Tải bản đầy đủ

SKKN - ỨNG DỤNG CNTT DẠY HỌC GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn
GDCD Lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
I. ĐặT VấN Đề.
1.Cơ sở lý luận :
Vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học trong nhà trờng phổ thông ở nớc ta đã đợc xã
hội quan tâm ngay từ những năm 1970. Đến đầu thập kỉ 90 vấn đề phơng pháp dạy học
và đổi mới phơng pháp dạy học đợc đặt ra và phát động nhiều lần trong ngành Giáo dục,
nhng trên thực tiễn giáo dục ở nhà trờng vẫn cha đạt hiệu quả cao. Đến những năm
1995-1996, 2000-2001 Bộ giáo dục và đào tạo đã phát động phong trào đổi mới phơng
pháp dạy học đợc thể hiện trong chỉ thị nhiệm vụ năm học hàng năm: Chỉ thị số
29/2001/ CT/ BGD-ĐT ngày 30/07/2001 của bộ trởng BGD-ĐT về tăng cờng giảng dạy,
đào tạo và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Công nghệ thông tin trong ngành
giáo dục giai đoạn 2001-2005 đã chỉ rõ: ...Các bộ môn không chuyên về CNTT cần đổi
mới nội dung chơng trình giảng dạy, phơng pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học
theo hớng tăng cờng áp dụng CNTT. Các ngành khoa học, các ngành công nghệ, cần
tăng cờng dạy lập trình để có thể tạo ra các phần mềm chuyên ngành.
- Đổi mới nội dung chơng trình và phơng pháp dạy học tin học theo hớng đảm bảo
các kiến thức cơ bản, tính cập nhật của chơng trình nhằm hỗ trợ cho dạy và học các môn
học khác trong nhà trờng.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) ở tất cả các cấp học,

bậc học, ngành học theo hớng sử dung CNTT nh một phơng tiện hỗ trợ đắc lực nhất cho
đổi mới phơng pháp dạy học, học tập ở tất cả các môn học....
Thực hiện chỉ thị trên, hầu hết các bộ môn trong nhà trờng ở các cấp học, bậc học,
ngành học, đều chú trọng ứng dụng CNTT vào đổi mới phơng pháp dạy học. Phải nói
rằng, hiện nay với sự phát triển nh vũ bảo về lĩnh vực CNTT, nớc ta đã từng bớc tiếp cận
và ứng dụng những thành tựu trong lĩnh vực còn khá mới mẽ này. Tuy vậy, việc ứng
dụng CNTT vào việc dạy học ở nớc ta vẫn còn hạn chế so với các quốc gia trên thế giới.
Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang1
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
Vì vậy việc đổi mới phơng pháp dạy học là việc làm cần thiết và quan trọng của ngành
giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Với đặc trng của môn học là một môn khoa học, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng
cao chất lợng hiệu quả dạy học của thầy và trò đó là vấn đề hết sức quan trọng. Là một
giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn GDCD, bản thân tôi luôn suy nghĩ, trăn
trở để tìm ra những phơng pháp dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học bộ
môn của mình để đạt kết quả cao. Đó cũng là vấn đề đợc giáo dục quan tâm đặc biệt
hiện nay.
2.Cơ sở thực tiễn.
Năm học 2008-2009 là năm thứ 6 thực hiện chơng trình thay sách giáo khoa mới
và đổi mới phơng pháp dạy học do Bộ GD-ĐT ban hành. Năm thực hiện nhiệm vụ của
ngành giáo dục, tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy - học. Đặc biệt sẽ tập trung đổi mới
phơng pháp giảng dạy các môn xã hội - những môn mà chúng ta thấy bấy lâu nay xã
hội cha yên tâm, sẽ tổ chức những hội thảo từ cơ sở đến cấp quốc gia về đổi mới ở cả
03 khâu: Cách dạy, cách kiểm tra và gắn dạy học với thực tiễn. Năm học 2008 - 2009
sẽ đột phá tăng cờng ứng dụng CNTT. Làm thế nào để ở tất cả các trờng đều có giáo
viên nồng cốt có thể sử dụng thiết bị, ứng dụng các bài giảng điện tử, hình thành kho
dữ liệu các môn học. Trờng nào cũng có giáo viên sử dụng đợc bài giảng điện tử. Phấn
đấu đến cuối năm, tất cả các trờng phổ thông đều kết nối Internet. Vì thế nhiệm vụ đặt
ra cho mỗi giáo viên là phải đổi mới phơng pháp dạy học, sử dụng linh hoạt các phơng
pháp dạy học để nhằm phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của học sinh
trong quá trình học tập nhằm chiếm lĩnh kiến thức một cách độc lập với từng môn học.
Với đặc trng môn học GDCD là một môn học xã hội mang tính chất khô khan, cứng
nhắc, nên thực tế đã cho thấy rằng đại đa số học sinh có những khuynh hớng sai lầm là:
Coi môn học GDCD là môn học đạo đức chính trị thuần tuý trong nhà trờng, các em
không hiểu những tri thức khoa học của bộ môn GDCD, trong đó nỗi bật tri thức khoa
học về thế giới quan, nhân sinh quan, phơng pháp nhận thức khoa học và hoạt động
thực tiễn là những nhân tố cơ bản mà mỗi con ngời cần phải tự trang bị cho bản thân để
hoàn thiện nhân cách chính mình. Các em cho rằng môn học GDCD là môn học phụ,
nên các em cha thực sự chú ý đến việc học tập của bộ môn này. Trong các nhà trờng


Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang2
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
vẫn còn tồn tại ý thức coi môn GDCD là môn học bổ trợ. Chính vì quan niệm đó nên
một số trờng vẫn còn bố trí cho giáo viên dạy kiêm nhiệm, trái ngạch và đã dẫn đến
tình trạng giáo viên không đầu t nhiều cho tiết dạy, trong quá trình giảng dạy giáo viên
còn sử dụng phơng pháp truyền thống nh thuyết trình, đọc chép. Học sinh chỉ tập trung
trả lời các câu hỏi có sẵn trong sách giáo khoa nên đã tạo cho tiết học trở nên khô khan,
đơn điệu, nghèo nàn về phơng pháp. Học sinh luôn thụ động nên đã tạo cho học sinh sự
nặng nề, uể oải
Cơ sở vật chất, tài liệu, phơng tiện dạy học còn thiếu, số liệu thông tin, hình ảnh
cha cập nhật kịp thời và thiếu sự đa dạng. Việc tập huấn, bồi dỡng, hội thảo chuyên đề
bộ môn còn ít. Vì thế đã làm cho giáo viên không có cơ hội để bồi dỡng, học hỏi bạn
bè đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bộ môn.
- Thế kỷ XXI - thế kỷ của khoa học và công nghệ, chúng ta đang từng bớc tiếp cận
với những thành tựu mới của khoa học kỉ thuật. Vì thế, sự chuẩn bị nguồn lực cho đất
nớc bớc vào thời kì đổi mới là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội và
ngành giáo dục đào tạo nói riêng. Muốn theo kịp các nớc tiên tiến và đón đầu sự phát
triển đòi hỏi phải đổi mới giáo dục một cách đồng bộ là tất yếu.
- Đổi mới phơng pháp dạy học đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian đầu t
vào mỗi bài dạy. Từng bớc áp dụng các phơng tiện hiện đại nh: máy chiếu đa năng, máy
chiếu đa vật thể, projector..v.v. băng hình, tranh ảnh vào trong giảng dạy bộ môn GDCD
là con đờng hữu hiệu có tác dụng tăng hiệu quả tiết học lên gấp bội. Mặt khác nếu ứng
dụng thành công CNTT vào dạy học bộ môn GDCD, đa ra các kinh nghiệm khả thi thì
chắc chắn rằng chất lợng học tập bộ môn sẽ đợc nâng cao và chắc chắn rằng học sinh sẽ
rất hứng thú học môn học này cũng nh bao môn học khác trong chơng trình phổ thông.
II. Nhiệm vụ và phơng pháp nghiên cứu.
1. Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về việc ứng dụng CNTT vào môn
GDCD ở Trờng THCS Sơn Thuỷ để giảng dạy một số bài trong chơng trình giáo dục
công dân, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.
2.Phơng pháp nghiên cứu:
Các phơng pháp cụ thể là:
Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang3
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
- Phơng pháp điều tra.
- Phơng pháp quan sát.
- Phơng pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp.
- Phơng pháp thống kê.
3. Đối tợng nghiên cứu:
Đề tài đợc nghiên cứu trên đối tợng là học sinh lớp 9 ở Trờng THCS Sơn Thuỷ.
4. Thời gian thực hiện :
Từ năm học 2007-2008 đến năm học 2008-2009.
III. Giải quyết vấn đề.
1. Thực trạng:
- Tình trạng phổ biến trong các tiết học môn GDCD cha thực sự sinh động vì thiếu
hụt về phơng tiện cũng nh về thông tin. Trong giờ học, học sinh ít hoạt động nếu có thì
chỉ tập trung trả lời một số câu hỏi do giáo viên đa ra. ít có những giờ học đợc tiến
hành bằng các phơng tiện hiện đại, vì thế, việc giải thích, minh hoạ có sử dụng phơng
pháp trực quan và dùng hình ảnh thực tiễn còn có nhiều hạn chế. Chính vì vậy học sinh
cha thực sự tự lực phát hiện và giải quyết vấn đề, ít có cơ hội để thể hiện thái độ, lập tr-
ờng của mình, giáo viên còn gặp khó khăn trong việc gây hứng thú học tập cho học
sinh, học sinh cha thực sự hứng thú học tập. Do đó chất lợng bộ môn cha đợc cao.
Qua điều tra về mức độ hứng thú học tập của học sinh và thống kê kết quả của
học kì I năm 2007- 2008 khi cha ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy nh sau:
* Bảng điều tra mức độ hứng thú học tập bộ môn GDCD của học sinh học kì I
năm học 2007-2008. Khi giáo viên cha ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy bộ môn
GDCD 9.
Lớp Số học
sinh
Hứng thú học bộ môn
GDCD
Không hứng thú học bộ môn
GDCD
SL TL% SL TL%
9A 42 15 35.7 27 64.3
Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang4
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
9B 42 13 30.9 29 69.1
9C 42 12 28.6 30 71.4
9D 44 17 38.6 27 61.4
*Bảng kết quả chất lợng học kì I năm học 2007-2008 khi giáo viên cha ứng
dụng CNTT vào trong giảng dạy bộ môn GDCD 9.
Lớp Số học
sinh
Giỏi Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
9A 42 4 9.5 10 23.8 20 47.6 8 19.0
9B 42 3 7.1 19 45.2 15 35.7 5 11.9
9C 42 3 7.1 13 30.9 20 47.6 6 14.3
9D 44 2 4.5 9 20.5 26 59.1 7 16.6
Đến những năm 2007 - 2008; 2008 - 2009, cùng với xu hớng đổi mới phơng pháp
dạy học trên toàn quốc. Trờng THCS Sơn Thuỷ đã không ngừng đổi mới phơng pháp
dạy học và đã đạt đợc những kết quả nhất định. Cùng với phong trào đổi mới phơng
pháp dạy học trong nhà trờng, bộ môn GDCD mặc dù là một bộ môn khoa học xã hội
với đặc trng đa dạng, phong phú về nội dung, thiên về lí luận, nội dung kiến thức mang
tính trừu tợng cao. Song cán bộ giáo viên chúng tôi đã không ngừng cố gắng đổi mới
phơng pháp dạy học. Từ vận dụng các phơng pháp dạy học mới nh đàm thoại, nêu gơng,
nêu vấn đề, phơng pháp làm việc theo nhóm... Một số giáo viên cũng đã ứng dụng
CNTT vào dạy học làm cho tiết dạy sinh động, có hiệu quả cao thu hút đợc sự tham gia
tích cực của học sinh. Học sinh thức sự say mê, thích thú và làm việc có hiệu quả.
a. Những thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học môn GDCD Lớp 9 ở
Trờng THCS Sơn Thuỷ.
- Đợc sự quan tâm của ngành Giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.
- Ban giám hiệu nhà trờng có quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh đổi
mới phơng pháp dạy học.
+ Nhà trờng đã trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục
vụ cho đổi mới phơng pháp dạy học: các phòng học bộ môn, th viện, phòng máy.
+ Tổ chức các lớp học vi tính cho giáo viên: Tin học căn bản, tin học nâng cao.
Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang5
Sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào dạy học môn GDCD lớp 9 ở trờng THCS Sơn Thuỷ
+ Tổ chức phong trào thao giảng đổi mới phơng pháp dạy học và đợc đông đảo
cán bộ giáo viên nhiệt tình tham gia.
- Trờng có một số giáo viên đã sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính, thuận lợi
cho việc trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào dạy học. Hiện nay toàn trờng đã có
23/ 31 giáo viên soạn bài bằng máy vi tính ( đạt tỷ lệ trên 70% )
- Việc sử dụng bài giảng điện tử sẽ chuyển tải đợc lợng thông tin lớn đến với học
sinh, việc trao đổi tin nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Đợc sự ủng hộ tích cực của học sinh, đa số học sinh rất mong muốn đợc học
những giờ học ứng dụng công nghệ thông tin.
b. Những hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học môn
GDCD :
* Về phía giáo viên:
Hiện nay việc ứng dụng CNTT trong dạy và học môn GDCD vẫn còn hạn chế, đa
số giáo viên giảng dạy môn GDCD trong các trờng đều cha có tiết dạy ứng dụng công
nghệ thông tin. Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân
chủ quan và khách quan, cả trong nhận thức lẫn hành động, cả trong khả năng và sự
nhiệt tình của giáo viên:
- Một số giáo viên vẫn còn quen với cách dạy cũ .
- Nhiều giáo viên ngại sử dụng CNTT do tốn thời gian, công sức.
- Nhiều giáo viên không muốn trang bị máy tính phục vụ dạy học khi đời sống gia
đình còn nhiều khó khăn.
- Một số giáo viên khác cha thực sự cố gắng tự học, tự nâng cao khả năng ứng dụng
CNTT, cha dám nghĩ dám làm.
- Hầu hết giáo viên cha sử dụng thành thạo một số phần mềm vi tính. Do vậy nhiều
giáo viên rất ngại làm chủ kĩ thuật phức tạp của máy tính.
- Một số giáo viên đã cố gắng ứng dụng CNTT vào dạy học, tuy nhiên trong quá
trình giảng dạy vẫn còn nặng về hình thức, còn mang nặng tính chất trình diễn. Nhiều
giáo viên còn ôm đồm kiến thức làm mất thời gian mà hiệu quả giờ dạy cha cao.
Ngời thực hiện: Hồ Thị Phơng Nga -
Trang6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×