Tải bản đầy đủ

Kế hoạch học tập BDTX môn Địa lý

KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM 2004-2005
- Tham gia đầy đủ các đợt học nâng cao lí luận chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập
nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước về GD & ĐT.
- Tham gia đầy đủ đợt tập huấn đổi mới phương pháp dạy học bậc THPT. cụm Anh Sơn,
Đô lương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông.
- Địa Điểm: + Trường THPT Anh Sơn 1 Tháng 10\ 2005
- Tham gia sinh hoạt nhóm tổ đầy đủ, dự giờ đồng nghiệp 1 tiết / tuần để học hỏi đúc rút
kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân.
-Tự học tự bồi dưỡng, cập nhật và tích lũy thêm kiến thức qua báo chí, các tài liệu tham
khảo:
+ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Vũ Tự Lập
+ Điạ Lí kinh tế xã hội thế giới- nhà xuất bản ĐHQGHN tập 1,2,3
+ Giáo dục môi trường qua môn Địa lí ở nhà trường phổ thông-Nguyễn Phi Hạnh
+ Các quyến sách đề thi tuyển sinh , ôn luyện thi đại học-cao đẳng,bồi dưỡng học
sinh giỏi
+ Nhất thế giới tâp 1-2 - Nhà xuất bản văn hóa thông tin
+ Báo tri thức trẻ, tài hoa trẻ, báo nhân dân…
+ Xem các chương trình thời sự trên ti vi…
-Tự học đánh máy vi tính
- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc đợt học chuyên đề do sở GD & ĐT tổ chức

KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM 2005-2006
- Tham gia đầy đủ các đợt học nâng cao lí luận chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập
nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước về GD & ĐT.
- Tham gia đầy đủ đợt tập huấn đổi mới PP dạy học, Giáo dục môi trường thông qua dạy
học.
- Địa Điểm : Trường CĐSP nghệ An- Tháng 11\2006
- Tham gia sinh hoạt nhóm tổ đầy đủ, dự giờ đồng nghiệp 1 tiết / tuần để học hỏi đúc rút
kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân.
-Tự học tự bồi dưỡng, cập nhật và tích lũy thêm kiến thức qua báo chí, các tài liệu tham
khảo:
+ Giáo trình Địa lí KTXH Việt Nam- Nguyễn Viết Thịnh,Đỗ Thị Minh Đức
+ Tuyển Tập đề thi OLYMPIC 30 tháng 4 2003-2004
+ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt nam tâp 1-2- Lê Thông
+ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Vũ Tự Lập
+ Điạ Lí kinh tế xã hội thế giới- nhà xuất bản ĐHQGHN tập 1,2,3
+ Các quyến sách đề thi tuyển sinh , ôn luyện thi đại học-cao đẳng,bồi dưỡng học
sinh giỏi
+ Nhất thế giới tâp 1-2 - Nhà xuất bản văn hóa thông tin
+ Báo tri thức trẻ, tài hoa trẻ, báo nhân dân+ Xem chương trình thời sự trên ti vi…
-Tự học trên mạng Internet
KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM 2006-2007
- Tham gia đầy đủ các đợt học nâng cao lí luận chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập
nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước về GD & ĐT.
- Tham gia đầy đủ đợt tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10
-Địa Điểm: Trường bán công CửaLò Tháng 8\ 2006
- Tham gia sinh hoạt nhóm tổ đầy đủ, dự giờ đồng nghiệp 1 tiết / tuần để học hỏi đúc rút
kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân.
-Tự học tự bồi dưỡng, cập nhật và tích lũy thêm kiến thức qua báo chí, các tài liệu tham
khảo:
+ Tài liệu bồi dường thường xuyên chu kì 3 (2004-2007)
+ Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp
11- nhà xuất bản giáo dục
+ Giáo trình Địa lí KTXH Việt Nam- Nguyễn Viết Thịnh,Đỗ Thị Minh Đức
+ Tuyển Tập đề thi OLYMPIC 30 tháng 4 -2005
+ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt nam tâp 1-2- Lê Thông
+ Điạ Lí kinh tế xã hội thế giới- nhà xuất bản ĐHQGHN tập 1,2,3
+ Các quyến sách đề thi tuyển sinh , ôn luyện thi đại học-cao đẳng,bồi dưỡng học
sinh giỏi
+ Báo tri thức trẻ, tài hoa trẻ, báo nhân dân
+ Xem các chương trình thời sự trên ti vi…
-Tự học trên mạng Internet,truy cập các trang :
+ Trang Website địa lí + Trang Website về môi trường
+ Trang Website về địa chính bản đồ VN + Trang Website thời báo kinh tế Việt Nam
+ Trang Website về phòng chống bão lụt và dự báo thời tiết Việt nam…
+ Các phần mềm Encarta và World Atlat
- Tự học soạn giáo án điện tử trên máy
KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM 2007-2008
- Tham gia đầy đủ các đợt học nâng cao lí luận chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập
nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước về GD & ĐT.
- Tham gia đầy đủ đợt tập huấn thay sách giáo khoa lớp 11
-Địa Điểm: TTGD Anh s ơn Tháng 8\ 2007
- Tham gia sinh hoạt nhóm tổ đầy đủ, dự giờ đồng nghiệp 1 tiết / tuần để học hỏi đúc rút
kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân.
-Tự học tự bồi dưỡng, cập nhật và tích lũy thêm kiến thức qua báo chí, các tài liệu tham
khảo:
+ Tài liệu bồi dường thường xuyên chu kì 3 (2004-2007)
+ Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp
12- nhà xuất bản giáo dục
+ Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT- Nhà xuất bản giáo dục
+ Khí hậu Việt Nam-Phạm Ngọc Toàn, Phạm Tất Đắc
+ Địa lí tự nhiên các lục địa Tập 1- Nguyễn Phi Hạnh
+ Điạ Lí kinh tế xã hội thế giới- nhà xuất bản ĐHQGHN tập 1,2,3
+ Các quyến sách đề thi tuyển sinh , ôn luyện thi đại học-cao đẳng,bồi dưỡng học sinh
giỏi
+ Báo tri thức trẻ, tài hoa trẻ, báo nhân dân
-Tự học trên mạng Internet,truy cập các trang :
+ Trang Website địa lí + Trang Website về môi trường
+ Trang Website về địa chính bản đồ Việt Na+ Trang Website thời báo kinh tế Việt Nam
+ Các phần mềm Encarta và World Atlat + Trang Thư viện khoa học; Thư viện giáo án
- Tự học soạn giáo án điện tử trên máy
- Tập huấn chương trình soạn đề thi trắc nghiệm trên máy
- Tập huấn quản lí điểm số bằng phần mềm quản lí
KẾ HOẠCH HỌC TẬP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM 2008-2009
- Tham gia đầy đủ các đợt học nâng cao lí luận chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập
nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước về GD & ĐT.
- Tham gia đầy đủ đợt tập huấn thay sách giáo khoa lớp 11
-Địa Điểm: Trường THPT Anh Sơn 1 Tháng 8\ 2008
- Tham gia sinh hoạt nhóm tổ đầy đủ, dự giờ đồng nghiệp 1 tiết /2 tuần để học hỏi đúc rút
kinh nghiệm cho đồng nghiệp và bản thân.
-Tự học tự bồi dưỡng, cập nhật và tích lũy thêm kiến thức qua báo chí, các tài liệu tham
khảo:
+ Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp
12- nhà xuất bản giáo dục
+ Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT- Nhà xuất bản giáo dục
+ Khí hậu Việt Nam-Phạm Ngọc Toàn, Phạm Tất Đắc
+ Địa lí tự nhiên các lục địa Tập 2- Nguyễn Phi Hạnh
+ Điạ Lí tự nhiên biển Đông-Nguyễn Văn Âu
+Địa Lí Đông Nam Á-Phan Huy Xu- Mai Phú Thanh
+ Các quyến sách đề thi tuyển sinh , ôn luyện thi đại học-cao đẳng,bồi dưỡng học
sinh giỏi
+ Báo tri thức trẻ, tài hoa trẻ, báo nhân dân
+ Xem các chương trình thời sự trên ti vi…
-Tự học trên mạng Internet,truy cập các trang :
+ Trang Website địa lí + Trang Website về môi trường
+ Trang Website về địa chính bản đồ Việt Nam
+ Trang Website thời báo kinh tế Việt Nam
+ Trang Website về phòng chống bão lụt và dự báo thời tiết Việt nam…
+ Trang Thư viện khoa học;Thư viện giáo án…
- Tập soạn giáo án điện tử trên máy

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×