Tải bản đầy đủ

Giao an my thuat lop 4

***Trờng tiểu học Nam Thái***

$1: Vẽ trang trí.
Màu sắc và cách pha màu.
I/ Mục tiêu:
- HS biết thêm cách pha màu: Da cam, xanh lục( xanh lá cây) và tím.
- HS nhận biết đợc các cặp màu bổ túc và các màu nóng màu lạnh. HS
pha đợc màu theo HD.
- HS pha đợc các màu theo hớng dẫn và ham thích vẽ.
II/ Chuẩn bị:
GV: - SGV, hộp màu, bút vẽ, hình vẽ 3 màu gốc.
3 cái cốc thuỷ tinh để pha màu.
HS: SGV, vở TH, hộp màu, bút vẽ.
Dụng cụ pha màu CB theo N6.
III/ Các hoạt động dạy- học
1. KT bài cũ: KT đồ dùng học tập
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: ghi đầu bài.
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
- GV giới thiệu cách pha màu.
- GV treo bảng 3 màu gốc.

? Kể tên các màu cơ bản ( màu gốc)
- Giải thích cách pha màu từ 3 màu cơ bản.
Đỏ + vàng --->da cam.
Xanh lam + vàng ----> xanh lục.
Đỏ + xanh lam ---->tím.
- Giới thiệu các cặp màu bổ túc các màu pha
đợc từ 2 màu cơ bản đặt cạnh màu cơ bản
còn lại tạo thành những cặp màu bổ túc.
Các cặp màu bổ túc đợc sắp xếp đối xứng
nhau H3.
- Giới thiệu màu nóng, lạnh
? Kể tên các màu nóng?
? Kể tên các màu lạnh?
? Thế nào là màu nóng?
? Thế nào là màu lạnh?
? Kể tên 1 số hoa, quả, đồ vật, cây... chúng
có màu gì? Là màu nóng hay màu lạnh?
- Quan sát.
Nghe
- Đỏ, vàng, xanh lam.
- Quan sát H2 ( T30
- Nghe.
Đỏ bổ túc cho xanh lục và ngợc lại.
Lam bổ túc cho da cam và ngợc lại.
Vàng bổ túc cho tím và ngợc lại.
- Quan sát H3 ( T4)
- Quan sát H4,5.
- Đỏ đậm, đỏ.....
- Tím, chàm........
- Màu nóng gây cảm giác ấm, nóng.
- Màu lạnh gây cảm giác mát, lạnh.
Đoàn Thị Thu Trang
1
***Trờng tiểu học Nam Thái***
- GV pha lần lợt 3 màu cơ bản với nhau
? Pha 3 màu cơ bản với nhau ta sẽ đợc
những màu nào?
? Kể tên 3 cặp màu bổ túc?
* HĐ2: Cách pha màu;
- GV làm mẫu cách pha màu.


- Gv vừa pha màu vừa giải thích. Dùng 3 cốc
thuỷ tinh màu trắng pha màu để HS quan
sát.
- GV pha màu đỏ + vàng
? Cô pha màu đỏ + vàng đợc màu gì?
? Pha màu xanh lam + Vàng đợc màu gì?
? Pha màu đỏ + xanh lam đợc màu gì?
- GV giới thiêu màu ở hộp sáp, chì màu, bút
dạ..... các loại màu trên đã đợc pha chế sẵn
nh cách pha màu cô vừa giới thiệu cho các
em.
* HĐ3 : Thực hành;
- GV quan sát HD.
- HDHS tô màu vào vở tập vẽ bài 1.
- Quan sát uốn nắn.
- GV làm mẫu cảnh vẽ màu.
* HĐ4: Nhận xét- đánh giá:
- Chọn 1 số bài.
- Nhận xét.
- HS nêu.
-.... Da cam, xanh lam, tím.
+ Đỏ và xanh lá cây.
+ Xanh lam và da cam.
+ Vàng và tím.
- Quan sát.
Đỏ + vàng ----> da cam
- HS quan sát
- Da cam.
Xanh lam + vàng ---> xanh lục.
Đỏ + xanh lam ---->tím.
- HS: Nêu
- Pha màu xanh lục, da cam, tím.
( trên nháp hoặc pha màu)
- Tô màu.
- Quan sát.
- Nhận xét, đánh giá xếp loại.
3/ Dặn dò:
- Quan sát màu sắc trong thiên nhiên và gọi tên màu cho đúng.
- Quan sát hoa lá và CB 1 số bông hoa, chiếc lá thật để làm mẫu cho bài sau.
Đoàn Thị Thu Trang
2
***Trờng tiểu học Nam Thái***
$2 : Vẽ theo mẫu
Vẽ hoa , lá
I, mục tiêu :
-HS nhận biết đợc hình dáng ,đặc điểm và cảm nhận đợc vẻ đẹp của hoa
,lá .
-HS biết cách vẽ và vẽ đợc bông hoa , chiếc lá theo mẫu vẽ màu theo
mẫu hoặc theo ý thích .
-HS yêu thích vẻ đep của hoa, lá trong thiên nhiên ,có ý thức chăm sóc
và bảo vệ cây cối .
II) chuẩn bị :
- GV : Tranh,ảnh một số loại hoa lá .Một số bông hoa ,lá làm
mẫu hình gợi ý cách vẽ hoa ,lá .
-HS: Moọt số hoa lá làm mẫu .Vở thực hành ,bút chì ,tẩy ,mầu .
II) Các họat động day và học :
1.KT bài cũ : KT đồ dùng HT của HS đã CB
2.Dạy bài mới :
*) HĐ1: Quan sát và nhận xét
Đoàn Thị Thu Trang
3
***Trờng tiểu học Nam Thái***
3.Tổng kết -dặn dò :
-NX.BTVN: Tập vẽ hoa ,lá
Đoàn Thị Thu Trang
-Cho HS quan sát tranh ,ảnh hoa, lá,vật thật
?Nêu tên của bông hoa chiếc lá mà em vừa QS?
?Nêu đặc điểm ,hình dáng của mỗi loai hoa ?
?Nêu màu sắc của mỗi loại hoa lá ?
-Mõi loại hoa,lá có có hình dạng và màu sắc khác
nhau
*) HĐ2: Cách vẽ hoa lá :
-Cho HS xem tranh vẽ hoa lá
-Yêu cầu HS quan sát kĩ hoa lá trớc khi vẽ
-Giới thiệuhình gợi ý cách vẽ
-GV vẽ lên bảng
+Vẽ phác các nét chính
+Chỉnh sửa cho gần giống mẫu
+Vẽ nét chi tiết cho rõ đặc điểm của hoa ,lá
+Vẽ màu theo ý thích
*) HĐ3: Thực hành
-QS kĩ trớc khi vẽ
-Sắp xếp hình vẽ cho cân đối
-Vẽ theo trình tự các bớc đã HD
-GV quan sát uốn nắn
*)HĐ4: Nhận xét -Đánh giá :
-Chọn mọt số bài có u điểm ,nhợc điểm để NX
( Cách sắp xếp ,hình dáng ,đặc điểm ,màu sắc của
hình vẽ )
-Quan sát
-Lá bàng ,lá bởi ...
-Hoa hồng ,hoa cúc ....
-HS nêu
-Lá màu xanh ,hoa hồng màu đỏ ,hoa
cúc màu vàng ...
-Quan sát
-Quan sát
-Quan sát mẫu để vẽ
-Vẽ vào vở thực hành
4
***Trờng tiểu học Nam Thái***
$3: Vẽ Tranh
Đề tài: Các con vật quen thuộc.
I, Mục tiêu:
-HS nhận biết hình dáng , đặc điểm một số con vật quen thuộc.
-HS biết cách vẽ một số con vật quen thuộc.
- Vẽ đợc 1 vài con vật theo ý thích
II, Chuẩn bị:
-Tranh ảnh một số con vật .
-Vở vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III, các HĐ dạy- học chủ yếu:
Đoàn Thị Thu Trang
5
***Trờng tiểu học Nam Thái***
$4: Vẽ Trang Trí
Hoạ tiết trang trí dân tộc
Đoàn Thị Thu Trang
1,KT bài cũ: KT đồ dùng của HS
2, Bài mới:
2.1, HĐ1:Tìm chọn nội dung đề tài.
-GV cho HS quan sát tranh.
2.2, HĐ2:Cách vẽ con vật.
-GV gợi ý cách vẽ theo 3 bớc:
+Vẽ phác hình chung.
+Vẽ các chi tiết.
+Sửa chữahoàn chỉnh và vẽ màu.

2.3, HĐ3:Thực hành:
-GV nêu yêu cầu.
GV quan sát chung , hớng dẫn những HS yếu.
2.4, HĐ4:Nhận xét đánh giá:
-GV cùng HS chọn một số bài có u điểm, nh-
ợc điểm rõ nét để NX.
3, Củng cố- dặn dò:
-Quan sát các con vật trong cuộc sống.
-Su tầm hoạ tiết trang trí dân tộc.
-HS tìm hiểu về:
+Tên con vật?
+Hình dáng , màu sắc con vật ?
+Đặc điểm nổi bật của con vật?
+Các bộ phận chính của con vật?
+Em sẽ vẽ con vật nào?
-1HS nhắc lại.
-HS thực hành vẽ.
-HS xếp loại các bài đã nhận xét.
6
***Trờng tiểu học Nam Thái***
I, Mục tiêu:
-HS tìm hiểu vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí dân tộc
-HS biết cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc
-HS chép đợc một vài hoạ tiết trang trí dân tộc
II, Chuẩn bị:
-Tranh ảnh một số tranh ảnh hoạ tiết dân tộc.
-Vở vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
III, các HĐ dạy- học chủ yếu:
Đoàn Thị Thu Trang
1,KT bài cũ: KT đồ dùng của HS
2, Bài mới:
2.1, HĐ1:Tìm chọn nội dung đề tài.
-GV cho HS quan sát tranh.
2.2, HĐ2:Cách vẽ hoạ tiết dân tộc
-GV gợi ý cách vẽ theo 3 bớc:
+Vẽ phác hình chung.
+Vẽ các chi tiết.
+Sửa chữa hoàn chỉnh và vẽ màu.

2.3, HĐ3:Thực hành:
-GV nêu yêu cầu.
GV quan sát chung , hớng dẫn những
HS yếu.
2.4, HĐ4:Nhận xét đánh giá:
-GV cùng HS chọn một số bài có u
điểm, nhợc điểm rõ nét để NX.
3, Củng cố- dặn dò:
-Quan sát các hoạ tiết dân tộc trong
cuộc sống.
-Su tầm một số tranh phong cảnh
-HS tìm hiểu về:
+Tên hoạ tiết?
+Hình dáng , màu sắc hoạ tiết ?
+Đặc điểm nổi bật của hoạ tiết?
+Các bộ phận chính của hoạ tiết?
+Em sẽ vẽ hoạ tiết dân tộc nào?
-1HS nhắc lại.
-HS thực hành vẽ.
-HS xếp loại các bài đã nhận xét.
7
***Trờng tiểu học Nam Thái***
$5: Thờng thức mĩ thuật:
Xem tranh phong cảnh
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu đợc vẻ đẹp của tranh phong cảnh
- HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh phong cảnh,
- biết mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh.
- HS yêu thích phong cảnh, có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trờng thiên
nhiên.
II. Chuẩn bị:
GV: SGK, su tầm tranh ảnh về PC
HS: SGK, su tầm tranh ảnh về phong cảnh.
III. Các HĐ dạy- học.
1.GT bài:
- Cho HS xem tranh ảnh PC và HDHS khi xem
tranh cần chú ý:
+ Tên tranh, tên tác giả, các hình ảnh trong
tranh, màu sắc, chất liệu để vẽ tranh.
* Đ
2
của tranh phong cảnh: Là loại tranh vẽ về
cảnh vật, có thể thêm ngời và con vật cho sinh
động ( nhng cảnh chính vẫn là ngôi nhà hàng
cây....)
- Tranh phong cảnh đợc vẽ bằng nhiều chất
liệu khác.
- Tranh phong cảnh thờng đợc treo ở phòng
làm việc, ở nhà, ...để T
2
và thởnh thức vẻ đẹp
của thiên nhiên
2. Bài mới
HĐ1: Xem tranh
1. Phong cảnh sài sơn:
- Quan sát
- Nghe
- Nghe
- Mở SGK (T 13) q/s tranh
Đoàn Thị Thu Trang
8
***Trờng tiểu học Nam Thái***
? Tên tranh? tên tác giả?
? Trong bức tranh có những hình ảnh nào?
? Tranh vẽ về đề tài gì?
? Màu sắc trong tranh NTN?
? Có màu gì?
? Hình ảnh chính trong bức tranh là gì?
? Trong tranh có vẽ hình ảnh nào?
* GV tóm tắt: Tranh khắc gỗ phong cảnh sài
sơn thể hiện vẻ đẹp của miền trung du thuộc
huyện Quốc Oai( Hà Tây)nơi có thắng cảnh
Chùa Thầy nổi tiếng. Đây là vùng quê trù phú
và tơi đẹp.
2. Phố cổ.
? Tên tranh? tác giả?
- Quê hơng của hoạ sĩ( Quốc Oai, Hà tây)
- Ông say mê vẽ phố cổ Hà Nội và rất thành
công về đề tài này.
- Phong cách thể hiện của hoạ sĩ( Có cách
nhìn, cách cảm và cách thể hiện rất riêng).
- Ông đợc nhà nớc tặng giải thởng Hồ Chí
Minh về văn học nghệ thuật năm 1996
? Bức tranh vẽ những hình ảnh nào?
? Dáng vẻ của các ngôi nhà?
? Màu sắc của bức tranh?
* Bức tranh vẽ với màu sắc hài hoà.
( xám, nâu trầm, vàng nhẹ...)
3. Cầu thê húc:
? Tên tranh? tác giả?
? Các hình ảnh trong bức tranh?
? Màu sắc?
? Chất liệu?
? Cách thể hiện?
* Phong cảnh đẹp thờng gắn với MT xanh-
sạch- đẹp.
HĐ2: Đánh giá nhận xét.
- PC sài sơn. T/G Nguyễn Tiến
Chung
- Ngời ,cây, nhà, ao làng, đống rơm,
dãy núi.
- Nông thôn
- Tơi sáng, nhẹ nhàng.
- Màu vàng của đống rơm, mái nhà
tranh, màu đỏ của mái ngói, màu
xanh lam của dãy núi...
-Phong cảnh làng quê
- Các cô gai bên ao làng
- Nghe
- Q/S tranh ( T14) SGK.
- Phố cổ, t/ g: Bùi Xuân Phái
- Nghe
- Đờng phố, ngôi nhà...
- Nhấp nhô, cổ kính.
- Trầm ấm, giản dị.
- Q/s tranh( T15) SGK.
- Cầu Thê Húc t/g Tạ Kim Chi
- Cầu Thê Húc, cây Phợng, hai em
bé, Hồ Gơm và đàn cá.
- Tơi sáng, rực rỡ.
- Bột màu.
Đoàn Thị Thu Trang
9
***Trờng tiểu học Nam Thái***
- Ngộ nghĩnh, hồn nhiên, tơi sáng.
- NX giờ học: Quan sát các loại quả dạng hình cầu
CB bài 6
$6: Vẽ Theo Mẫu
Vẽ quả có dạng hình cầu .
I) Mục tiêu:
- Hs nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc của dạng quả hình cầu.
-HS biết cách vẽ đợc một vài quả hình cầu
- Hs vẽ đợc một vài quả dạng hình cầu, vẽ màu theo ý thích.
-HS yêu thiên nhiên ,biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng .
II) Chuẩn bị:
- Một số loại quả dạng hình cầu .Gợi ý cách vẽ quả SGK
- Vở thực hành, bút chì,tẩy, mầu vẽ .
III) Các HĐ dạy- học:
1.KT bài cũ: KT đồ dùng HS đã CB
2. Bài mới: - Giới thiệu bài .
* HĐ1: Quan sát- nhận xét .
-Gv đa ra 1 số quả đã CB
? Đây là quả gì? hình dáng,dặc điểm, màu sắc
của từng loại quả ntn?
? Tìm thêm các loai quả có dạng hình cầumà
em biết ,miêu tả về hình dáng, đặc điểm và
màu sắc của chúng?
- Có rất nhiều loại quả có dạng hình cầu.Mỗi
loại quả đều có hình dáng ,đặc điểm và màu
sắc khác nhau và vẻ đẹp riêng.
*HĐ2: Cách vẽ quả
- Quan sát
- HS nêu, NX,bổ sung
- HS nêu
- Nhận xét
-Nghe
Đoàn Thị Thu Trang
10
***Trờng tiểu học Nam Thái***
- GVdùng hình vẽ gợi ý SGK
? Nêu cách vẽ quả ?
-GV vẽ lên bảng theo trình tự các bớc vừa vẽ
vừa HD
-Sắp xếp bố cục cho hợp lí với trang giấy.Có
thể vẽ bằng chì đen hoặc màu vẽ
* HĐ3: Thực hành
- GV bày một số quả làm mẫu .
- Nhắc HS quan sát kĩ để nhận ra đặc điẻm vật
mẫu . Vẽ theo các bớc nh đã HD .Xác đinh
khung hình vẽ cho cân đối .
- Quan sát ,uốn nắn
* HĐ4: Nhận xét - đánh giá:
- NX về bố cục, cách vẽ, u điểm , nhợc điểm .
- Quan sát hình vẽ ,đọc SGK (T17)
- HS nêu
- Nghe ,quan sát
- Vẽ vào vở thực hành (T14)
- Trng bày 1 số bài
- Nhận xét
3. Dặn dò: - QS hình dáng các loại quả và màu sắc của chúng .
- CB : Tranh, ảnh về đề tài : Phong cảnh quê hơng
$7: Vẽ tranh
Đề Tài Phong Cảnh Quê Hơng
I/ muc tiêu:
- HS hiểu đề tài vẽ tranh phong cảnh quê hơng.
- HS biết cách vẽ tranh phong cảnh.
- vẽ đợc tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng.
- HS thêm yêu mến quê hơng.
II/ Chuẩn bị
-Một số tranh ảnh phong cảnh
-Bài vẽ tranh ảnh của học sinh lớp trớc
-Giấy vẽ, bút chì, màu
III/ Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh
2.Bài mới.
Đoàn Thị Thu Trang
11
***Trờng tiểu học Nam Thái***
a. Giới thiệu bài.
b.Hoạt động1: Tìm chọn nội dung đề
tài.
-GV dùng tranh ảnh giới thiệu về phong
cảnh
-Nêu câu hỏi để học sinh tiêp cận đề
tài.
?Xung quanh em có cảnh đẹp nào ?
?Hãy tả lại một cảnh đẹp mà em thích?
c. Hoạt động 2: cách vẽ tranh phong
cảnh.
-GV giới thiệu cho học sinh biết hai
cách vẽ tranh phong cảnh.
+Quan sát và vẽ trực tiếp.
+Vẽ bằng cách nhớ lại.
-GV hớng dẫn cách vẽ.
c.Hoạt động3:Thực hành.
-GV tổ chức cho học sinh vẽ tranh.
d.Hoạt động4:Nhận xét-đánh giá.
-GV cùng học sinh chọn một số bài
điển hình có u điểm và nhợc điểm rõ
nét nhât để đánh giá, nhận xét.
-HS quan sát tranh ảnh.
-2,3 HS trả lời câu hỏi.
- HS tả ( Cảnh đó là cảnh gì? Có những
hình ảnh nào ? Hình ảnh nào em yêu thích
nhất?)
-HS vẽ tranh.
- Nhận xét bài của bạn và bình chọn bài vẽ
đẹp
3.Dặn dò :- Chuẩn bị tiết sau :Quan sát con vật quen thuộc.
$8: Tập nặn tạo dáng
Vẽ con vật quen thuộc

I) Mục tiêu:
- Hs nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc của con vật.
-HS biết cách vẽ và vẽ đợc con vật.
-HS vẽ đợc con vật yêu thích.
Đoàn Thị Thu Trang
12
***Trờng tiểu học Nam Thái***
II) Chuẩn bị:
- Một số tranh ảnh con vật làm mẫu
- Vở thực hành, bút chì,tẩy, mầu vẽ .
III) Các HĐ dạy- học:
1.KT bài cũ: KT đồ dùng HS đã CB
2. Bài mới: - Giới thiệu bài .
* HĐ1: Quan sát- nhận xét .
-Gv đa ra 1 số tranh con vật đã CB
? Đây là con gì? hình dáng,đặc điểm, màu
sắc của từng con vật ntn?
? Tìm thêm các con vật mà em biết ,miêu
tả về hình dáng, đặc điểm và màu sắc của
chúng?
- Có rất nhiều con vật.Mỗi con đều có hình
dáng ,đặc điểm và màu sắc khác nhau và
vẻ đẹp riêng.
*HĐ2: Cách vẽ con vật
- GVdùng hình vẽ gợi ý SGK
? Nêu cách vẽ con vật ?
-GV vẽ lên bảng theo trình tự các bớc vừa
vẽ vừa HD
-Sắp xếp bố cục cho hợp lí với trang
giấy.Có thể vẽ bằng chì đen hoặc màu vẽ
* HĐ3: Thực hành
- GV bày một số tranh con vật làm mẫu .
- Nhắc HS quan sát kĩ để nhận ra đặc điểm
tranh mẫu . Vẽ theo các bớc nh đã HD
.Xác định khung hình vẽ cho cân đối .
- Quan sát ,uốn nắn
* HĐ4: Nhận xét - đánh giá:
- NX về bố cục, cách vẽ, u điểm , nhợc
điểm .
- Quan sát
- HS nêu, NX,bổ sung
- HS nêu
- Nhận xét
-Nghe
- Quan sát hình vẽ ,đọc SGK (T17)
- HS nêu
- Nghe ,quan sát
- Vẽ vào vở thực hành (T14)
- Trng bày 1 số bài
- Nhận xét
3. Dặn dò: - QS hình dáng các loại hoa, lá
- CB: Một số hoa lá đơn giản.
Đoàn Thị Thu Trang
13
***Trờng tiểu học Nam Thái***
Tiết 9 : Vẽ trang trí
Vẽ đơn giản hoa lá
I) Mục tiêu:
- Hs hiểu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của của một số loại hoa, lá đơn giản
-HS biết cách vẽ đơn giản một hoặc hai bông hoa, chiếc lá.
-HS vẽ đơn giản một số bông hoa, chiếc lá
II) Chuẩn bị:
- Một số tranh ảnh hình chiếc lá, bông hoa.
- Vở thực hành, bút chì,tẩy, mầu vẽ .
III) Các HĐ dạy- học:
1.KT bài cũ: KT đồ dùng HS đã CB
2. Bài mới: - Giới thiệu bài .
* HĐ1: Quan sát- nhận xét .
-Gv đa ra 1 số tranh ảnh hoa, lá đã CB
? Đây là hoa, lá gì? hình dáng,đặc điểm,
màu sắc của từng chiếc ntn?
? Tìm thêm những bông hoa, chiếc lá mà em
biết ,miêu tả về hình dáng, đặc điểm và màu
sắc của chúng?
- Có rất nhiều loại hoa, lá.Mỗi bông hoa,
chiếc lá đều có hình dáng ,đặc điểm và màu
sắc khác nhau và vẻ đẹp riêng.
*HĐ2: Cách vẽ bông hoa, chiếc lá.
- GVdùng hình vẽ gợi ý SGK
? Nêu cách vẽ con vật?
-GV vẽ lên bảng theo trình tự các bớc vừa vẽ
vừa HD
-Sắp xếp bố cục cho hợp lí với trang giấy.Có
thể vẽ bằng chì đen hoặc màu vẽ
* HĐ3: Thực hành
- GV bày một số tranh hoa, lá làm mẫu .
- Quan sát
- HS nêu, NX,bổ sung
- HS nêu
- Nhận xét
-Nghe
- Quan sát hình vẽ ,đọc SGK (T17)
- HS nêu
- Nghe ,quan sát
Đoàn Thị Thu Trang
14
***Trờng tiểu học Nam Thái***
- Nhắc HS quan sát kĩ để nhận ra đặc điểm
tranh mẫu . Vẽ theo các bớc nh đã HD .Xác
định khung hình vẽ cho cân đối .
- Quan sát ,uốn nắn
* HĐ4: Nhận xét - đánh giá:
- NX về bố cục, cách vẽ, u điểm , nhợc điểm
.
- Vẽ vào vở thực hành (T14)
- Trng bày 1 số bài
- Nhận xét
3. Dặn dò: - QS hình dáng các vật dạng hình trụ.
- CB: Một số vật có dạng hình trụ.
$10: Vẽ theo mẫu:
Đồ vật có dạng hình trụ .
I) Mục tiêu:
- Hs nhận biết hình dáng, đặc điểm của một số đồ vật có dạng hình trụ.
-HS biết cách vẽ đồ vật có dạng hình trụ.
- Vẽ đợc một số đồ vật có dạng hình trụ ,vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý
thích .
-HS vẽ đợc đồ vật dạng hình trụ gần giống vật mẫu.
II) Chuẩn bị:
- Một số đồ vật có dạng hình trụ.Gợi ý cách vẽ trong SGK
Đoàn Thị Thu Trang
15
***Trờng tiểu học Nam Thái***
-Vở thực hành, bút chì, tẩy, mầu vẽ .
III) Các HĐ dạy- học:
1.KT bài cũ: KT đồ dùng HS đã CB
2. Bài mới: - Giới thiệu bài .
* HĐ1: Quan sát- nhận xét .
-Gv đa ra 1 số mẫu đã CB
? Hình dáng,dặc điểm, màu sắc?
? Cấu tạo?(cao, thấp, rộng, hẹp)
? Gọi tên các đồ vật ở hình 1- SGK
*HĐ2: Cách vẽ quả
- GVdùng hình vẽ gợi ý SGK
-GV vẽ lên bảng theo trình tự các bớc vừa
vẽ vừa HD
-Sắp xếp bố cục cho hợp lí với trang
giấy.Có thể vẽ bằng chì đen hoặc màu vẽ
* HĐ3: Thực hành
- GV bày một số mẫu .
- Nhắc HS quan sát kĩ để nhận ra đặc điểm
vật mẫu . Vẽ theo các bớc nh đã HD .Xác
đinh khung hình vẽ cho cân đối .
- Quan sát ,uốn nắn
* HĐ4: Nhận xét - đánh giá:
- NX về bố cục, cách vẽ, u điểm , nhợc
điểm .
- Quan sát
- HS nêu, NX,bổ sung
- HS nêu
- Nhận xét
-Nghe
- HS thực hành.
+ Vẽ vào vở thực hành .
-Trng bày 1 số bài
- Nhận xét
3. Dặn dò:
- GV nhận xét chung giờ học .
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Đoàn Thị Thu Trang
16
***Trờng tiểu học Nam Thái***
$ 11: Thờng thức mĩ thuật:
Xem tranh của họa sĩ và thiếu nhi
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu, cảm nhận đợc nội dung của các bức tranh qua hình vẽ,
bố cục, màu sắc.
- HS làm quen với chất liệu và kĩ thuật vẽ tranh.
- HS yêu thích vẻ đẹp của các bức tranh.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, su tầm tranh của các hoạ sĩ
- HS: SGK, su tầm tranh ảnh ở báo tạp chí của các hoạ sĩ.
III. Các HĐ dạy - học:
1.Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh
2.Bài mới.
*Hoạt động 1: Xem tranh.
1. Về nông thôn sản xuất:
- Cho HS xem tranh và đặt một số câu
hỏi
+ Tên tranh, tên tác giả, các hình ảnh
trong tranh, màu sắc, chất liệu để vẽ
tranh?
2.Gội đầu:
? Tên tranh? tên tác giả?
? Trong bức tranh có những hình ảnh
nào? ? Hình ảnh chính trong bức
tranh là gì?
? Tranh vẽ về đề tài gì?
? Màu sắc trong tranh NTN?
* GV tóm tắt: Tranh khắc gỗ màu của
hoạ sĩ TVC vẽ về đề tài sinh hoạt và
thể hiện vẻ đẹp của các cô gái nông
thôn đang chải tóc gội đầu.
Tranh lụa của hoạ sĩ Ngô Minh Cầu
- Quan sát
Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn.
(1910-1994)
- Tranh: Gội đầu
- TG: Trần Văn Cẩn.
- Hình ảnh trong tranh:Các cô gái nông thôn
đang trải tóc gội đầu
- Đề tài: đề tài sinh hoạt
- Màu sắc:Nhẹ nhàng, tơi sáng.
Đoàn Thị Thu Trang
17
***Trờng tiểu học Nam Thái***
Hình dáng, màu sắc trong tranh ntn?
Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh
nhận xét về hai bức tranh trên ntn?
3: Đánh giá nhận xét.
- GV nhận xét chung tiết học và khen
ngợi những HS tích cực.
- Dặn HS quan sát những sinh hoạt hàng ngày.

$12: Vẽ tranh:
Đề tài sinh hoạt.
I/ muc tiêu:
- HS hiểu đề tài sinh hoạt qua những công việc bình thờng diễn ra hàng
ngày của các em ( đi học, làm việc nhà giúp gia đình)
-HS biết cách vẽ tranh đề tài sinh hoạt.
- Vẽ đợc tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt.
-HS có ý thức tham gia vào công việc gia đình.
II/ Chuẩn bị
-Một số tranh của bhoạ sĩ về đề tài sinh hoạt.
-Giấy vẽ, bút chì, màu
III/ Các hoạt động dạy học.
Đoàn Thị Thu Trang
18
***Trờng tiểu học Nam Thái***
1.Kiểm tra đồ dùng học vẽ của học sinh
2.Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b.Hoạt động1: Tìm chọn nội dung đề tài.
-GV dùng tranh ảnh giới thiệu về đề tài
sinh hoạt.
-Nêu câu hỏi để học sinh tiếp cận đề tài.
? Các bức tranh này vẽ về đề tài gì?
?Em thích bức tranh nào? Vì sao?
? Hãy kể một hoạt động hàng ngàycủa em
ở nhà, ở trờng?
- GV tóm tắt và bổ xung .
c. Hoạt động 2: cách vẽ tranh .
-GV gợi ý cho học sinh biết cách vẽ tranh.
c.Hoạt động3:Thực hành.
-GV tổ chức cho học sinh vẽ tranh.
d.Hoạt động4: Nhận xét-đánh giá.
-GV cùng học sinh chọn một số bài điển
hình có u điểm và nhợc điểm rõ nét nhât để
đánh giá, nhận xét.
-HS quan sát tranh ảnh.
-2,3 HS trả lời câu hỏi.
- HS chọn nội dungđề tài để vẽ tranh.
-HS vẽ tranh.
- Nhận xét bài của bạn và bình chọn
bài vẽ đẹp
3.Dặn dò :- Chuẩn bị tiết sau: Quan sát con vật quen thuộc.

$13: Vẽ trang trí:
Trang Trí Đờng Diềm.
I/ Mục tiêu:
- Hs tìm hiểu và cảm nhận đợc vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đ-
ờng diềm trong cuộc sống .
- Hs biết cách vẽ trang trí đờng diềm.
- Vẽ trang trí đợc đờng diềm đơn giản.
- Hs có ý thức làm đẹp trong cuộc sống.
II)Chuẩn bị :
-GV: Su tầm 1 số mẫu hoạ tiết đờng diềm và một số đồ vật có trang trí
đờng diềm .
-HS : Vở thực hành ,bút chì ,tẩy mầu vẽ
Đoàn Thị Thu Trang
19
***Trờng tiểu học Nam Thái***
III) các HĐ dạy và học :
1) KT bài cũ : KT sự CB của HS
2) Bài mới : -Giới thiệu bài
3) Tìm hiểu bài :
*) HĐ1: quan sát và nhận xét :
-Giới thiệu những đồ vật trang trí đờng diềm
.
? Em thấy đờng diềm thờng đợc trang trí ở
những đồ vật gì?
?Hoạ tiết nào thờng đợc sử dụng để trang trí
đờng diềm ?
?Đờng nét cách sắp xếp hoạ tiết trang trí nh
thế nào ?

*) HĐ2 :Cách trang trí đờng diềm
-GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ, để HD
học sinh vẽ.
*HĐ3: thực hành
- Quan sát kĩ hình vẽ.
- Vẽ theo các bớc đã HD.
- GV quan sát.
*HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- Chọn 1 số bài có u điểm, nhợc điểm rõ nét
để NX.
- Cách vẽ hình
- Cách vẽ nét( mềm mại, sinh động).
- Cách vẽ màu( tơi sáng, hài hoà).
- Quan sát
- Bát,đĩa,cốc , chén, lọ hoa, quần áo
- Hoa,lá, chim chóc, hình vuông, hình
tròn.
-Đờng nét hài hoà ,cách sắp xếp cân
đối .,chặt chẽ .
- HS nghe
+ Tìm chiều rộng, chiều dài của đờng
diềm.
+ Vẽ các hình mảng trang trí khác
nhau.
+ Tìm và vẽ hoạ tiết hỉnh hình vẽ cho
giống mẫu.
+ Hoàn chỉnh bài vẽ và vẽ màu theo ý
thích.
- Vẽ vào vở.
- Nghe, quan sát, nhận xét
- HS xếp loại bài đã NX.
4/ Tổng hợp - dặn dò: - NX giờ học. CB bài 14.
Đoàn Thị Thu Trang
20

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×