Tải bản đầy đủ

Đề thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011

Phòng GD&ĐT Lơng Tài Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trờng tiểu học phú hòa b Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bài thi kiểm tra năng lực chọn giáo viên giỏi cấp trờng
Bậc tiểu học - năm học 2010 - 2011
A. Hiểu biết: ( 3 điểm )
1- Đồng chí hãy nêu những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục cấp Tiểu học tỉnh Bắc Ninh
năm học 2010 - 2011.
2- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010,
Ban tuyên giáo Trung ơng tập trung chỉ đạo nội dung chuyên đề gì ?
3- Đồng chí hãy cho biết tốc độ đọc và viết theo chuẩn kiến thức và kỹ năng ở lớp đồng chí
dạy với từng giai đoạn sau: Giữa học kỳ I; Cuối học kỳ I; Giữa học kỳ II; Cuối học kỳ II.
B. Tiếng việt: ( 4 điểm )
1- Cho các từ sau: nhân quả, nhân ái, nguyên nhân, nhân hậu, siêu nhân, nhân từ, nhân loại,
nhân nghĩa, nhân tài, nhân viên, bệnh nhân.
Hãy xếp các từ trên thành ba nhóm:
a)Tiếng nhân có nghĩa là ngời
b) Tiếng nhân có nghĩa là lòng thơng ngời
c) Tiếng nhân có nghĩa là cái sinh ra kết quả
* Đồng chí hãy: Giải bài tập trên và hớng dẫn học sinh giải bài tập trên.
2- Suối
Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn ma bụi ngập ngừng trong mây
Từ giọt sơng của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.
Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn, hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.
Em đi cùng suối, suối ơi
Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.
Vũ Duy Thông
* Dựa vào bài thơ trên, đồng chí hãy đa ra 3 hoặc 4 câu hỏi để kiểm tra việc đọc hiểu của học
sinh.
C. Toán: ( 3 điểm )
1- Một phép chia có số bị chia là 49, số chia bị nhòa nhìn không rõ, số thơng là 9 và số d là
số d lớn nhất có thể có đợc. Tìm số chia đã bị nhòa.
2- Một hình chữ nhật có tỉ số chiều rộng so với chiều dài là
5
2
. Chiều dài hơn chiều rộng 45
m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.
* Đồng chí hãy giải các bài tập trên.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×