Tải bản đầy đủ

To­ trình xin kinh phí ĐHCD

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chi đoàn THCS Minh Đức Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

TỜ TRÌNH
(V/v xin hỗ trợ kinh phí Đại hội chi đoàn).
Kính gửi : Ban giám hiệu trường THCS Minh Đức.
Tôi tên là : Nguyễn Hữu Long.
Chức vụ : Bí thư chi đoàn.
Nay, tôi xin kính trình lên BGH nhà trường sự việc sau: Để đánh giá những hoạt
động của chi đoàn nhiệm kì 2008- 2010, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2010-
2013 đồng thời kiện toàn BCH nhiệm kì mới. Được sự cho phép của chi bộ Đảng, sự nhất
trí của BTV xã đoàn xã Minh Đức. Chi đoàn trường THCS Minh Đức dự kiến tổ chức đại
hội chi đoàn nhiệm kì 2010- 2013 vào lúc 7h30’ ngày 23 tháng 10 năm 2010.
Chương trình cụ thể như sau:
I. 7h30’ : Đại hội chi đoàn.
1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư kí điều hành đại hội.
4. Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kì 2010 - 2013. Phương hướng hoạt động nhiệm
kì mới.
5. Phát biểu tham luận.

6. Phát biểu của đại biểu.
7. Bầu cử.
8. Thông qua nghị quyết đại hội.
9. Bế mạc.
II. Liên hoan thân mật.
- Liên hoan: 1600.000đ
Tổng cộng: 1600.000đ
Vậy, tôi viết giấy này kính trình lên BGH nhà trường. Kính mong BGH trường xem
xét, giải quyết, tạo điều kiện cho đại hội chi đoàn thành công tốt đẹp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Minh Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2010.
TM/BCH CHI ĐOÀN.
BT:

Nguyễn Hữu Long

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×