Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO
HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI)
2.1.Tổng quan về Tổng công ty BH Dầu khí Việt Nam (PVI)
2.1.1. Giới thiệu chung
Tổng Công ty cổ phần BH Dầu khí Việt Nam (PVI) được thành lập theo
Quyết định số 42 GP/KDBH ngày 12/03/2007 của Bộ Tài Chính trên cơ sở
chuyển đổi Công ty BH Dầu khí từ Công ty nhà nước – thành viên tập đoàn Dầu
khí Việt Nam thành Tổng Công ty cổ phần .
 Các cổ đông góp vốn:
 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 Cổ đông nội bộ doanh nghiệp: 357 cổ đông
 Cổ đông tham gia đấu giá: 309 cổ đông
 Vốn:
 Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
 Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông:
Bảng 1: Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông PVI
Tên cổ đông Số vốn góp(VNĐ) Tỷ lệ % vốn điều lệ
Tập đoàn Dầu khí VN 380.000.000.000 76,00
Nhà đầu tư tham gia đấu giá 117.299.000.000 23,46
Người lao động 2.701.000.000 0,54

(Nguồn:Giấy phép hoạt động kinh doanh PVI)
2.1.1.1. Các hoạt động kinh doanh
 Kinh doanh BH gốc
 BH sức khỏe và BH tai nạn con người
 BH tài sản và BH thiệt hại
 BH hàng hóa vận chuyển bằng đường biển,đường bộ, đường sông, đường sắt và
đường không
 BH trách nhiệm chung
 BH thân tầu và trách nhiệm dân sự chủ tầu
 BH xe cơ giới
 BH cháy, nổ
 BH nông nghiệp
 Tái BH
 Nhận tái BH
 Nhượng tái BH
 Đầu tư
 Kinh doanh các giấy tờ có giá như trái phiếu, cổ phiếu,…
 Kinh doanh bất động sản
 Góp vốn vào doanh nghiệp khác
 Cho vay vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng
 Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng
 Dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
 Tư vấn BH và quản lý rủi ro
 Giám định, tính toán và phân bổ tổn thất
 Giải quyết bồi thường và đòi bên thứ ba
2.1.1.2. Quan hệ quốc tế
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh BH cũng như ngày càng
đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ, PVI đã tăng
cường quan hệ hợp tác với rất nhiều nhà BH, các nhà môi giới tái BH hàng đầu
thế giới.Đó là:
 Marsh & Mc Lennan Companies
 AON Group Limited
 Willis
 Jardine Lloyd Thomsond
 HSBC Insurance Brokers Limited
 Lloyd’s Underwriters (London)
 Munich Re
 AIG
 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company
 Swiss Re
 …………………..
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
Ngày đầu thành lập 23/1/1996, BH dầu khí Việt Nam chỉ có 36 cán bộ
nhân viên, gồm 5 phòng nghiệp vụ và 2 Chi nhánh. Doanh thu ban đầu đạt bình
quân 70 tỷ đồng/năm. Sau 10 năm phát triển và trưởng thành, được sự chỉ đạo
sát sao của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và sự ủng hộ nhiệt tình của khách
hàng, trong các năm qua BH Dầu khí Việt Nam đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ
được giao với mức tăng trưởng cao. Đến nay BH Dầu khí Việt Nam đã có 333
cán bộ, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với 12 phòng ban và 15 chi
nhánh khu vực trên toàn quốc.
Sau đây là sơ đồ tổ chức của PVI:
Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức của PVI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
KHỐI KINH DOANHTÀI CHÍNHQUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KINH DOANHKHỐI KINH DOANH BẢO HIỂM
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNGÓP VỐN VÀO CÔNGTY CỔ PHẦNĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁNCHI NHÁNH TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TYCÁC CÔNG TY THÀNH VIÊNCÁC BAN KINH DOANHCÔNG TY TÁI BẢO HIỂMCÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
1. Công ty BH Dầu khí khu vực Tây Bắc
2. Công ty BH Dầu khí khu vực Duyên Hải
3. Công ty BH Dầu khí khu vực Bắc Trung Bộ
4. Công ty BH Dầu khí khu vực Đông Bắc
5. Công ty BH Dầu khí khu vực Đà Nẵng
6. Công ty BH Dầu khí khu vực Nam Trung Bộ
7. Công ty BH Dầu khí TP. Hồ Chí Minh
8. Công ty BH Dầu khí khu vực Vũng Tàu
9. Công ty BH Dầu khí khu vực Tây Nam
10. Công ty BH Dầu khí khu vực Đồng Nai
11. Công ty BH Dầu khí khu vực Khánh Hoà
12. Công ty BH Dầu khí Hà Nội
13. Công ty BH Dầu khí khu vực Nam Định

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×