Tải bản đầy đủ

Đề thi HSG môn Vật Lí

PHÒNG GIÁO DỤC CHƯPĂH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 – 2011
TRƯỜNG THCS SỐ 2 IAPHÍ Môn thi : Vật lý:
Điểm Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Phần I: ( 3 điểm) Dùng bút khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
của các câu sau:
Câu 1: Một nam châm điện nếu muốn nam châm hoạt động được tốt thì lõi của nó phải được
làm bằng gì?
a. Nhôm b. Đồng c. Sắt non d. Thép
câu 2: Để tăng từ trường của nam châm thì ta phải làm gì?
a. Giảm hiệu điện thế.
b. Giảm số vòng dây của nam châm.
c. Tăng số vòng dây của nam châm.
d. Dùng lõi đồng thay cho lỗi sắt.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.
a. Thép nhiễm từ dễ hơn sắt non.
b. Sắt non dễ nhiễm từ hơn thép.
c. Sắt non giữ được từ tính lâu hơn thép.
d. Thép dễ mất từ tính hơn sắt non.
Câu 4: Một số nam châm được treo bởi một nam châm. Điều gì giữ cho cac đinh gim không
rơi?

a. Sự điện phân.
b. Cảm ứng điện từ.
c. Ma sát.
d. Nhiễm từ.
Câu 5: Dụng cụ quang học nào có thể được sử dụng làm kính phóng đại?
a. Thấu kính hội tụ.
b. Thấu kính phân kì.
c. Gương phẳng.
d. Gương cầu lồi.
Câu 6. Trong một kính phong đại, khoảng cách giữa vật và thấu kính là:
a. Bằng tiêu cự của thấu kính.
b. Nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính.
c. Gấp 2 lần tiêu cự của thấu kính.
d. Lớn hơn 2 lần tiêu cự của thấu kính
Phần II: ( 4 điểm) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Câu 1: a. Người ta nối tắt một bóng đèn bằng cách nối ……………………………………. Vào các cực của
…………………………..: dòng điện qua ………………………………….. bóng đèn ………………… trong trường hợp này,
dòng điện trở nên ……………… và có thể ……… ……………………. Mạch điện.
b. Một dây dẫn có dòng điện chạy qua và được đặt trong từ trường chòu tác dụng của ………...
………………. Có phương và chiều xác đònh bằng ………………………………………………
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều chuyển hoá năng lượng …………………… thành năng lượng
…………………………
Máy phát điện xoay chiều cung cấp ……………………………………………..
Để giảm mất mát năng lượng điện, người ta ………………………………ở hai đầu dường dây tải điện lên
đến hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn vôn khi ………………………………….
Máy biến thế có tác dụng làm …………………………………………………………………….
Phần III : ( 3 điểm) Tự luận:
Bài 1: Một công suất điện 4400 kw được cung cấp cho một thiết bò công nghiệp ở cách xa nhà
máy điện. Các máy tăng thế và hạ thế là lý tưởng dây dẫn có điện trở nhỏ không đáng kể.
a ) Công suất điện được máy phát sinh ra ở hiệu điện thế 11kV. Hiệu điện thế ở hai đàu thiết
bò công nghiệp là 11 kV. Tính cường độ dòng điện chạy qua thiết bò đó
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện là 275 kV. Tính:
- Tỉ số vòng dây
N
N
của các máy biến thế tăng thế và hạ thế
- Tính cường độ dòng điện trong dây tải điện.
c) Giải thích tại sao khi điện trở của dây tải không thể bỏ qua thì việc truyền tải điện năng
như trên là tốt hơn so với trường hợp truyền thẳng từ máy phát đến tải mà không sử dụng các
máy biến thế.
Bài 2: số n tương ứng với sự mở cửa điều chỉnh độ sáng của một máy ảnh. n nhận được bằng
cách lấy tỉ số của tiêu cự f của vật kính máy ảnh có đường kính D của cửa điều chỉnh độ sáng:
n =
D
f

a) Tính đường kính lớn nhất có thể của cửa điều chỉnh độ sáng của một máy ảnh tương ứng
với n= 2,8. cho biết tiêu cự của vật kính f = 50 mm.
b) Tính đường kính nhỏ nhất của cửa điều chỉnh độ sáng tương ứng với n= 22.
------------------------------- Hết ----------------------------
ĐÁP ÁN
Phần I: 1c 2c 3b 4d 5a 6b
Phần II: 1 a. một dây dẫn, bóng đèn , dây dẫn nối tắt, không sáng, lớn, phá hỏng
b. Lực điện từ, quy tắc bàn tay trái
2/ a. cơ học, điện
b. hiệu điện thế xoay chiều.
c. Rôto, stato
d. Tăng hiệu điện thế, truyền tải điện đi xa.
e. Thay đổi hiệu điện thế
Bài 1:
a) Vì máy biến thế là lý tưởng nên toàn bộ cong suất điện được truyền tải đến thiết bò
công nghiệp. Nên cường độ dòng điện là:
I =
U
P
=
11
4400
= 400 (A)
b) Tỉ số vòng dây của máy hạ thế là
N
N
=
U
U
=
275
11
= 0,04
Tỉ số vòng dây của máy tăng thế là
N
N
=
U
U
=
11
275
= 25
Cường độ dòng điện trong dây tải điện I =
U
P
=
275
4400
= 16 (A)
c) Khi truyền tải điện đi xa tăng điện áp thì lúc này hao phí trên đường dây là ít hơn
Bài 2: a) Đường kính lớn nhất có thể của cửa điều sáng:
D =
n
f
=
8,2
10.50


17,86.10
-3
m

17,86 mm
b) Đường kính nhỏ nhất của cửa điều chỉnh độ sáng:
D =
n
f
=
2,2
10.50


2,27.10
-3
m

2,27 mm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×