Tải bản đầy đủ

HÓA ĐẠI CƯƠNG Y SINH HỌC


LIÊN KẾT HÓA HỌC
LIÊN KẾT HÓA HỌC
VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ
VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1. Các điện tử hóa trị
1. Các điện tử hóa trị
Na
C
l

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
2. Sự hình thành phân tử
2. Sự hình thành phân tử
C
l
Na

Phân tử
Phân tử
Phân tử

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
3. Năng lượng liên kết
3. Năng lượng liên kết
H H H H


H=-103,6kcal/mol
H=-103,6kcal/mol
C
H
H
H
H
C
H
H
H
H


H=394,19kcal/mol
H=394,19kcal/mol

II. CÁC LOẠI LIÊN KẾT
II. CÁC LOẠI LIÊN KẾT
1. Liên kết ion
1. Liên kết ion
K
+
Cl
-
a. Định nghĩa
a. Định nghĩaLà liên kết được
Là liên kết được
hình thành do lực hút
hình thành do lực hút
tỉnh điện giửa các ion
tỉnh điện giửa các ion
mang điện tích trái
mang điện tích trái
dấu.
dấu.

II. CÁC LOẠI LIÊN KẾT
II. CÁC LOẠI LIÊN KẾT
1.Liên kết ion
1.Liên kết ion
b. Đặc điểm của hợp chất ion
b. Đặc điểm của hợp chất ion
Tinh thể ion
3
Nhiệt độ nóng chảy
2
Dẫn điện
1
Tính tan
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×