Tải bản đầy đủ

Hợp kim của sắt

XUÂN SƠN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HÓA HỌC
BÀI GIẢNG

9
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ KIM OANH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 :
Nêu các tính chất hoá học của sắt ?
Bài tập 2 _ SGK trang 60 :
Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình
hoá học để thu được các oxit riêng biệt : Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
,và ghi rõ

điều kiện phản ứng nếu có .
Bài tập 4 _ SGK trang 60 :
Sắt tác dụng được với chất nào sau đây :
a. Dung dịch muối Cu(NO
3
)
2
,
b. H
2
SO
4
đặc nguội,
c. Khí Cl
2
d. Dung dịch ZnSO
4

Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện nếu có .
HỢP KIM SẮT
HỢP KIM SẮT
Thời gian 1 tiết
Bài 20
GANG, THÉP
GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT

Các em hãy cho biết “ Hợp kim là gì ? “

Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm
nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim
loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim
loại .

Hợp kim sắt có nhiều ứng dụng là gang và
thép .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×