Tải bản đầy đủ

100 CHÂN DUNG CÁC NHÀ THƠ VĂN VN

Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau
100 CHN DUNG c a cỏc NH TH , NH V N
Vi t Nam
1. H Phng
Trờn bin ln mờnh mụng súng nc
Ngú trụng v xúm mi khut xa
C non nay chc ó gi
Bun tờnh li gi th nh ra xem.


2. Nguyn ỡnh Thi
Xung kớch trn lờn nc v b
ó vo la hóy cũn m
Bay chi mt trn trờn cao y
Quờn chỳ nai en vn ng ch.

3. Tụ Hoi
D mốn lu lc mi nm
O Chut phi ụm cm thuyn ai
Min tõy sen ó tn phai
Trng th mt mnh lnh ngoi o hoang.


4. Nguyờn Hng
B v mt thi oanh lit nh
Súng gm sụng Lp my ai hay
Cn bóo n ng rng Yờn th
Con h gi ung ru gi v say
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau


5. Nguyn Cụng Hoan
Bỏc Kộp T Bn rừ n vui
Bi cũn tranh ti bỏc nhm thụi
Bi tung ng rỏc nờn tri pht
Tri pht cha xong bỏc ó ci.


6. Nguyn Tuõn
Vang búng mt thi õu d quờn
Sụng cng mun y thuyn lờn
Chộn ru tỡnh rng cay ng lm
T hoa li trút l u phin.

7. Huy Cn
Cỏc v La hỏn chựa Tõy phng
Cỏc v gy quỏ tụi thỡ bộo
Nm xa tụi hỏt v tr ca
Bõy gi tụi hỏt t n hoa
Tụi hỏt chin tranh nh try hi
Khụng nờn xu h khi núi di
Vic gỡ mt vi my chau
Tri mi ngy li sỏng cú sao õu!


8. Xuõn Diu
Hai t súng dõng mt khi hng
Khụng lm trụi c chỳt phn thụng
Chao i ngúi mi nh khụng mi
Riờng cũn chng cú, cú gỡ chung.
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau9. T Hanh
Quỏ tui hoa niờn ó bc u
Tỡnh cũn dang d tn Hng Chõu
Khỳc ca mi hỏt sao bun th
Hai na yờu thng mt na su.

10. Ch Lan Viờn
iờu tn ? õu ch cú iờu tn
Ta ngh ti vng son t thu y
Chim bỏo bóo, la chiu cn giú dy
La ỏnh sỏng trờn u m thay i
sc phự sa
Thay i c cn m,
ai dỏm bo con tu khụng mng tng
Mi ờm khuya khụng ung mt vng trng
Lũng ta cng nh tu, ta cng ung
Mt anh em trong sui cn
Hi nh vn

11. Nguyn Thi
Trng sỏng soi riờng mt mt ngi
Chia ly ụi bn cỏch phng tri
c m ca t anh v t
Im lng m khụng cu ni i.

Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau

12. Kim Lõn
Nờn danh nờn gớa lng
Cht v ụng lóo bờn hng xúm kia
Lm thõn con chú xỏ gỡ
Phn nh xu xớ cng vỡ ming n.


13. Tỳ M
Mt nm xng khụ cng gi m
Quanh nm mỳa bỳt mua ci
Tng c vn bi dũng nc ngc
No ng tr giú li trụi xuụi.


14. Bựi Huy Phn ( Phn)

Pht ri ụng mi n khao
Th ngang chy dc bỏn rao mt thi
ễng phn, ụng vụi
Bao gi xộ xỏc tụi n mng.


15. Hoi Thanh
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau

V ngh thut na cuc i
Na i sau li v ngi ngi trờn
Thi nhõn cũn mt chỳt duyờn
Li vũ cho nỏt li lốn cho au
Bỡnh th ti thu bc u
Vn cha th tt ni cõu nhõn tỡnh
Git mỡnh mỡnh li thng mỡnh
Tn canh tnh ru búng hỡnh cng tan

16. V Tỳ Nam
Vn cựng nhõn dõn tin lờn
Mựa ụng nm y b quờn c o
Con v np búng ca dao
Git mỡnh nghe mt ting cho:
Vn Ngan

17. Hu Mai
Hng ụi mt phi õu l mt ht
Trong cp cũn h s ip viờn
ễng c vn chng s gỡ cỏi cht
Cao im cui cựng quyt chớ xụng lờn.

18. Chu
ỏm chỏy sau lng
ỏm chỏy trc mt
Than ụi my chy õu
Di vũm tri quen thuc
t bao nhiờu c mt
Khụng bay mựi thm tho
Cng hun cng mt
Quay v thung lng cũ

Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau

19. Xuõn Qunh
Mi hỏi hoa dc chin ho
B quờn chũi bic lỳc no khụng hay
Thúi quen cng l lựng thay
Trng cõy tỏo li mc cõy bch n

20. Phm Tin Dut

Trng sn ụng em i hỏi mng
Trng sn tõy anh lm th cho lớnh
i cú lỳc bay lờn vng trng
Li ri xung chic xe khụng kớnh
Th y! gia chin trng
Nghe ting bom cng mnh!


21. Nguyn Thnh Long
Thao thc nm canh ngh chng ra
Trũ chi nguy him y thụi m
Lng l gia khong trong xanh y
mi ựn lờn n lỳc gi.

Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau


22. o V
Tri thớ cho ụng v lỳa chiờm
ễng xõy sõn gch vi xõy thm
Con ng mũn y ụng i mói
Lu lc õu ri mt c tờn


23. Nguyn Bớnh
Hai ln l bc sang ngang
Thng con bm u trờn gin mng ti
Trm hoa thõn ró cnh ri
Thụi nh ly ỏy ging thi lm m.24. Nguyn Vn Bng
Nhc nhn theo bc con trõu
Hi ngi ỏo trng nụng sõu ó tng
Mi bc i mt bc dng
M sao vn lc gia rng U minh.
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau

25. Nguyờn Ngc
My ln t nc ng lờn
ng lõu cng mi cho nờn phi nm
Hi thay mt mch nc ngm
Cun trụi t Qung ln rng X nu26. V Th
Thng ( ..... )
T trong hom
gi chui ra
ó toan gỏnh vỏc
sn h ch i
nh em cỏi lt
buc ngi
Kh thay ụng lóo
vt tri phi chn
Phan Th Vng Anh, sinh nm 1966, l
con gỏi ca nh th Ch Lan Viờn v
nh vn V Th Thnh
vớ d nhn vo õy xem:>>>
(ụnglóo vt tri phi chn)


27. Quang Dng
Sụng Mó xa ri tõy tin i
V lm xic kh vi i thụi
Nh i mt núc chờnh vờnh lm
Sng tm cho qua mt kip ngi
o sn thay chiu anh v t
Mõy u ụ trng, Ba vỡ xanh
Gi hn theo mng v tõy tin
Sụng Mó gm lờn khỳc c hnh

28. Mai Ng (tờn tht l Mai Trung Rng)
Tng chuyn nh ựa hoỏ ra tht
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau
Bit ụng sũng phng t bao gi
Cỏi con thũ lũ quay sỏu mt
V ht my ln ụng vn tr29. Nguyn Khi
Cha v con v... h hng v...
Ht bay mựa thúc ln mựa lc
Cho nờn chin s thiu lng n
H sng chin u cng khú khn
Thỏng Ba Tõy nguyờn la
Thỏng t li i xa hn na
ng i ra o ng trong mõy
Nhng ngi tr v my ai hay
Xung t mi ngy thờm gay gt
Mun lm cỏch mng nhng li dỏt1

30. Hong Trung Thụng
ng chỳng ta i trong giú la
Cũn m chi ti nhng cỏnh bum
T thu túc xanh i v t
n bc u si ỏ cha thnh cm
31. Chớnh Hu
Tm ỏo ho hoa bc giú ma
Anh thnh ng chớ t bao gi
Trng cũn mt mnh treo u sỳng
Cỏi gh quan trng git cht th.
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau
32. Thanh Tnh
Bao nm ngm ngi tỡm trm
Gió t quờ m xa dũng Hng giang
Bc u mi bit lc ng
Tay khụng nay li vn hon tay khụng
Mng lm git nc ụm sụng
ễm sụng chng c, t lũng giú bay.


33. Chu Vn
Mt con trõu bc gi nua
Nh cn bóo bin thi lựa lờn mõy
Trõu i ta bo trõu ny
Quay v t mi kộo cy cho xong.34. Ngụ Tt T
Ti ba thng mừ c chuyờn viờn
Chia xụi chia tht li chia quyn
Vic lng vic nc l nh vy
Ln xn cho nờn phi tt ốn.


Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau
35. Nam Cao
Anh cũn ụi mt ngõy th
Sng mũn sao vn i ch tng lai
Thng cho Th N ngy nay
Kim khụng ru lm say Chớ Phốo.


36. Xuõn Thy
Xon mói dõy tỡnh th bt ra
Paris thỡ thớch hn nh
ụng y t hn hn tõy dc
Xe ti khụng bng xe Vonga
Trờn i kim cng l quý nht
Th n tỡnh thng dõn nghốo ta
Em ch chờ anh gi lm cm
Cũn hn thng tr ln Hona.

37. Lu Trng L
Em khụng nghe mựa thu
Mựa thu ch cú lỏ
Em khụng nghe rng thu
Rng ma to giú c
Em thớch nghe mựa xuõn
Con nai v ng ngỏc
Nú ca bi ci lng.

38. Nguyn Khoa im
Mt mt ng khỏt vng
Cuc chin tranh i qua
Ri tr li ngụi nh
Ct lờn ngn la m
Xin taởng baùn toõi nheự !_ruoitrau
Ng ngon a Kai i
Ng ngon a Kai ...39. Nguyn Kiờn
Anh Keng ci v thỏng mi
Nhng a con li ra i thỏng nm
Trong lng khỏo chuyn rỡ rm
V mựa cha gt thúc ó nm y kho.

40. Anh Th
y bc tranh quờ p mt thi
Mỏ hng n quỏ na pha phụi
Bờn sụng vi chớn mựa tu hỳ
Khc khoi kờu chi sut mt i.

41. Xuõn Thiu
ụi vai thỡ gỏnh lp trng
ụi tay s song con ng cui thụn
Nghe anh k chuyn u ngun
V nh thy mt cỏi hn ca em.


42. Nguyn Th Nh Trang(... )
Nhỏ nhem khong sỏng trong rng
cho cuc th xoay vn hn thua

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×