Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

Đề tài:
Đề tài:
Giáo viên hướng dẫn: Tô Văn Nam
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Lợi
Lớp : Tin Học 40
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Báo Cáo
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä
THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE
QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO
CÔNG TY SEEN(Union for science of electronic-engineering)

Nha Trang tháng 10-2003
Nội dung báo cáo:
1. Giới thiệu thương mại điện tử
2. Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng dụng
3. Các mô hình của chương trình ứng dụng
4. Giới thiệu công nghệ JSP(Java Server Pages)

5. Chương trình Demo
6. Kết luận và hướng phát triển của ứng dụng
1. Giới thiệu về thương mại điện tử
Một trong các hướng phát triển hàng đầu của công nghệ thông tin
hiện nay là các công nghệ liên quan đến Internet. Trong hướng này thì quan
trọng hàng đầu lại là các hệ thống thương mại điện tử thực hiện trên Internet
Khái niệm:
Thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện điện tử để trao
đổi thông tin thương mại, không cần sử dụng các giấy tờ trong các giai đoạn
của quá trình giao dòch.
Có hai hình thức thương mại điện tử:
a. B2C: Business to Consumers

- Áp dụng cho các Site bán lẻ, trực tiếp từ doanh nghiệp đến người

tiêu dùng .
- Là hình thức kinh doanh không có chứng từ.
b. B2B: Business to Business
- Là hình thức kinh doanh có chứng từ.
- Áp dụng cho việc giao dòch buôn bán giữa: công ty mẹ và các công
ty con, các công ty cùng trong một hiệp hội, hai công ty có quan hệ lâu dài
và tin cậy.
Hoạt động của B2B


Catalog – các mặt hàng có
Order – đơn đặt hàng
Invoice – hóa đơn đòi thanh
toán
BÊN
MUA
BÊN
BÁN
Payment Information
Thông tin thanh toán hóa
đơn
Mô hình hoạt động B2B – Business to Business
-
Bên mua muốn mua hàng thì sẽ gởi yêu cầu cần catalog sang bên bán.
-


Nhận được yêu cầu catalog, bên bán sẽ gởi catalog sang bên mua.
-
Bên mua xem các mặt hàng trong catalog, chọn mặt hàng cần mua, tạo ra
đơn đặt hàng và gởi tới bên bán.
-
Khi đó, bên bán sẽ xử lý đơn đặt hàng và gởi hóa đơn đòi thanh toán cho
bên mua.
-
Bên mua sẽ gởi thông tin thanh toán hóa đơn cho bên bán.
2. Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng dụng
2. Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng dụng
a. Thực trạng
- Công ty SEEN(Union for Science of electronic - engineering) là một trong
những đơn vò hàng đầu trong lónh vực điện tử - tự động hóa tại Việt Nam.
- Cùng với việc hợp tác chặt chẻ về kỹ thuật và thương mại với tập đoàn
Yokogawa-Nhật Bản. Nhu cầu hoạt động về các lónh vực sản xuất, thiết kế,
lắp đặt công trình, cũng như thương mại ngày càng mở rộng, thò trường sản
phẩm cạnh tranh.
- Mặt khác, việc phổ biến sử dụng Internet đã tạo một bước ngoặc mới trong
thương mại điện tử, nhu cầu sử dụng máy tính để trao đổi và cập nhật thông
tin ngày càng tăng.
b. Mục đích
- Nhằm đáp ứng được nhu cầu mở rộng thò trường tiêu thụ sản phẩm và
quảng cáo các hoạt động của công ty SEEN.
- Đưa thông tin đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ việc mua bán
giữa công ty với khách hàng diễn ra một cách nhanh chóng, tiết kiệm.
c. Yêu cầu:
Xây dựng hệ thống thương mại điện tử theo hai mảng:
- Hỗ trợ khách hàng: Mảng này thể hiện quyền duyệt web
site của khách hàng, khách hàng có thể nắm bắt được các thông
tin cần thiết về các lónh vực hoạt động của công ty đồng thời thể
hiện được quyền mua sản phẩm và an toàn khi mua sản phẩm của
mình trên website.
- Hỗ trợ nhà quản trò: Nhà quản trò có thể thao tác trên cơ
sở dữ liệu thông qua giao diện web như: đọc, ghi, chỉnh sửa, xóa,
thống kê dữ liệu…đồng thời đảm bảo được an toàn cơ sở dữ liệu của
hệ thống.
2. Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng
2. Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng
dụng (tt)
dụng (tt)
3. Caực moõ hỡnh cuỷa chửụng trỡnh
3. Caực moõ hỡnh cuỷa chửụng trỡnh
ửựng duùng
ửựng duùng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×