Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Bài: Vẽ quê hương - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài: Vẽ quê hươngLớp:
3A
M«n: TËp ®äc
Thứ tư, ngày 11 tháng 11 n m 2009
Tập đọc
Vẽ quê hương
Tác giả: định Hải

Thứ tư, ngày 11 tháng 11 n m 2009
Tập đọc
Vẽ quê hương

Bút chi xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai đầu
Xanh tươi, đỏ thắm.
Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ
Em quay đầu đỏ
Vẽ nhà em ở
Mái ngói đỏ tươi
Trường học trên đồi
Em tô đỏ thắm
Cây gạo đầu xóm
Hoa nở chói ngời
A,
M t trời
n ng lên
rồi
đỏ chót
Lá cờ tổ quốc
Bay gi a trời xanh
Chị ơi bức tranh
Quê ta đẹp quá!
Thứ tư, ngày 11 tháng 11 n m 2009
Tập đọc
Vẽ quê hương
Luyện đọc
Tìm
Thứ tư, ngày 11 tháng 11 n m 2009
Tập đọc
lng xúm,
ln quanh,
bc tranh
nng lờn ri
Bỳt chỡ xanh
Em gt hai u
Em th hai mu
Xanh ti, thm.
/
/
//
/
/
//
/
//
A, nng lờn ri
Mt tri chút
Lỏ c T quc
Bay gia tri xanh
Sụng mỏng
Cây gạo
Tre
Lúa
Sông máng
Trời mây
Nhà
Trường học
Cây gạo
M t trời
Lá cờ
- xanh
- xanh
- xanh mát
- xanh ngắt
- đỏ tươi
- đỏ thắm
- chói ngời
- đỏ chót
- đỏ
3.Vi sao bức tranh quê hương rất đẹp?
Chọn câu trả lời đúng:

a) Vi quê hương rất đẹp.
b) Vi bạn nhỏ vẽ rất giỏi.
c) Vi bạn nhỏ yêu quê hương.c
Vẽ quê hương
Vẽ quê hương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×