v t:ủ ự ậ- Th tr nị ấ
- V n nhoườ
- Nh ng ngôi nhàữ
- Dòng sông
- Da c a th y R -nêủ ầ ơ
: nhỏ
: con con
: nh bé, c kínhỏ ổ
: hi n hòaề
: nh n nheoă
2. Tìm các t trong truy n trên miêu t : ừ ệ ả
I - Nhận xét:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×