Tải bản đầy đủ

tro choi o chu ngay 20-10

Trường Tiểu học Phong Thạnh A
Phong Thạnh, ngày 20 tháng 10 năm 2010
Phụ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Phụ nữ
Việt
Nam
“Anh
hùng, bất
khuất,
trung hậu,
đảm
đang”
Trò chơi ô chữ
Dẫn chương trình : Thi Thi Hiếu
Thiết kế ô chữ : Huỳnh Văn Việt
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
1
12
N G U Y E N H I E N
N G O C H O
A O V U O N G
H U Y T R A MT
T H A N T H I E N
H A N O I
O X U A N H U O N GH
C A N G L O N G
H O G U O M
B A T R I E U
T H A Y K Y
Y E N T R A IU
N
G
Tên trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước ta
Hết giờ
12345678910
Quê hương của chị Út
Hết giờ
12345678910
Một di tích lịch sử quốc gia và còn là thắng cảnh miền Tây
Hết giờ
12345678910
Một nữ bác sĩ trẻ đã hi sinh để lại quyển nhật kí rất có
giá trị đối với tuổi trẻ
Hết giờ
12345678910
Một từ trong chủ đề năm học
Hết giờ
12345678910
Một thành phố được Unesco công nhân là thành phố vì
hòa bình
Hết giờ
12345678910
Tên của một nhà thơ được mênh danh là bà chúa thơ nôm
Hết giờ
12345678910
Quê hương của nữ anh hùng Hồ Thị Nhâm
Hết giờ
12345678910
Nơi đây, theo truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại thanh gươm báu
Hết giờ
12345678910
Tên một nữ tướng khởi nghĩa chống quân Ngô
Hết giờ
12345678910
Tên người thầy nổi tiếng với đôi tay bị cụt
Hết giờ
12345678910
Tên một vị tướng, ông đã viết bài Bình Ngô đại cáo
Hết giờ
12345678910
G B Ạ O H À NN
H

C H

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×