Tải bản đầy đủ

Hạch toán công tác kếtoán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổphần may thăng long

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1
LỜI MỞ ĐẦU
Lao động không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người mà còn là yếu
tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất, không những
thế trong mọi chế độ xã hội lao động còn giữ vai trò quan trọng trong viếc tái
tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một xã hội hay nói cụ thể hơn
một doanh nghiệp được coi là phát triển khi lao động của họ tạo ra được năng
suất, chất lượng và có hiệu quả cao.
Ngày nay trong các doanh nghiệp yếu tố con người luôn được đặt ở vị
trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng lao động của mình khi
sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng mà sự đền bù xứng đáng ở
đây tất nhiên không gì khác đó chính là tiền lương và các khoản phụ cấp kèm
theo lương.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Các doanh
nghiệp đã sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tinh thần tích
cực lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Việc xây dựng hệ thống thang
lương, bảng lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT,KPCĐ
và quy chế trả lương hợp lý phải xuất phát từ đặc đIểm lao động khác nhau
trong từng ngành nghề và trong điều kiện lao động cụ thể nhằm bù đắp lao

động hao phí, nhằm đảm bảo cuộc sống cho bản thân người lao động và gia
đình của họ.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nói trên.Sau một thời gian
thực tập tại Công Ty Cổ Phần May Thăng Long, em đã quyết định chọn đề tài
“ HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG” nhằm góp phần
làm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tai công ty.Với sự giúp đỡ và chỉ bảo của các cô chú, các anh chị trong phòng
tàI chính kế toán của công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của thày giáo
Nguyễn Đăng Huy em đã hoàn thành bàI báo cáo thực tập này.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2

Bài báo cáo thực tập gồm 3 phần:
I. Khái quát chung về công ty
II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công Ty Cổ Phần May
Thăng Long
III. Một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền
lương tại công ty cổ phần may Thăng Long.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG
LONG
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may
Thăng Long
Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long
Tên giao dich:Thang Long Garment Company
Tên viết tắt:THALOGA
Trụ sở chính: 250 Minh Khai – Hai Bà Trưng- Hà Nội
Tel: (84-4) 8623372, 8622142, 6240592
Email: Thaloga@fpt.vn
Công ty may thăng long trước đây là một doanh nghiệp nhà nước trực
thuộc tổng công ty dệt may Việt nam. Được thành lập ngày 08-05-1958 theo
quy định của bộ ngoại thương với tên gọi ban đầu là CÔNG TY MAY
XUẤT KHẨU và đây là công ty may mặc xuất khẩu đầu tiên của Việt nam.
Tổng số cán bộ công nhân viên ngày đầu là 28 người trong đó có 20 công
nhân và 8 cán bộ do đồng chí TRần văn cống là chủ nhiêm.
Ngày 31-08-1965. công ty may mặc xuất khẩu đổi tên thành xí nghiệp


may mặc xuất khẩu. Ban chủ nhiệm đổi thành ban giám đốc.
Năm 1979 xí nghiệp may mặc đổi tên thành xí nghiệp may thăng long
do đồng chí Hoàng văn cống làm giám đốc
Tháng 6-1992 xí nghiệp đổi tên thành công ty may thăng long do đồng
chí Lê văn hồng làm giám đốc.
Năm 1993 công ty đầu tư 800 triệu xây dựng xưởng may hảI phòng.
Cũng trong năm nay công ty đã thành lập trung tâm thương mại và giới thiệu
sản phẩm ở 39 Ngô quyền – hà nội với diện tích trên 300m
2
và 3 tỷ vnđ cho
khu ngoại quan và xưởng sx ống ghen nhựa.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4
Năm 1996 công ty đã đầu tư 39 tỷ VNĐ cho xây dựng nhà máy may Hà
Nam.
Bắt đầu từ năm 2000 công ty đã thực hiên hệ thống quản lý ISO9001-
2001, hệ thống quản lý theo tiểu chuẩn SA8000 và hiện đang xây dựng hệ
thống quản lý môI trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.
Đầu năm 2004 thực hiên đường lối đổi mới của nhà nước nhằm mục
tiêu phát triển ngành may mặc và các lĩnh vực kinh doanh khác, thực hiện tốt
các mục tiêu kinh tế xã hội tạo việc làm cho người lao động. Ngày 1-1-2004
công ty may thăng long đã thực hiện cổ phần hoá và đổi tên thành công ty cổ
phần may thăng long , đồng chí Vũ Đức Thịnh làm chủ tịch hội đồng quản trị,
đồng chí lê Văn Hồng làm tổng giám đốc đIều hành công ty. Cho đến nay
Công Ty Cổ Phần May Thăng Long là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng
Công ty Dệt May Việt nam có quy mô rất lớn gồm 9 xí nghiệp thành viên
nằm tại các khu vực như: Hà nội ,Hà nam, Nam định, Hoà lạc với 98 dây
chuyền sx hiện đại và gồm 4000 cán bộ công nhân viên có trình độ và chuyên
môn đạt yêu cầu
2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.
Hình thức hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần May Thăng
Long hiện nay gồm: SX-KD-XNK trên các lĩnh vực hàng may mặc, nhựa, kho
ngoại quan. Trong đó hoạt động chính vẫn là trong lĩnh vực may mặc với các
loại sản phẩm cơ bản như:
 Áo sơ mi bò mài
 Áo sơ mi cao cấp
 Áo Jacket
 Áo khoác các loại
 Quần áo trẻ em
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

5
Việc sản xuất của công ty chủ yếu là gia công may mặc theo các hợp
đồng gia công của phía đối tác và được tiến hành theo một 1 quy trình công
nghệ hiện đại khép kín và trọn vẹn trong một đơn vị.
Công ty có 7 xí nghiệp thành viên là XN1, XN II, XN III, XN IV, XN
V. 5 Xí nghiệp này đóng tại Hà nội, XN HảI phòng đóng tại HảI phòng, XN
Nam HảI đóng tại Nam định. Các xí nghiệp được chuyên môn hoá theo từng
mặt hàng
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công Ty Cổ Phần May Thăng
Long
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức gọn nhẹ, hoạt động có hiệu
quả cao, cung cấp kịp thời mọi thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý là
mong muốn tất cả các doanh nghiệp nói chung và Công Ty Cổ Phần May
Thăng Long nói riềng. Việc tổ chức bộ máy quản lý là nhiệm vụ của ban
lãnh đạo công ty, công ty hoạt động có hiệu quả hay không trước hết phụ
thuộc vào bộ máy quản lý được sắp xếp có khoa học hay không? Phân công
công việc có đúng chức năng nhiệm vụ và công nhân viên có được sử dụng
đúng chuyên môn để phát huy hết khả năng và tiểm lực của mình hay
không? Để đáp ứng với những vấn đề đặt ra trên đây. Tại Công Ty Cổ Phần
May Thăng Long bộ máy tổ chức được tổ chức theo phương pháp trực tuyến
nghĩa là các phòng ban tham mưu với ban giám đốc theo từng chức năng,
nhiệm vụ của mình giúp ban giám đốc đIều hành ra những quyết định đúng
đắn những phương pháp tối ưu nhất có thể đạt được nhằm có lợi cho công
ty.
3.1 Bộ máy quản lý của công ty.
Bỏo cỏo thc tp tt nghip

6

Tổng giám đốc
Giám đốc điều
hành kĩ thuật
Giám đốc điều
hành sản xuất
Giám đốc điều
hành nội chính
Văn
phòng
công ty

Cửa
hàng
thời
trang
Phòng
kỹ
thuật
chất
lượng
Trung
tâm
thương
mại và
giới
thiệu
SP
Phòng
kinh
doanh
nội địa
Phòng
kế toán
tàI vụ
Phòng
chuẩn
bị sản
xuất
Phòng
kế
hoạch
thị
trường
Giám đốc các xí
nghiệp thành
viên
Nhân viên thống
kê các phân
xưởng
Nhân viên thống
kê các XN
Các xí nghiệp sản xuất

S b mỏy t chc ca Cụng Ty C Phn May Thng Long


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

7
3.2 Chức năng các phòng ban trong công ty.
- Chủ tịch hội đồng quản trị: Là người đứng đầu công ty, quản lý chung
mọi việc trong công ty, thay mặt công ty chịu trách nhiệm trước Nhà nước về
toàn bộ hoạt động của công ty đồng thời chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý và
Tổng giám đốc: Là người chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về toàn bộ
hoạt động của công ty.
- Giám đốc kỹ thuật: Có trách nhiệm giúp Tổng giám đốc về mặt sản
xuất và thiết kế của công ty.
- Giám đốc đIều hành sản xuất: Có trách nhiệm giup Tổng giám đốc
đIều hành sản xuất,và trực tiếp chỉ đạo kinh doanh.
- Giám đốc đIều hành nội chính: Có nhiệm vụ về các mặt đời sống của
công nhân viên chức và đIều hành xí nghiệp dịch vụ đời sống.
Các phòng ban chức năng khác gồm:
-Văn phòng công ty: Có nhiệm vụ quản lý về mặt nhân sự, các mặt tổ
chức của công ty: quan hệ đối ngoại, giảI quyết các chế độ chính sách cho
người lao động.
- Phòng kỹ thuật chất lượng: Có nhiệm vụ quản lý, phác thảo, tạo mẫu
các mã hàng theo đơn hàn của khách hàng và nhu cầu của công ty. Đồng thời
có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm khi đưa vào nhập kho
thành phẩm.
- Phòng kế hoạch thị trường: Có nhiệm vụ nghiên cứu, kiểm soát thị
trường và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý năm, tổ chức
quản lý công tác xuât nhập khẩu hàng hoá , đàm phán soạn thảo hợp đồng với
khách hàng trong và ngoàI nước.
- Phòng kế toán tàI vụ: Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo từng
chính sách của Nhà nước đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và yêu
cầu của Công ty. Phân tích và tổng hợp số liệu để đánh giá kết quả sản xuất

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x