Tải bản đầy đủ

tiet 16.in ngay

Trng THPT c ù c hính l an Giỏo ỏn Húa học 11 c
bn
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 16 Đ10 PHOTPHO
i. mục tiêu bài học
1. kiến thức
+ Bit c:
- V trớ trong bng tun hon , cu hỡnh electron nguyờn t ca nguyờn t photpho.
- Cỏc dng thự hỡnh, tớnh cht vt lớ (trng thỏi, mu sc, khi lng riờng, tớnh tan, c
tớnh), ng dng, trng thỏi t nhiờn v iu ch photpho trong cụng nghip .
+ Hiu c:
- Tớnh cht hoỏ hc c bn ca photpho l tớnh oxi hoỏ (tỏc dng vi kim loi Na,
Ca...) v tớnh kh (tỏc dng vi O
2
, Cl
2
).
2. K nng:
- D oỏn, kim tra bng thớ nghim v kt lun v tớnh cht ca photpho.
- Quan sỏt thớ nghim, hỡnh nh .., rỳt ra c nhn xột v tớnh cht ca photpho.

- Vit c PTHH minh ho.
- S dng c photpho hiu qu v an ton trong phũng thớ nghim v thc t
3. Giáo dục:
ii. phơng pháp dạy học
- S dng phng phỏp m thoi nờu vn kt hp vi phng tin trc quan
iii. chuẩn bị cho bài học
1. Giỏo viờn
- Chun b ni dung kin thc.
- Hoỏ cht v dng c lm thớ nghim biu din.
2. Hc sinh
- Cn chun b trc ni dung bi hc nh.
iv. tiến trình bài học
1. tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số, ổn định lớp
2. kiểm tra bài cũ:
viết phơng trình nhiệt phân các muối sau: NaNO
3
, Al(NO
3
)
3
, Fe(NO
3
)
3
, Zn(NO
3
)
2
,
Hg(NO
3
)
2
3. tiến trình bài học
Hoạt động của gv và hs Nội dung
Hot ng 1
- GV yờu cu HS vit cu hỡnh electron
nguyờn t t ú suy ra v trớ trong bng h
thng tun hon?
-GV yêu cầuHS cho bit hóa tr và số oxi


hoá của photpho ?
I. vị trí và cấu hình electron
nguyên tử
Photpho ụ th 15 thuc chu k 3, nhúm V
A
.
Cấu hình electron: 1s
2
2p
6
3s
2
3p
3
có 5e ở lớp ngoài cùng trong đó có 3e độc
thân
Photpho cú hoỏ tr III hoc V , số oxi hoá -3,
0, +3, +5
Ngô Việt Hùng
Trng THPT c ù c hính l an Giỏo ỏn Húa học 11 c
bn
Hoạt động 2
GV cho HS quan sát 2 lọ đựng P đỏ và P
trắng, nghiên cứu SGK và hoàn thành bảng
sau:
P trắng Pđỏ
- cấu tạo
- trạng thái,
màu sắc
- tính tan
- độ bền
- độc tính
Hs hoàn thành
GV bổ sung: P trắng không tác dụng với n-
ớc nên đợc ngâm trong nớc tránh bị oxi
hoá. P trắng rất độc hít nhiều hơi P trắng
dẫn đến mục xơng, ăn một lợng nhỏ P cũng
có thể bị tử vong
- S chuyn hoỏ ca 2 dng thự hỡnh
photpho nh th no ?
ii. tính chất vật lí
P trắng P đỏ
- cấu tạo
- trạng thái,
màu sắc
- tính tan
- độ bền
- độc tính
- tinh thể
phân tử P
4
- rắn, màu
trắng hoặc
hơi vàng
- tan trong
dm hữu cơ:
CS
2
, C
6
H
6

- kém bền
dễ bốc cháy
ở nhiệt độ
40
0
C
-độc, phát
quang
- cấu trúc
polime của
P trắng(P
4
)
n

- bột đỏ
- không tan
trong dung
môi thờng
- bền, khó
nóng chảy,
bốc cháy ở
250
0
C
- không độc,
không phát
quang

250-340
P trắng P đỏ

để nguội
Hot ng 3
- T cu to, õm in v cỏc mc oxi hoỏ
ca photpho yờu cu hc sinh d oỏn tớnh
cht hoỏ hc ca photpho ? So sỏnh mc
hot ng ca hai dng thự hỡnh photpho ?
- GV yêu cầu hs hoàn thành ptp. xỏc nh
s oxi hoỏ v vai trũ ca photpho trong cỏc
p đó.
P + Ca

o
t
P + Na

o
t
P + H
2


o
t
- HS hoàn thành
- GV hng dn hc sinh gi tờn mt s
III. Tính chất hóa học
- P trắng hoạt động hoá học hơn P đỏ
- Cỏc mc oxi hoỏ ca photpho
-3 0 +3 +5
Tớnh oxi Tớnh kh
hoỏ
1. tính oxi hoá
2P + 3Ca

o
t
Ca
3
P
2
Canxi photphua
P + 3Na

o
t
Na
3
P
natri photphua
2P + 3H
2


o
t
2PH
3
photphin
Ngô Việt Hùng
-3
-3
0
0
-3
0
Trng THPT c ù c hính l an Giỏo ỏn Húa học 11 c
bn
mui photphua.
- Photpho tỏc dng vi hiro to thnh
photphin l mt cht c.
- Chỳ ý mui photphua thu phõn mnh da
vo tớnh cht ny ngi ta lm thuc dit
chut.
Hot ng 5
- GV yêu cầu HS hoàn thành ptp, xỏc nh
s oxi hoỏ v vai trũ ca photpho trong cỏc
p ú.
P + O
2 t


o
t
P + O
2 d

o
t
P + Cl
2 t


o
t
P + Cl
2 d


o
t
HS hoàn thành
GV hng dn HS gi tờn cỏc sn phm
phn ng.
2. Tớnh kh
- Chỏy trong oxi
+ Thiu oxi
4P + 3O
2


o
t
2P
2
O
3
iphotpho trioxit
+ Tha oxi
4P + 5O
2


o
t
2P
2
O
5
iphotpho pentaoxit
+ Tỏc dng vi clo
Thiu clo
2P + 3Cl
2


o
t
2PCl
3
photpho triclorua
+ Tha oxi
2P + 5Cl
2


o
t
2PCl
5
photpho pentaclorua
P + KClO
3


masat
P
2
O
5
+ KCl
Hot ng 6
- Photpho cú nhng ng dng no ?
Giỏo viờn cung cp thờm mt s thụng tin.
IV. ứng dụng
- Photpho c s dng lm diờm, phõn lõn,
thuc bo v thc vt.
- Dựng trong quõn s.
Hot ng 7
Photpho tn ti trong t nhiờn dng no ?
Giỏo viờn cung cp thờm mt s thụng tin
v photpho cú liờn quan n t duy.
v. trạng tháI tự nhiên
- Photpho tn ti dng hp cht ch yu l
photphorit v apatit.
Hot ng 8
- Photpho c sn xut nh th no ?
- Giỏo viờn b sung thờm mt s thụng tin
v quy trỡnh sn xut photpho
VI. sản xuất
Ca
3
(PO
4
)
2
+ 3SiO
2
+ 5C

C1200
o
3CaSiO
3
+
5CO + 2P
Hoạt động 9
- GV yêu cầu HS làm BT2 SGK trang 49
- GV yêu cầu HS về nhà làm bài tập trong
SGK
Củng cố
Ngô Việt Hùng
+3
0 +5
0
0
0
+3
+5
Trng THPT c ù c hính l an Giỏo ỏn Húa học 11 c
bn
V. rút kinh nghiệm sau bài dạy
Ngô Việt Hùng
Ngày.tháng.năm 2010
Ký duyệt của tổ trởng
Nguyễn thị mai quỳnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×