Tải bản đầy đủ

BÀI 13 : Làm quen với soạn thảo văn bản

Trường THCS Nguyễn Du
Tổ Tin Học
Bài giảng :
CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN
BÀI 13 : LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
GVTH: Nguyễn Mạnh Hùng
Môn Tin học Lớp 6
Tiết :
Tiếp
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Trình bày các bước tạo thư mục (Folder)
Bước 1: Mở cửa sổ ổ đĩa hoặc thư mục chứa thư mục cần
tạo
Bước 2 : Nhấp phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ,
chọn mục New>Folder
Bước 3 : Gõ tên thư mục cần tạo, nhấn phím Enter
Đáp Án
Tiếp
Kiểm tra bài cũ
Câu 2 :Trình bày các bước tạo tập tin ( File )
Đáp Án

Tiếp
Bước 1: Khởi động phần mềm tạo tập tin như Word Pad,
Notepad …... .
Bước 2 : Gõ nội dung văn bản cần tạo.
Bước 3 : Lưu lại vào thư mục cần lưu với tên tùy ý.
Kiểm tra bài cũ
Câu 3: Để khởi động(chạy chương trình) ta chọn cách
nào trong các cách sau:
a) Nhấp phải chuột chọn Rename
Đáp Án
b) Nhấp phải chuột chọn Delete
c) Nhấp chuột vào biểu tượng chương trình.
d) Nhấp đúp chuột vào biểu tượng chương trình
BÀI 13:
BÀI 13:


LÀM QUEN V I SO N TH O VĂN B NỚ Ạ Ả Ả
LÀM QUEN V I SO N TH O VĂN B NỚ Ạ Ả Ả
1. Văn b n và ph n m m so n văn b nả ầ ề ạ ả
2. Kh i đ ng Wordở ộ
3. Có gì trên c a s Wordử ổ
4. M văn b nở ả
5. L u văn b nư ả
6. K t thúcế
CHƯƠNG 4:
SOẠN THẢO VĂN BẢN
GVTH: Nguyễn Mạnh Hùng
Trường THCS Nguyễn Du Tin học: Lớp 6
1. CÁC LOẠI VĂN BẢN
+ Trang vở, sách, bài báo, tạp chí,
công văn, giấy mời…
+ Dùng bút viết, dùng các phần
mềm soạn thảo văn bản.
2. CÁCH TẠO RA VĂN BẢN
Trường THCS Ngô Tất Tố Tin học: Lớp 6Trường THCS Nguyễn Du Tin học: Lớp 6
3.PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN
Microsoft Word là phầm mền soạn thảo
văn bản do hảng phần mềm Microsoft
phát hành. Hiện nay Microsoft Word
được sử dụng phổ biến nhất trên thế
giới.
Trường THCS Nguyễn Du Tin học: Lớp 6
4. Khởi động Word
Cách 1: Nháy đúp lên biểu tượng của MS Word
trên màn hình nền.
Cách 2: Nháy nút Start, trỏ chuột vào All Program và
chọn Microsoft office > MS Word.
Trường THCS Nguyễn Du Tin học: Lớp 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×