Tải bản đầy đủ

kế hoạch công tác chủ nhiệm 10-11

PHÒNG GD-ĐT CẦU NGANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHỊ TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------- O@O --------- -------------- &0& ------------
số:03/10-KHCN Nhò Trường, ngày 15 tháng 9 năm 2010
KẾ HỌACH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2010 – 2011
CỦA TRƯỜNG THCS NHỊ TRƯỜNG
-Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2010-2011 của phòng
GD-ĐT Cầu Ngang.
-Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 –2011 của trường THCS
Nhò Trường.
-Từ những kết quả đã đạt được trong công tác chủ nhiệm năm học 2009 –2010 , đã
mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào nâng cao chất lượng dạy và học.
I/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2009 –
2010:
Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao lương tâm trách
nhiệm nhà giáo, nói không với tiêu cực trong kiểm tra thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục”đồng thời “không để cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không để
giáo viên dạy không đạt yêu cầu đứng lớp; kiên quyết không để học sinh không đạt chuẩn
lên lớp ( không đủ năng lực để học lên, không đủ điều kiện lên lớp); không để tình trạng
học sinh phải ở lại lớp do giáo viên thiếu lương tâm và thiếu trách nhiệm”. Năm học “Đổi
mới cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ GD&ĐT, Năm học mà xã nhà

phấn đấu thực hiện để được tái đạt chuẩn quốc gia PC-GD.THCS, năm lập thành tích
mừng các ngày lễ trọng đại của dân tộc. Thực hiện theo kế hoạch năm học 2008-2009,
kết quả về công tác chủ nhiệm của trường THCS Nhò Trường đạt được một số kết quả như
sau:
1.ƯU ĐIỂM:
- Được sự quan tâm chỉ đạo Đảng, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền đòa phương,
cùng các ban ngành đoàn thể.
- Sự quan tâm của hội cha mẹ học sinh.
- Đặc biệt là sự nhiệt tình và tính nhiệm cao của từng cán bộ GVCN của trường.
Kết quả năm học 2009 – 2010 thầy và trò trường THCS Nhò Trường đã thực hiện đạt một
số kết quả cơ bản sau:
1.1- Tổng số học sinh đầu năm là: 518 nữ:267; DT: 398; NDT: 199
- Đoàn GV:12 ; Nữ : 5 ; DT :7 ; Nữ DT : 3
- Tổng số lớp là: 16lớp trong đó:
+ Khối 6: 4 lớp (TS HS: 136 Nữ: 77 DT: 115)
+ Khối 7: 4 lớp (TS HS: 119 Nữ: 59 DT: 90)
+ Khối 8: 4 lớp (TS HS: 146 Nữ: 73 DT: 107)
+ Khối 9: 4 lớp (TS HS: 117 Nữ: 58 DT: 86)
- 1 -
- Tuyển mới: 132/133 (đạt tỷ lệ: 99,3%).
1.2- Kết quả duy trì sỉ số:
Số học sinh giảm so với đầu năm là 52/518, tỷ lệ: 10%, ( thuyên chuyển 02hs ) bỏ
học hẳn 50/518 hs tỷ lệ 9.65%.
1.3- Kết quả về giáo dục đạo đức:
-Loại tốt : 279/466 Tỷ lệ: 58.9%
-Loại Khá: 174/466 Tỷ lệ:37.3%
-Loại trung bình 12/466 Tỷ lệ : 2.6%
-Loại yếu 1/466 Tỷ lệ : 0.2%
1.4-Kết quả học lực :
- Loại Giỏi: 89/466 Tỷ lệ: 19.1%
- Loại Khá: 150/466 Tỷ lệ: 32.2%
- Loại TB: 168/466 Tỷ lệ: 36.1%
- Loại yếu: 50/466 Tỷ lệ: 10.7% (phải thi lại 2 đợt và được lên lớp:13
- Loại kém 09/466 Tỷ lệ: 1.9%
- Số HS lên lớp: 339/365 Đạt tỷ lệ: 92.88%
- Số HS K9 được công nhận TNTHCS: 80/101 Đạt tỷ lệ: 79.21%
- Thi tuyển sinh vào lớp 10 PT đạt 65/80, đạt tỷ lệ 81.25%.
* các hs lưu ban là do tự ý bỏ học bộ môn, bỏ thi và thời gian nghỉ học vi phạm.
1.4- Về dự thi học sinh giỏi:
Đưa dự thi HS giỏi vòng tỉnh 16 em (K9) Kếùt quả đạt giải khuyến khích 01 hs môn


văn, 02 hs vào đội hs giỏi tỉnh dự giải toán internet vòng toàn quốc và có 01 hs đạt giải
khuyến khích.
* Nguyên nhân không có học sinh giỏi nhiều là GV còn thiếu kinh nghiệm trong
việc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, học sinh thiếu khả năng tự nghiên cứu, sự chòu khó
học tập của các em còn hạn chế.
1.5- Việc dạy nghề phổ thông cho học sinh:
- Tổ chức dạy nghề làm vườn cho hết hs khối. Thi đổ 99/101 Đạt tỷ lệ: 98.01%
- Kết hợp với trường Đại học Trà Vinh tổ chức dạy tin học trình độ A có 34 hv dự
học.
-Căn cứ vào chương trình công tác của 2 ngành Huyện Đoàn - Phòng Giáo Dục Cầu
Ngang về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009 – 2010.
“Làm theo lời Bác dạy
Tiếp hào khí Thăng Long
Thi đua nghìn việc tốt
Vững bước vào tương lai”
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lòch sử, truyền
thống; giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trò tốt đẹp của con người và dân tộc Việt
Nam; tuyên truyền giáo dục các chủ đề, chủ điểm tháng, các ngày lễ như : 5/9, 20/11,
1/12, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5 và các chủ điểm của tháng, tạo môi trường
thuận lợi cho các em đội viên và thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội
- 2 -
viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện tốt di chúc của
Bác Hồ kính yêu. Kết quả tổ chức được 19 cuộc có trên 8.854 lượt học sinh tham dự.
-Phát động trong toàn đội thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy bằng nhiều hình
thức như : Tổ chức các cuộc thi kể chuyện Bác Hồ hàng tuần trong những lần sinh hoạt
dưới cờ , tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người,
tham quan đền thờ Bác; phát động cho học sinh viết nhật ký đội viên làm theo lời Bác,
xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” ; xây dựng phòng truyền thống đội, góc truyền
thống. Triển khai các tiêu chí công nhân danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ được 4 cuộc có
1.864 lượt học sinh tham dự.
-Giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết trân trọng và ghi ơn
những gia đình có công với đất nước, biết yêu thương và chia sẽ với cộng đồng, với bạn
bè mình thông qua việc duy trì và nhân rộng phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền
ơn đáp nghóa”, “ Đi tìm đòa chỉ đỏ”, “ Vì điểm tựa tiền tiêu”, “o lụa tặng bà”
Tổ chức cho các em thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ 1 gia đình , thương binh với số
tiền 400.000 đ , tham gia làm sạch đẹp nhà bia ghi tên liệt sỹ được 64 cuộc có trên 1.920
lượt học sinh tham dự .
-Tổng phụ trách, giáo viên phụ trách và các chi đội trưởng tổ chức cho các em HS
tổng vệ sinh trường lớp, với khẩu hiệu “ Giữ gìn trường, lớp xanh – sạch – đẹp” kết quả
tổ chức được19 cuộc có trên 8.854 lượt học sinh tham dự.
-Tổ chức cho các em học sinh chăm sóc cây xanh, bồn hoa khuôn viên nhà trường
hàng tuần, trồng thêm 23 cây xanh, nâng tổng số cây trong trường là70 cây.
-Tổ chức cho các chi đội đăng ký 2.473 tiết học tốt và tổ chức thực hiện đạt kết quả 1.094
tiết A
+
đạt tỉ lệ 44,2 % , thực hiện được 10.763 điểm tốt. Đặc biệt phát động được 276
điểm 10 dâng tặng thầy cô , kết quả phát thưởng cho 4 chi đội và 7 cá nhân xuất sắc trong
phong trào “ Điểm 10 dâng tặng thầy cô”
-Phát động phong trào đôi bạn cùng tiến kết quả 183 cặp đôi bạn cùng tiến đạt 124
đôi bạn tỉ lệ 67,7 % , thành lập 1 câu lạc bộ môn học có 16 thành viên.
- Hướng dẫn các em phát huy khả năng sáng tạo, bước đầu tìm hiểu khoa học làm
quen với các môn ngoại ngữ và tin học thông qua cá cuộc thi “ Sáng tạo trẻ”, “Tin học
trẻ”, “Em yêu khoa học”, “ Ngày hội khám phá Internet” có 2 học sinh tham gia.
-Phát động cuộc vận động “ Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường- cùng hướng
tới tương lai”, phong trào “ Quyên góp sách cho thiếu nhi”; Tặng đồ dùng học tập, quần
áo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đóng góp được 27 quyễn sách giáo
khoa, 17 cái áo xuân tặng bạn, 2 chiếc xe đạp.
-Tổ chức cho các em hái hoa dân chủ về “ Năm điều Bác Hồ dạy” , “ An toàn giao
thông” , “ An toàn vệ sinh thực phẩm” và “ Truyền thống đoàn đội, trường , lớp ”… kết
quả được 4 cuộc có 1.036 lượt học sinh tham dự.
-Tổ chức cho các em hái hoa dân chủ về “ Năm điều Bác Hồ dạy”, “Ngày nhà giáo
việt nam 20/11”, “Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12” “Ngày thành
lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được 4 cuộc có 1029 lượt học sinh tham dự.
-Tổ chức cho các em HS sinh hoạt tiết NGLL, tiết ngoại khoa theo kế hoạch.
- 3 -
-Tổ chức cho học sinh tham gia 5 trò chơi trong ngày khai giãng năm học gồm: Kéo
co , nhẩy dây tập thể, thổi bong bóng, nhẩy bao , đua xe đạp chậm.
-Tổ chức cho các em chơi 3 trò chơi dân gian : “ Nhẩy dây tập thể” , “ đi cà kheo” ,
“ chung sức” nhân ngày nhà giáo Việt Nam, kinh phí phát thưởng 260.000 đ
-Tổ chức cho các em văn nghệ phụ vụ cho ngày 20/11, 22/12 được 9 tiết mục.
-Liên đội và chi đội tổ chức và duy trì hoạt động “ Câu lạc bộ quyền trẻ em”, “ Câu
lạc bộ phóng viên nhỏ” . Thường xuyên giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống các
tai nạng thương tích, phòng chống dòch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên. Đẩy mạnh việc
thực hiện quyền và bổn phận trẻ em, qua đó thúc đẩy hoạt động tự quản của các chi đội
và của chính đội viên.
-Chi đội thực hiện phong trào mỗi tháng một việc làm tốt dành cho bạn nghèo, mỗi
liên đội đăng ký đỡ đầu 01 bạn học sinh nghèo hiếu học, mỗi chi đội giúp đỡ 01 bạn
nghèo trong lớp của mình.
-Các chi đội tham gia tốt phong trào “ Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn gây quỹ
xây dựng nhà bia tưởng niệm cán bộ Đoàn hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại xã Nhò
long, huyện Càng Long kết quả đăng nộp cho huyện đoàn 650.000 đ.
- Kết quả xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực được ban chỉ đạo huyện
kiểm tra và công đạt loại xuất sắc.
-BCH liên , chi đội chỉ đạo và tổ chức hoạt động có hiệu quả.
-Kiểm tra hồ sơ sổ sách cho các chi đội và liên đội được 4 cuộc kết quả các chi đội
thực hiện tương đối tốt .
-Tổ chức tập dợt nghi thức cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỹ luật, tác
phong chuẫn mực của người đội viên TNTP Hồ Chí Minh kết quả đạt giải I cụm I tại Nhò
Trường.
-Tham gia hội thao cấp huyện đạt 4 giải I, 3 giải II, 2 giải III; Hội thao cấp tỉnh kết
quả : 02 huy chương vàng, 02huy chương bạc, 01 huy chương đồng
-Tổng phụ trách chỉ đạo liên đội tổ chức đại hội chi đội, liên đội cấp trường đúng
thời gian qui đònh .
- Tổ chức họp BCH Liên đội đúng đònh kỳ.
-Tổ chức Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ cấp trường, cấp huyện, kết quả công nhận
130 em đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ cấp huyện , bầu chọn 3 em đi dự Đại Hội
Cháu Ngoan Bác Hồ cấp huyện và 1 em được chọn đi dự Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ
cấp tỉnh.
- Tổ chức đánh giá các chi đội kết quả : 2 chi đội xuất sắc, 12 chi đội mạnh, 2 chi
đội khá.
-Tổng phụ trách tập huấn chi đội trưởng ( Chú ý khối 6 và khối 7 ) , tập huấn đội
cờ đỏ chuẩn bò tốt để hoạt động có hiệu quả, kết quả tổ chức được 8 cuộc có 256 lượt học
sinh tham dự.
-Tổng phụ trách tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm các kỉ năng,trò chơi, kiến thức
về đoàn đội, hướng dẩn GV làm hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ chi đội được 4 cuộc có 64 lượt
giáo viên tham dự.
- 4 -
-Tổng phụ trách tập huấn chi chi đội về đội hình đội ngũ được 2 cuộc có 516 lượt
học sinh tham dự.
-Tổng phụ trách tiếp tục tập dợt đội nghi thức mẫu, đội văn nghệ của trường theo
kế hoạch.
1.6-công tác công vận động xã hội hoá giáo dục:
Tổng tiền mặt vận động để trao học bỗng, trao quà, đỡ đầu giúp đỡ học sinh là
43.999.000đ.
2.KHÓ KHĂN-HẠN CHẾ :
-Nhò Trường là một xã vùng sâu thuộc chương trình 135 có đông đồng bào
dân tộc khmer (chiếm gần 82%), nhiều gia đình kinh tế còn quá khó khăn dẫn đến việc
quan tâm đến sự học tập của con em ít được chú ý.
-Việc vận động học sinh bỏ học giữa chừng còn không ít khó khăn, với tinh thần
quan tâm của Ban giám hiệu và thầy cô chủ nhiệm đối với học sinh nhưng cũng chưa hạn
chế được việc học sinh bỏ học giữa chừng. Từ nhu cầu trước mắt về kinh tế, tác động
không nhỏ của nạn thất nghiệp tại đòa phương (do ảnh hưởng của cơ chế), sự thu hút của
lực lượng đi làm ăn xa về nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục thái độ ý thức học
tập và việc duy trì sỉ số của học sinh.
-Việc nghiên cứu, chuẩn bò bài trước ở nhà của phần lớn học sinh còn quá hạn chế,
một số học sinh vào lớp học coi như là sự bắt buộc của cha mẹ và thầy cô. Một số học
sinh có tinh thần học tập, thái độ đạo đức còn quá yếu nhiều lần vi phạm nội quy, được
thầy cô nhắc nhở, thậm chí đã trực tiếp đến tận gia đình, nhưng khả năng nhận thức sữa
đổi còn quá chậm, vẫn còn hiện tượng bỏ giờ nghỉ học không lý do.
II/ THỰC TRẠNG ĐẦU NĂM HỌC 2010 – 2011:
2.1/ Về cơ sở vật chất:
- Hiện phòng học có 17 phòng (9 phòng cơ bản, 4 phòng kiên cố, 4 phòng bán cơ bản),
trong này có 12 phòng phục vụ công tác giảng dạy, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bò, 1
phòng vi tính, 1 phòng làm việc của BGH, 1 phòng hội đồng.
- Bàn ghế học sinh: 142 bộ bàn 4 chỗ, 30 bàn 2 chỗ tạm phục vụ đủ chỗ ngồi học sinh.
- Phương tiện đồ dùng dạy học khối 6, khối 7, khối 8, khối 9 tạm đủ phục vụ cho công tác
giảng dạy.
2.2/ Về học sinh:
Lớp GVCN
Số liệu học sinh đầu năm
TS Nữ DT NDT Lưu
ban
6/1 Kim Niên 35 18 30 13 3
6/2 Nguyễn Hoàng Nhân 35 15 30 12 1
6/3 Trương Thụy Đoan Trang 35 18 24 12 3
6/4 Sơn Kim Anh 33 21 28 16 3
TỔNG CỘNG 140 72 112 53 10
7/1 Thạch Sinh Thái 31 16 26 14
7/2 Sơn Lê 28 17 25 16
- 5 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×