Tải bản đầy đủ

H2A_Code chèn bài viết vào Flash theo cách mới nhất

Chèn bài viết vào Flash theo cách mới nhất
Thời gian qua có nhiều bạn hỏi mình mấy Flash mới mình dùng,hôm nay cuối tuần rảnh rỗi
post một seri Flash cho các bạn tha hồ lựa chọn
Demo
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang1.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang2.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang3.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang4.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang5.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang6.html
http://bloggiaovienthaibinh.110mb.com/blog/bang7.html
Nguyên tắc chung:
Dán đoạn code sau vào bài viết hoặc Module tự tạo (nhớ là module giữa là đẹp nhất nhé)
<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash"
allowscriptaccess="never"
src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?
link=Link Flash?go=Nội Dung bạn muốn viết" wmode="transparent" width="A"
height="B"></p>
Các bạn thay LinkFlash,A,B tương ứng vào nhé.Ở dưới mỗi Flash mình ghi rõ cả
rồi,không làm được nữa thì ...
Link flash và độ dài rộng tương ứng

http://img11.imageshack.us/img11/4643/1030.swf
width="460" height="650"
http://img11.imageshack.us/img11/6682/10301.swf
width="460" height="650"
http://img25.imageshack.us/img25/1116/1024.swf
width="460" height="650"
http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf
width="460" height="650"
http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf
width="460" height="650"
http://img62.imageshack.us/img62/5614/108.swf
width="500" height="700"
http://img117.imageshack.us/img117/1889/1081.swf
width="460" height="700"
http://img194.imageshack.us/img194/7485/102.swf
width="520" height="700"
http://img98.imageshack.us/img98/959/1021.swf
width="520" height="700"
http://img294.imageshack.us/img294/7564/555.swf
width="475" height="655"
http://img441.imageshack.us/img441/3647/65329369.swf
width="530" height="530"
http://img188.imageshack.us/img188/2820/8911.swf
width="500" height="600"
http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf
width="500" height="750"
http://img196.imageshack.us/img196/6993/811.swf
width="550" height="750"
http://img187.imageshack.us/img187/7206/7134.swf
width="460" height="600"
http://img170.imageshack.us/img170/1079/71302.swf
width="460" height="600"
http://img32.imageshack.us/img32/3552/661.swf
width="470" height="600"
http://img188.imageshack.us/img188/1567/663.swf
width="470" height="600"
http://img20.imageshack.us/img20/6773/yuan0620.swf
width="490" height="650"
http://img268.imageshack.us/img268/2092/yuan06302.swf
width="480" height="630"
http://img268.imageshack.us/img268/7599/yuan06303.swf
width="490" height="650"
http://img261.imageshack.us/img261/4315/yuan0626.swf
width="460" height="620"
http://img526.imageshack.us/img526/9742/yuan06262.swf
width="500" height="660"
Các bạn có thể làm và thử luôn code

<p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash"
allowscriptaccess="never"
src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?
link=http://img526.imageshack.us/img526/9742/yuan06262.swf?go=Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
wmode="transparent" width="500" height="600"></p>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×