Tải bản đầy đủ

TOÁN 3:GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦNThứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán
1)Tìm của 69 kg
1
3
Kiểm tra bài cũ:
2)Đọc bảng nhân 7.

Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
1:Bài toán
Tóm tắt
D
C
B
A

2cm
? cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp 2cm lên 5 lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp 4 kg lên 3 lần ta làm thế nào ?

Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
Tóm tắt
D
C
B
A
2cm
? cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
1:Bài toán
2:Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Toán
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1:Bài toán
2:Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
6 tuổi
? tuổi
Em:
Chị:
Tóm tắt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×