Tải bản đầy đủ

Những biện pháp để gia tăng khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

HVTH: Mai Thanh Hải
Những biện pháp để gia tăng khả năng huy động vốn của các ngân hàng
thương mại Việt Nam hiện nay
Từ những hạn chế của hệ thống NHTMVN hiện nay, một số biện pháp để gia tăng khả
năng huy động vốn là:
1. Về phía môi trường vĩ mô:
- Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước
- Chính sách Nhà nước cần tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực sự kinh doanh
vì mục tiêu lợi nhuận, tách bạch kinh doanh và chính sách.
2. Về phia Ngân hàng thương mại:
- Mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch toàn quốc, bảo đảm thuận tiện cho huy
động vốn.
- Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán như không ngừng được cải
tiến, hiện đại và nâng cấp để thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhân viên
ngân hàng; Lựa chọn đúng công nghệ để ứng dụng trong hoạt động quản lý, hoạt động kinh
doanh của các TCTD có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển các hoạt động dịch vụ, tăng quy
mô vốn huy động một cách vững chắc, quyết định hiệu quả vốn đầu tư; các NHTM cần sớm
nâng cấp công nghệ thẻ hiện có, đưa thẻ chíp vào sử dụng; Trong việc mở rộng mạng lưới
ATM, các NHTM nên nghiên cứu để có thể đầu tư lắp đặt những máy ATM thế hệ mới, cho
phép nạp tiền qua máy, tránh bị lạc hậu khi các ngân hàng nước ngoài vào cuộc.
- Phải tạo được lòng tin cao độ đối với khách hàng: Lòng tin được tạo bởi hình ảnh bên

trong của NHTM, đó là: số lượng, chất lượng của sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ và
khả năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên, trang bị kỹ thuật công nghệ, vốn tự có và khả năng
tài chính, đặc biệt là hiệu quả và an toàn tiền gửi, tiền vay... và hình ảnh bên ngoài của ngân
hàng, đó là địa điểm, trụ sở, biểu tượng... đó là các tài sản vô hình của NHTM.
- Phải tạo được sự khác biệt của ngân hàng: Hoạt động của NHTM cũng phải tạo ra những
đặc điểm - hình ảnh của mình, cái ngân hàng mình có mà ngân hàng khác không có.
Marketing của NHTM phải tạo ra sự khác biệt về hình ảnh của ngân hàng mình. Đó là sự
khác biệt về sản phẩm, dịch vụ cung ứng ra thị trường; lãi suất; kênh phân phối; hoạt động
quảng cáo khuếch trương - giao tiếp.
- Đổi mới phong cách giao dịch: Đổi mới tác phong giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh
là yêu cầu cấp bách đối với cán bộ, nhân viên các NHTM hiện nay, có như vậy mới tiến kịp
1
HVTH: Mai Thanh Hải
với tiến trình hội nhập toàn cầu. Đặc biệt là với phong cách thân thiện, tận tình, chu đáo, cởi
mở,… tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền
- Đẩy mạnh các hoạt động marketing, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại trong huy động
vốn, tạo thông tin minh bạch, công bố thông tin rộng rãi cho người dân chủ động lựa chọn
các hình thức gửi tiền với lãi suất, kỳ hạn khác nhau.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi về các dịch vụ ngân hàng, các hình thức và
chính sách huy động vốn, thu hút tiền gửi,… để đông đảo người dân biết về các dịch vụ ấy.
Tại một số điểm giao dịch, nhiều khách hàng đang sử dụng các sản phẩm thu hút tiền gửi,
sản phẩm huy động vốn của các NHTM nhưng cũng chưa biết hết tiện ích của sản phẩm đó.
Vì vậy, nên đa dạng các loại tờ rơi, sách giới thiệu để sẵn phía ngoài quầy giao dịch để khách
hàng có thể đọc khi đến giao dịch.
- Phát triển bộ phận chăm sóc khách hàng, tạo cho các khách hàng cảm giác được tôn
trọng mỗi khi đến ngân hàng. Bộ phận này có chức năng hướng dẫn khách hàng lần đầu giao
dịch khai báo thông tin, trả lời các thắc mắc của khách hàng, tư vấn, giới thiệu về các sản
phẩm của ngân hàng cho khách hàng, xây dựng văn hóa giao dịch của từng NHTM. Nét văn
hóa đó thể hiện qua phong cách, thái độ văn minh, lịch sự của đội ngũ nhân viên bán lẻ, cách
trang phục riêng, mang nét đặc trưng của từng NHTM.
- Cần công bố các thông tin tài chính để người dân tiếp cận, nắm bắt nhằm thu hút người
dân quan hệ với ngân hàng và hạn chế được những rủi ro về thông tin.
- Đa dạng hóa các sản phẩm gửi tiền tiết kiệm, các hình thức huy động vốn.
+ Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm: Tạo sự chủ động lựa chọn linh hoạt cho khách hàng,
như: gửi một lần nhưng rút gốc linh hoạt vẫn được lãi suất cao; gửi góp nhưng lĩnh ra một
lần vào cuối kỳ với lãi suất hấp dẫn; Tài khoản tiết kiệm đa năng 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng,
cho phép rút tiền gốc linh hoạt; gửi tiết kiệm gắn với bảo hiểm nhân thọ; gửi tiền kèm theo
cho vay mua ô-tô trả góp.
+ Đa dạng hoá hình thức huy động vốn: Phát hành trái phiếu quốc tế vay vốn nước
ngoài nhằm tài trợ cho các dự án của các DN khách hàng có những dự án đầu tư dài hạn, có
tính khả thi cao. Điều chỉnh lãi suất tiền gửi trung và dài hạn hợp lý.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
- Nâng cao sức cạnh tranh: Các NHTM muốn tồn tại và phát triển, không có cách nào
khác hơn là phải nâng cao sức cạnh tranh của mình, bằng cách thiết lập một chiến lược cạnh
tranh năng động và hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là công việc quan trọng
để thực hiện chiến lược cạnh tranh có hiệu quả của các NHTM. Nghiên cứu thường xuyên,
2
HVTH: Mai Thanh Hải
trên cơ sở so sánh sản phẩm, lãi suất, các hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng... với
các đối thủ gần gũi, các ngân hàng cùng địa bàn. Cách làm này có thể xác định được các lĩnh
vực cạnh tranh thuận lợi và bất lợi. Nhằm tạo thuận lợi cho các chủ ngân hàng giành thắng
lợi trong cạnh tranh, nghiên cứu các đối thủ là một nội dung quan trọng của marketing ngân
hàng
3. Về phía khách hàng:
Như đã nói ở trên, ngân hàng thương mại cổ phần cần đẩy mạnh các hoạt động marketing
và khẳng định, nâng cao uy tín của mình với khách hàng
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×