Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 14

Tuần : 14
Tiết 53
NS: 1/11/2010
ND:8/11/2010
KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯNG

I/. Mục tiêu:
- Hiểu đđược thế nào là kể chuyện tưởng tượng .
- Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm tự sự .
II/. Kiến thức chuẩn:
1.Ki ến thức :
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm tự sự .
- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự .
2. K ĩ năng :
Kể chuyện sáng tạo ở mức độ đơn giản .
III/. Hướng dẫn - thực hiện:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : Khởi động .
1.Ổn định lớp .
2.Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra vở bài soạn của học sinh.

3. Bài mới :
Tưởng tượng không phải là sao chép
lại chuyện có sẵn trong sgk hoặc trong
đời sống mà phải dùng trí óc suy nghó,
tưởng tượng ra để kể một cách sáng tạo.
Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức
Tóm tắt truyện “Chân, Tay, Tai, Mắt,
Miệng”
Gọi HS kể tóm tắt truyện “ Chân, Tay
……”
Hỏi : Người kể đã tưởng tượng ra những
gì ?
Chốt: Nhân vật riêng biệt , gọi bằng
bác, cô, cậu, lão. . .các nhân vật có nhà
riêng . Chân, Tay, Tai Mắt chống lại lão
Miệng

sau đó hiểu ra và sống hòa
- HS trả lời cá nhân: Tưởng
tượng các bộ phận cơ thể
người thành nhân vật như con
người .
I. Tìm hiểu chung
về kể chuyện tưởng
tượng :
thuận với nhau .
Hỏi : Chi tiết nào dựa vào sự thật, chi
tiết nào do tưởng tượng ra ? Nhằm làm
nổi bật điều gì ?


Hỏi: Vậy tưởng tượng có phải là tuỳ tiện
không ?
Chốt:Tưởng tượng không được tùy tiện
mà dựa vào lôgíc tự nhiên nhằm mục
đích thể hiện tư tưởng chủ đề , khẳng
đònh cái lôgíc tự nhiên không thể thay đổi
được.
Hướng dẫn HS tìm hiểu cách kể một
câu chuyện tưởng tượng (qua câu chuyện
“Lục súc tranh công”).
- Gọi HS đọc truyện “Lục súc tranh
công”.
- Yêu cầu HS:
+ Tóm tắt truyện .
+ Chỉ ra yếu tố tưởng tượng .
-> Tưởng tượng sáu con gia súc nói
tiếng người, kể công, kể việc .
+ Sự tưởng tượng ấy dựa trên sự thật
nào ?
-> Yếu tố thật : Cuộc sống, công việc
của mỗi giống vật.
+ Tưởng tượng như vậy nhằm mục đích
gì ?
->Mục đích thể hiện tư tưởng: Các giống
vật khác nhau nhưng đều có ích cho con
-> Chi tiết thật : mối quan hệ
giữa các yếu tố trong cơ thể
. . . Chi tiết tưởng tượng : như
con người .
=> Nổi bật: phải đoàn kết mới
tồn tại .
- HS trả lời cá nhân: không
phải tuỳ tiện mà có cơ sở.
- Đọc diễn cảm truyện SGK .
- Cá nhân lần lượt tóm tắt
truyện : chỉ ra yếu tố tưởng
tượng, yếu tố thật.
-> Tuy việc khác nhau nhưng
tất cả các vật đều có ích
cho con người.


người -> không nên so bì nhau .
- Cho HS thảo luận, tìm hiểu sự khác
nhau giữa tưởng tượng và kể chuyện đời
thường.
- GV rút ra ghi nhớ
- Thảo luận nhóm .
-> Trình bày điểm khác nhau
giữa tưởng tượng và kể
chuyện đời thường.
- Đọc ghi nhớ SGK.

- Kể chuyện tưởng tượng là kể câu chuyện nghĩ ra bằng trí tưởng tượng, khơng có sẵn
trong sách vở hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó .
- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự : tưởng tượng càng lơ- gíc , tự nhiên, phong phú thì
sự sáng tạo càng cao .
- Cách xây dựng một câu chuyện tưởng tượng : dựa trên một thực tế hay một câu chuyện có
thật, sau đó sáng tạo thêm những chi tiết hấp dẫn, thú vị nhằm làm nổi bật ý nghĩa .
Hoạt động 3 : Luyện tập
- Gọi HS đọc to 5 đề văn ở sgk/134
+ Phân công mỗi nhóm một đề
(Tìm ý, lập dàn ý).
+ Yêu cầu : Dựa vào những điều
đã biết tưởng tượng thêm cho hấp
dẫn.
- GV nhận xét, đánh giá và nhấn
mạnh những điều cần lưu ý trong kể
chuyện tưởng tượng (như phần ghi
nhớ)
- Cuối cùng GV chốt lại băØng một
dàn bài mẫu và ghi bảng.
- HS đọc 5 đề SGK
-Thảo luận nhóm (tổ),
tìm ý, dàn ý.
-> Đại diện nhóm trình
bày dàn ý (giấy A
0
)
-> lớp nhận xét.
- Nghe.
- HS quan sát và ghi
dàn bài.
II/. Luyện tập:
Đề: Hãy tưởng tượng cuộc đọ
sức giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh
trong điều kiện ngày nay với
máy xúc, máy ủi, xi măng cốt
thép, máy bay trực thăng, điện
thoại di động, xe lội nước,..
* Dàn bài:
- Mở bài: Giới thiệu cuộc đại
chiến giữa Sơn Tinh và Thủy
Tinh.
- Thân bài:
+ Thủy Tinh đem máy bay, xe
lội nước ,…tấn công Sơn Tinh
+ Để bảo vệ Mò Nương Sơn
Tinh đã dùng vũ khí hạn nặng
tấn công lại Thủy Tinh .
+ Thủy Tinh huy động tối đa
các loại vũ khí tối tân nhưng vẫn
bại trước Sơn Tinh .
- Kết bài: + Sự trả thù tàn nhẫn
của Thủy Tinh hàng năm hồng
làm thiệt hại nền kinh tế của Sơn
Tinh .
+ Thủy Tinh gây ra chiến tranh
làm cho nhân dân khổ , còn Sơn
Tinh đấu tranh chống lại để bảo
vệ nhân dân . Thủy Tinh đại diện
cho chiến tranh phi nghóa .
Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò .
4.Củng cố: Em hãy cho biết sự khác nhau
giữa kể chuyện đời thường và truyện tưởng
tượng.
5.Dặn dò:
a.Bài vừa học: Học thuộc ghi nhớ; tự lập
dàn bài tiếp cho những đề còn lại : 2,3,4,5
để tiết tới kiểm tra bài cũ sẽ gọi lên đọc
phần dàn bài 1 trong 4 đề trên .
b.Soạn bài: Ôn tập truyện dân
gian(sgk/134)
Cách soạn:
- Nắm vững và học thuộc lòng các khái
niệm :Truyền thuyết, Cổ tích, Ngụ ngôn và
truyện cười.
- So sánh sự giống và khác nhau giữa
truyền thuyết và cổ tích; ngụ ngôn với truyện
cười .
- Học sinh làm bài tập 1,2,3 Sách bài tập
( Bài 13 : Ôn tập dân gian ) sẽ có lợi cho
việc ôn tập tiết tới .
c.Trả bài: Treo biển; Lợn cưới, o mới .
 Hướng dẫn tự học :
Lập dàn ý cho một đề văn kể chuyện và
tập viết một bài văn kể chuyện tưởng tượng .
- HS trả lời theo câu hỏi
của giáo viên .
- HS nghe và thực hiện theo
yêu cầu của giáo viên .
- HS nghe và thực hiện theo
yêu cầu của giáo viên .
- HS nghe và thực hiện theo
yêu cầu của giáo viên .

Tuần : 14
Tiết 54 - 55
NS: 3/11/2010
ND:9/11/2010

ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN
I/. Mục tiêu:
- Hiểu đặc điểm thể loại của các truyện dân gian đã học.
- Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghóa và nét đặc sắc về nghệ thuật của các
truyện dân gian đã học.
II/. Kiến thức chuẩn:
1.Ki ến thức :
- Đặc điểm thể loại cơ bản của truyện dân gian đã học : Truyền thuyết, cổ tích,
truyện cười, truyện ngụ ngơn .
- Nội dung, ý nghĩa và đặc sắc về nghệ thuật của các truyện dân gian đã học .
2.K ĩ năng :
- So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các truyện dân gian .
- Trình bày cảm nhận về truyện dân gian theo đặc trưng thể loại .
- Kể lại một vài truyện dân gian đã học .
III/. Hướng dẫn - thực hiện:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : Khởi động .
1.Ổn định lớp .
2.Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra trong tiết dạy.
3.Bài mới :
Chương trình Ngữ văn 6, đã cung
cấp một số thể loại tiêu biểu của
truyện cổ dân gian Việt Nam và thế
giới. Đồng thời các em cũng đã tìm
hiểu đònh nghóa về các thể loại trên .
Tiết học này nhằm củng cố lại
những kiến thức đã học .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×